Klubmail fra Danmarks Skiforbund

Nyt fra sekretariatet

Referat af Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde

Invitation til deltagelse i DSkiFs arbejdsgruppe vedrørende kraftcenterstrukturen

På Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 8. maj 2022 blev det udmeldt, at der nedsættes en arbejdsgruppe med det formål at foretage en gennemgang af den eksisterende kraftcenterstruktur med udgangspunkt i disciplinen alpin.

Kommissoriet for denne arbejdsgruppe er nu på plads og I inviteres hermed til at finde kandidater til arbejdsgruppen.

Formål med arbejdsgruppen:

 • At fortage en gennemgang af, om den valgte organisationsform er velfungerende, set ud fra:
  • Demokratisk perspektiv
  • Afklare, om organisationsformen skaber øget samarbejde på tværs af klubberne
  • Afklare, om organisationsformen skaber større sammenhængskraft ned i medlemsklubberne
  • Kraftcenterets organisatoriske forankring 

Ansvar/opgaver:

 • Udarbejde en anbefaling til Danmarks Skiforbunds bestyrelse vedrørende organisationsformen
 • Fremkomme med anbefalinger til alternativ organisationsform

Medlemmernes kompetencer og overordnet struktur for arbejdsgruppen:

Arbejdsgruppen kan have op til syv medlemmer, som alle godkendes af DSkiFs bestyrelse.

Medlemmerne af arbejdsgruppen skal have betydelig erfaring og viden vedrørende idrætslige organisatoriske forhold.

Medlemmerne til arbejdsgruppen skal indstilles af kandidatens klub. DSkiF bestyrelse nedsætter arbejdsgruppen med de endelige medlemmer.

Arbejdsgruppen ledes af en politisk udpeget person fra Danmarks Skiforbunds bestyrelses midte. Sekretariatet fungerer som sekretær for udvalget (mødeindkaldelse, dagsorden, referater m.m.) og kan indgå som sparringspartner for udvalget. Som minimum skal to medlemmer af AKD-bestyrelsen indgå i arbejdsgruppen.

Læs mere baggrunden for arbejdsgruppen samt deadlines og datoer for arbejdsgruppen her.

Kandidater til arbejdsgruppen skal af skiklubben sendes til: kb@skiforbund.dk med kort CV (maksimalt ½ side), senest 8. august 2022.

Danmarks Skiforbunds repræsentantskabsmøde 16.05.2023

Sæt allerede kryds i kalenderen nu. Mere information vil komme i kalenderen på forbundets hjememside

I ønskes alle rigtig god sommer

Nyt fra Sporten

DM rulleski 2022 kort distance

Den 19. juni kl. 11.30 løber DM rulleski kort distance af stablen.

Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig

Du tilmelder dig her

Christian Borgnæs har skiftet til dansk FIS licens og stiller fremover op for Danmark

Den alpine skiløber Christian Borgnæs har skiftet fra at repræsentere Østrig til fremover at repræsentere Danmark.

I slutningen af maj 2022 godkendte det internationale ski og snowboard forbund (FIS) at Christian Borgnæs kunne skifote nationalitet på sin FIS licens og fremover stille til start for Danmark.

Christian (26 år) blev i 2020 østrigsk mester i storslalom, og to gange i karrieren har han kørt sig til World Cup-point i samme disciplin. Han har levet hele sit liv i Østrig, men han har på grund af sin danske far et dobbelt statsborgerskab. Fremover vil Christian være tilknyttet et privat hold, der ifølge Borgnæs vil bestå af atleter med “et forholdsvis højt niveau”. Han forklarer, at holdets kvalitet svarer til kvaliteten på Østrigs og Italiens World Cup-hold.

På Den Danske Skiskoles kursus i forårskurset i Hintertux fik DDS’ kursister og uddannere fornøjelsen af at køre sammen med ham. Dét var vildt inspirerende og en kæmpe oplevelse for deltagerne.

Velkomme Christian, vi glæder os til at følge dig

De østrigske aviser Kronen Zeitung  og Kurir har skrevet om Christians skifte.

Resultater Vest Cup 2022

Du finder resultaterne her  klik derefter på rulleski

SKI365

Vigtig lovændring om børneattester vedtaget

Fremover får Udelukkelsesnævnet for seksuelle krænkelser automatisk besked, når en forening modtager en ’positiv’ børneattest. Det er konsekvensen af en lovændring, som Folketinget har vedtaget.

Idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på alle frivillige og ansatte, der har kontakt med børn og unge under 15 år. Børneattesten viser bl.a., om vedkommende tidligere er dømt for en seksualkrænkelse begået mod børn og unge.

Indtil nu har Idrætsforeningerne også været forpligtet til at give besked til Udelukkelsesnævnet, hvis de har modtaget en ’positiv’ børneattest. Det sidste er ikke altid blevet gjort, men lovændringen sørger for, at underretningen til Udelukkelsesnævnet fremover sker automatisk. Udelukkelsesnævnet består af en repræsentant fra DIF, DGI og Dansk Firmaidræt.

Det er kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, der er kommet med lovforslaget, og det har fundet opbakning i Folketingssalen og er nu vedtaget.

Det er en lovændring, som idrættens hovedorganisationer længe har arbejdet, fordi det vil give den organiseret idræt bedre mulighed for at sikre, at personer, som er blevet dømt for seksuelle krænkelser eller overgreb begået mod børn ikke har adgang til at være træner eller frivillige. Og hovedorganisationerne får samtidig bedre mulighed for at kontakte de berørte foreninger med råd og vejledning.

Loven træder i kraft den 1. juli 2022

I DIF har arbejdet for at minimere krænkelser i idrætten længe været et fokusområde. Sidste år lancerede DIF sammen med blandt andre Red Barnet, DUF og Dansk Skoleidræt kampagnen ’Når grænser brydes’. På hjemmesiden www.graenser-brydes.dk kan trænere og ledere i foreningslivet bl.a. finde værktøjer til at arbejde målrettet på at forebygge og handle på seksuelle krænkelser.

DIF’s nye antidoping strategi

- Dansk idræt skal være dopingfri

DIF vil med en synlig profil gå forrest i arbejdet for en dopingfri idræt. Vi vil have international indflydelse på dopingområdet, og vi vil arbejde for en hårdere linje globalt set. Det, og meget mere, kan man læse i DIF’s antidopingstrategi for perioden 2022-2024, der netop er blevet vedtaget.

Læs mere og hent hele strategien her.

Klubture

På siden skirejser.skiforbund kan du se de klubture som skiklubberne har åbnet op for meldemmer af andre skiklubber under Danmarks Skiforbund.

Har din skiklub en klubtur man gerne vil åbne op for medlemmer af andre skiklubber, så send info til Lene Svanebjerg ls@skiforbund.dk så bliver det lagt på op.

Sociale medier

Like os på Facebook og følg os på Instagram

Facebook Instagram

Kalender

Se aktivitetskalenderen på Danmarks Skiforbunds hjemmeside

Klubmailen

Har du indlæg til Klubmailen bedes du sende det til klub@skiforbund.dk

Danmarks Skiforbund

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20 
DK-2605 Brøndby

info@skiforbund.dk

Facebook Youtube Instagram
MailerLite