Latvijas Universitātes fonds –

kopā varam sasniegt vairāk!

Ielīgojam vasaras saulgriežos!

Lai LU ozollapu spēks un stipras saknes vijas nākotnē!

Tāpat kā saule šajās dienās sasniedz savu maksimālo augstumu virs horizonta, tā arī  Latvijas Universitātes (LU) un citu augstskolu studenti un pētnieki ar 10/10 rezultātiem iegūst diplomus!

Šodien stipendiāts un absolvents, rītdien – mecenāts!

Paldies visiem, kuri ziedojuši izcilības vairošanai! Laipni aicinām vasaras saulgriežu gaidās atcerēties par savu alma mater arī pēc tās absolvēšanas, sniedzot ieguldījumu nākamo talantu izaugsmē!

Foto: Toms Grīnbergs, LU Komunikācijas un inovāciju departaments.

LEPOJAMIES!

Panākumi, kas iedvesmo

Izpēta baktēriju mikronodalījumu pielietojumu biotehnoloģijās

Projekta gaitā LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģiju institūta vadošais pētnieks Dr.biol. Jānis Liepiņš sadarbībā ar Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra pētniekiem pirmoreiz pasaulē noskaidrojuši baktēriju mikronodalījumu 3D struktūru un pašsavākšanās principus. Jaunatklājums veikts, pateicoties mecenāta "Mikrotīkls" atbalstam. UZZINĀT VAIRĀK >>

Fizikas studentei piešķirta K. Ērgļa piemiņas stipendija

Dace Osīte – ar motivāciju darboties zinātnē

Jau otro reizi talantīgākajam LU Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes pamatstudiju absolventam eksperimentālās fizikas jomā ir piešķirta Kaspara Ērgļa piemiņas stipendija. Šogad atbalstu ir saņēmusi Dace Osīte, kura cerīgi raugās uz karjeru zinātnē.

UZZINĀT

Naudas balvas biznesa ideju īstenošanai saņem 6 komandas

Noskaidroti labākie pirmsinkubācijas programmas dalībnieki

LU studentu Biznesa inkubatora pirmsinkubācijas programma tiek organizēta, lai sniegtu dalībniekiem pamatzināšanas par jaunu biznesa ideju attīstīšanu un to validēšanu. Pateicoties mecenātu atbalstam, starta kapitālu saņēmušas sešas labākās komandas.

UZZINĀT

LU fonds sveic absolventus!

LU fonds vieno! Visi LU 2019./2020. akadēmiskā gada vasaras izlaiduma absolventi dāvanā saņems zinātnisko rakstu krājumu “Perpetuum mobile”.

LU fonds it īpaši lepojas ar stipendiātiem, kuri šogad absolvē universitāti.

APSKATĪT ABSOLVĒJUŠO STIPENDIĀTU SARAKSTU >>

LU fonds popularizē filantropiju

Ik gadu arvien vairāk filantropijas organizācijas veic nozīmīgus sabiedriskā labuma projektus. Tagad arī Nacionālās enciklopēdijas elektroniskā versija papildināta ar jaunu šķirkli, kas stāsta par filantropijas vēsturi un attīstību Latvijā, kā arī tās ietekmi uz sabiedrību.

Vairot izcilību Latvijas zinātnē

Līdz 16. septembrim atvērta pieteikšanās "Mikrotīkls" stipendijai LU pirmā studiju gada doktorantiem eksakto, tehnoloģiju, medicīnas un dzīvības zinātņu jomā. Atbalstu saņems 6 jaunie pētnieki izcila promocijas darba izstrādei.

VIVAT MAECENATUM CARITAS!

Mēneša mecenāti

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Pateicībā par ieguldījumu LU attīstībā LU fonds ik mēnesi dalās stāstos par mecenātu dāsnumu un to pozitīvo ietekmi uz kāda dzīvi.

MĒNEŠA MECENĀTS

Krēsliņu ģimene iegulda Latvijas diplomātijas nākotnē

Amerikas latvieši Dagnija un Kaspars Krēsliņi cer, ka nākamo gadu laikā jaunie diplomāti, stipendijas saņēmēji, Latvijai darīs godu. Sadarbībā ar "Friends of the University of Latvia" Krēsliņi ziedojuši 35 000 ASV dolāru Diplomātijas stipendijas izveidei un studējošo atbalstam.

LASĪT

PALDIES PAR ATBALSTU!

Laimes pielieti stipendiāti aizstāv diplomdarbus

Klāt izlaidumu laiks! LU fonds it īpaši lepojas ar talantīgajiem stipendiātiem, kuri šogad absolvē universitāti!

Ar lepnumu par izcilību! Pateicoties uzņēmībai, asam prātam un darba sparam, daudzi stipendiāti  savus noslēguma darbus aizstāvējuši, iegūstot visaugstāko vērtējumu.

Paldies mecenātiem un mācībspēkiem, kuri ir snieguši ieguldījumu Latvijas jauniešu izaugsmē un talanta sekmēšanā!

Sveicam visus absolventus un vēlam visaugstākus panākumus kā karjeras gaitās, tā personīgajā dzīvē! LU fonds vieno!

ZIEDOT IR PATĪKAMI!

Turpini atbalstīt izaugsmi!

Mecenātu, studentu un pētnieku sadarbībā tiek nests Latvijas vārds pasaulē. Šāda līmeņa ziedošanas organizētību sekmē LU fonds sadarbībā ar “Friends of the University of Latvia” ASV un draugiem Vācijā, Kanādā un

Austrālijā, kas ar savu darbu aktualizē došanas vērtību, rosina būt pateicīgiem par saņemto, piedaloties Latvijas sabiedrības intelektuālo spēju un patriotisma pilnveidošanā. Turpināsim atbalstīt arī turpmāk!

ZIEDOT JAU TAGAD!

Vivat, crescat, floreat Universitas Latviensis in aeternum!

"Latvijas Universitātes fonds", nodibinājums

Adrese: K. Barona iela 49-24, Rīga, LV-1001

Telefons: +371 20127040

E-pasts: fonds@fonds.lv

 

fonds.lv | ziedot.lu.lv | friendslu.com

Email Website Facebook Youtube Instagram
MailerLite