Svensk Fisknäring - 2021

Nästa nummer av tidningen Svensk Fisknäring kommer snart

Tema: BLÅTT FOKUS

Blått är flott!

Den sjömat vi har tillgång till i det här landet är fantastisk. Högkvalitativa produkter som sätter guldkant på våra måltider i form av smakupplevelser och hälsosamma tillskott av vitaminer, proteiner, fettsyror och mineraler.

Då är det en märklig känsla av att det hela tiden surrar orosmoln över fisknäringen. Att vi kanske inte borde äta sjömaten i fiskdisken, men inte riktigt vet varför. Det finns en dubbel retorik. Å ena sidan är det fokus på utfiskning, icke hållbart, och att bara äta certifierade produkter. Å andra sidan finns en nyfikenhet på udda arter, stjärnkockarnas färdigheter att trolla fram oemotståndliga tolkningar av fisk och skaldjur. En vördnad och glädje över att bli serverad yppersta råvaror. Det första har vi matats med i media de senaste tjugo åren. Det andra är det vi möter i kocktävlingar, recept, i TVs köksskolor och i sjömatsrestauranger. Hur möts dessa två världar? Det gör de inte. Det skapar bara förvirring.

Det här året vill vi därför ha ett blått fokus. Att lyfta det goda, att förklara och vara tydliga och arbeta för att ingjuta en smula stolthet i näringen. Men då måste vi få med oss politiker och myndigheter. Det är ju trots allt regeringens representanter som förhandlat fram våra fiskekvoter. Då är det rimligt att också få deras stöd.

Ett hållbart uttag av resurser från hav och sjö är inget alternativ. Det är en förutsättning. Så låt oss bredda produktutbudet och öka tryggheten med blått ljus när forskning och kvoter går hand i hand.

Orosmolnen som jag nämnde i början, var kommer de ifrån då? Ja det verkar inte komma från konsumenten i alla fall. I en nyligen gjord attitydundersökning hos konsument visas att trovärdigheten är hög för svenskfiskade produkter. Så det finns hopp!

Karin Fagerståhl, Sjömatsfrämjandet

UR TIDNINGEN

Efterlyser "blått ljus" för kvotfångad fisk

”Kvoterad fisk som följer forskarnas rådgivning borde ges blått ljus”

Fisknäringen efterlyser myndigheternas stöd för en typ av blått ljus för sjömat som fångas i omfattning som stämmer överens med forskarnas råd, men av olika skäl inte märks av tredje part som hållbart fiske.

– Det som är problematiskt är att Sverige först beslutar och fördelar kvoter till svenskt fiske som sedan av Sveriges myndigheter inte anses vara tillräckligt hållbara för offentliga sektorn att köpa och för oss medborgare att konsumera, säger Krishan Kent, ordförande för Fiskbranschens Riksförbund, FR.

Det handlar om fisk och skaldjur som fångas inom ramen för de kvoter som EU beslutar om varje år. Fullt konsumtionsduglig sjömat som inte är MSC-certifierad eller finner vägen genom miljöorganisationers nålsögon. Som läget är idag går denna kvotfångade ej certifierade fisk ofta på export. Näringen ser behov av någon typ av blått ljus, framförallt för de fångster som är hållbart fiskade i enlighet med forskarnas råd, men av olika skäl inte har en tredjeparts certifiering.

– Det borde vara självklart att den fisk som staten har beslutat ska fångas också bör vara god nog för myndigheter att upphandla och ätas av oss medborgare, i stället för att den skickas för konsumtion till andra europeiska länder, säger Krishan Kent, ordförande i FR.

Blått ljus verifierar fisken

Krishan Kent slår fast att hållbara bestånd och ett ekosystem i balans är en överlevnadsfråga för fiskbranschen.

– Det kan inte vara riktigt att svenskt fiske får bära skulden för att man fiskar i enlighet med den förvaltning som Sverige med ansvariga myndigheter förhandlat och beslutat. Om svenska fångster inom kvoten inte är tillräckligt hållbara för att upphandlas av samhället, ska fisken inte heller fångas, utan få fortsätta växa i våra vatten, för framtida generationers fiskare och konsumenter, säger han och fortsätter:

– Vi ser därför positivt på att främja och förenkla hållbara inköp av sjömat vid offentlig upphandling. Ett blått ljus som verifierar att fisken som fångats lokalt är fiskad inom kvoter som följer ICES och forskarnas råd skulle kunna vara ett sätt för Sverige att förenkla en ökad hållbar konsumtion av sjömat i Sverige.

Ät mer fisk!

Fisknäringen riktar sin uppmaning till statliga myndigheter som Livsmedelsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Upphandlingsmyndigheten.

Men något omedelbart stöd från myndighets-Sverige verkar inte vara aktuellt. Anna-Karin Johansson är miljöstrateg vid Livsmedelsverket. Verkets budskap är i grunden mycket positivt för fiskbranschen, menar hon.

– Svenskarna borde äta mer fisk, många äter det alltför sällan. Vårt grundråd till konsument är att äta fisk två-tre gånger per vecka, det är en stor fördel ur näringssynpunkt, säger Johansson.

– I synnerhet behöver de yngre generationerna äta mer fisk, tillägger hon.

Jod, D-vitamin och Omega 3 är några ämnen som är viktiga ur näringssynpunkt, betonar Anna-Karin Johansson. Johansson betonar att 70 procent av den fisk som konsumeras i Sverige kommer från andra länder.

Läs hela artikeln i tidningen som kommer i din brevlåda inom kort.

SENASTE NYTT FRÅN BRANSCHEN

Hårt slag mot svenska räkfisket

I februari brukar svenska räkfiskare ta sig till norska vatten, då räkan i Skagerrak lägger sin rom. Men nu stoppas det. Foto: Tore Meek/TT.

Svenska yrkesfiskare drabbas hårt av att de just nu inte får fiska i norska vatten och det slår också mot räkfisket och kan leda till räkbrist i Sverige, det uppger Sveriges fiskares producentorganisation (SFPO) för Ekot.

Förhandlingarna mellan EU, Storbritannien och Norge om fisket efter Brexit är fortfarande inte klara och det har bland annat lett till att svenska fiskebåtar har stoppats från att fiska i norska vatten och det är där som en stor del av räkfisket sker den här årstiden.

"Det är ett stort ekonomiskt tapp. Det kommer också göra att räkpriset skjuter i höjden, det drabbar ju konsumenterna, och jag tror att det kommer att bli en brist på räkor i Sverige", säger Peter Ronelöv Olsson, ordförande för SFPO, till Ekot.

Realtids­stängning i Skagerrak/Nordsjön

Källa: Havs- och vattenmyndigheten

Snabbstängning av yrkesfiske till skydd för torsk, kolja, gråsej och vitling.

Nedanstående område i Skagerrak/Nordsjön är stängt för fiske under perioden 2021--02-02 till 2021-02-22 kl. 23.59 på grund av för stora förekomster av ungfisk av arterna torsk, kolja, vitling och gråsej. Stängningen följer av bestämmelserna i kommissionens förordning (EU) 724/2010.  

Trots fiskeförbudet är det tillåtet att använda följande redskap i det stängda området: 

  • flyttrål  vid fiske efter pelagiska arter
  • snörpvad
  • garn med en maskstorlek  på 120 mm och däröver
  • drivgarn 
  • tinor
  • skrapor
  • krokredskap för sill, makrill och taggmakrill

Länk till danska fiskeristyrelsens hemsida

Läs mer...

Svensk Fisknäring - tidningen i digital form

I nästa nyhetsbrev får du länken till en digital version av papperstidningen ovan. Du kan även läsa tidigare nummer av på Sjömatsfrämjandets hemsida

Arbetar du med fisk och skaldjur?

Prenumerera på bransch-tidningen Svensk Fisknäring

Om du inte får papperstidningen i dag men arbetar med fisk & skaldjur i någon form, kan du enkelt skicka oss ett mail med namn, adress och vad du arbetar med till info@sjomatsframjandet.se så får du kommande nummer hem i din brevlåda.

Till övriga som är intresserade skickar vi gärna tidningen i digital form via detta nyhetsbrev.

Sjömatsfrämjandet

Fiskhamnen, Göteborg
Sweden

Ansvarig utgivare:

Roger Thilander, GFA

SHARE FORWARD

Du har fått detta nyhetsbrev för att du tidigare lämnat din e-postadress till oss. Vill du inte längre ta emot några fler nyhetsbrev kan du klicka på länken nedan.

Unsubscribe