PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS 2019 Nr. 7

Liepos 6-ąją lietuvius pasaulyje suvienijo „Tautiška giesmė“

Valstybės dieną, 21 val., lietuviai visame pasaulyje vieningai giedojo šalies himną. Ši iniciatyva gimė prieš 10 metų Klaipėdoje. „Tautiška giesmė aplink pasaulį“, suvienijusi visame pasaulyje gyvenančius lietuvius, liepos 6-ąją su svarbiausiu renginiu grįžo į uostamiestį. Į Klaipėdą tautiškos giesmės giedoti susirinko ir iš 27 pasaulio šalių į PLB lyderių suvažiavimą Nidoje atvykę lietuviai. 

Pasak PLB pirmininkės Dalia Henke: „esame Pasaulio Lietuva – nebeskirstome į mes ir jūs. „Tautiškos giesmės“ iniciatyva ypač gerai atspindi tai, kokia esame didinga, kasmet vis stiprėjanti tauta, ir tai, kaip gebame kurti modernią, demokratišką Lietuvą per tarpusavio ryšį, per aktyvumą, norą vienytis… “

Vaizdo įrašas:

Pasaulio lietuviai siekia aktyvesnio įsitraukimo į Lietuvos gyvenimą

Š.m. liepos 1–4 dienomis Nidoje vykusiame Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių iš 27 pasaulio šalių suvažiavime buvo vienbalsiai pritarta siekiui aktyvinti diasporos įsitraukimą į Lietuvos pilietinį ir visuomeninį gyvenimą. Tokios sąveikos instrumentu įvardinta atskirų rinkimų apygardų užsienyje gyvenantiems LR piliečiams steigimo galimybė. Ši nuostata patvirtina ir gegužės mėnesį įvykusių Prezidento rinkimų ir referendumo dėl pilietybės išsaugojimo rezultatus, kuomet užsienyje gyvenančių tautiečių pilietinis aktyvumas išaugo daugiau nei 3 kartus lyginant su 2016 metais vykusiais Lietuvos Seimo rinkimais. Šis pasaulio lietuvių siekis įtvirtintas ir PLB XVI Seimo rezoliucijoje „Dėl rinkėjų užsienyje balso teisės“, priimtoje dar 2018 m. liepos 11 d. dalyvaujant atstovams iš 35 šalių.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kviečia LR Seimą, Vyriausybę bei Prezidentą Gitaną Nausėdą dėti visas pastangas, kad būtų žengti konkretūs žingsniai užtikrinant tokios galimybės suteikimą, kuris neabejotinai taptų istoriniu lūžiu Lietuvos diasporos politikos formavime ir svariu indėliu vienijant Tautą.

Taip pat, PLB ir PLJS pabrėžia, kad siekiant šių tikslų turi būti laikomasi visų LR Konstitucijos bei atitinkamų įstatymų numatytų procedūrų bei aukščiausių skaidrumo standartų ir dėkoja visiems Lietuvos valdžios atstovams bei visuomenininkams Lietuvoje ir išeivijoje už nepailstamą darbą bendros ir sėkmingos Tėvynės labui.

Dėl rinkiminės apygardos užsienio lietuviams

Liepos 10 d. PLB pirmininkė Dalia Henke ir Valdybos nariai Vida Bandis ir Vaidas Matulaitis dalyvavo LR Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto posėdyje, kuriame buvo svarstomas diasporai aktualus klausimas „Dėl Seimo rinkimų apygardų ribų ir kitų rinkimų organizavimo klausimų“. PLB atstovai akcentavo ženklų, daugiau nei tris kartus išaugusį, pilietinio aktyvumo padidėjimą išeivijoje ir būtinybę suteikti diasporai svaresnį balsą Lietuvos gyvenime suformuojant vieną arba kelias atskiras rinkimines apygardas. Posėdyje taip pat dalyvavo Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, LR vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, kiti įvairių institucijų atstovai. Posėdžiui pirmininkavo Komiteto pirmininkė Guoda Burokienė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė pirmą kartą dalyvavo Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio lietuvių vėliavų pagerbimo ceremonijoje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai dalyvavo Prezidento Gitano Nausėdos inauguracijos renginiuose. Lietuvos miestų ir miestelių bei užsienio lietuvių vėliavų pagerbimo ceremonijoje pristatė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės, jungiančios 47 kraštų lietuvių bendruomenes, vėliavą. Ši ceremonija buvo išskirtinė, nes buvo kviečiamos dalyvauti  ne tik Lietuvos regionų bendruomenės, bet ir užsienio lietuvių delegacijos.

Nuotr. Roberto Dačkaus.

Nuotraukoje iš kairės: Virginija Rinkevičienė, Dalia Henke, Algirdas Monkevičius, Vida Bandis, Laurynas Misevičius.

PLB valdybos nariai susitiko su švietimo, mokslo ir sporto ministru

Liepos  8 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB Švietimo komisijos pirmininkas Laurynas Misevičius susitiko su švietimo, mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičiumi. Susitikime dalyvavo ir ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Virginija Rinkevičienė. Susitikimo metu buvo kalbama apie pilietiškumo ugdymo svarbą tiek Lietuvoje, tiek užsienyje. Buvo aptarti sporto projektų užsienyje kuravimo klausimai, susitarta aktyviai bendradarbiauti organizuojant 2021-ųjų XI pasaulio lietuvių sporto žaidynes, kurios vyks Druskininkuose.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuotr.

Vizitas pas Prezidentą Valdą Adamkų

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB Viešųjų ryšių komisijos pirmininkas Vaidas Matulaitis susitiko su Prezidentu Valdu Adamkumi. Susitikimo metu PLB atstovai papasakojo apie liepos 1–4 dienomis Nidoje įvykusį  pasaulio lietuvių lyderių suvažiavimą, pristatė pagrindines įžvalgas ir suvažiavimo rezultatus. Taip pat buvo apsikeista nuomonėmis dėl PLB ateities vizijos. PLB atstovai išreiškė nuoširdžią padėką Prezidentui V. Adamkui už  nuolatinę paramą PLB ir įteikė tvirtos draugystės simbolį – Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ženklelį.

PLB švietimo komisija surengė pasaulio lietuvių vaikų stovyklą

Liepos 27 d. Daugų irklavimo bazėje (Alytaus raj.) iškilmingai atidaryta „Pasaulio lietuvių vaikų stovykla“, į kurią susirinko 50 vaikų (11–17metų) iš 12 šalių: Argentinos, JAV, Prancūzijos, Ispanijos, Italijos, Vokietijos, Estijos, Norvegijos, Airijos, JK, Lenkijos ir Lietuvos. Visus juos sieja lietuviškos šaknys, o kai kurie vaikai iš Argentinos yra net ketvirtos kartos lietuviai. Du iš jų Lietuvoje svečiuojasi pirmą kartą. Ši stovykla taip pat yra pirmoji tokio pobūdžio sueiga, kurią organizuoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė sako: „Tai pirmoji tokia mūsų organizuojama stovykla ir nors didžioji dalis vaikų kalba lietuviškai, tačiau pati stovykla orientuota ne tik į kalbos puoselėjimą, bet ir į meninę raišką, lietuvybės bei patriotizmo puoselėjimą.“

Daugiau skaitykite čia:

Nuotr. Olgos Posaškovos

JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininko Arvydo Urbonavičiaus apsilankymas PLB atstovybėje

Liepos 19 d. PLB atstovybėje Vilniuje lankėsi JAV Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arvydas Urbonavičius su žmona Raminta. Susitikimo metu buvo  aptarti  liepos 1–4 dienomis Nidoje vykusio PLB ir PLJS lyderių suvažiavimo rezultatai, tolimesnio glaudaus bendradarbiavimo veiklos.  

Arvydas Urbonavičius su PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis susitiko su LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininku Antanu Vinkumi. Susitikimo metu buvo aptarti pavasarį vykusio referendumo dėl gimimu įgytos pilietybės išsaugojimo rezultatai, rinkimų apygardos, skirtos balsuoti tik užsienyje gyvenantiems lietuviams, steigimo, elektroninio balsavimo galimybės tik užsienyje gyvenantiems lietuviams sudarymo, pagalbos besikuriančioms naujoms lietuvių bendruomenėms klausimai. 

Arvydas Urbonavičius PLB atstovybėje Vilniuje su Vida Bandis ir Virginija Grybaite 

Pasaulio lietuvių metams skirtos meno parodos atidarymas

Liepos 5 dieną Užsienio reikalų ministerijoje ministras Linas Linkevičius kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke atidarė Pasaulio lietuvių metams skirtą meno parodą iš „Lewben Art Foundation“ ir Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijų. Parodos atidaryme dalyvavo parodos kuratorė ir Lietuvos išeivijos dailės fondo direktorė Ugnė Bužinskaitė, užsienio lietuvių organizacijų vadovai, Lietuvių išeivijos studentų stažuotės atstovai, Airijos (Kavano) lituanistinės mokyklos „Gintarėlis“ moksleiviai ir kiti svečiai.

Paroda Užsienio reikalų ministerijoje veiks iki rugpjūčio 30 dienos. 

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

6-asis pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame pasaulyje“

Liepos 4–5 d. Seime įvyko 6-asis pasaulio lietuvių teisininkų kongresas „Žmogus ir teisinė valstybė: Lietuva globaliame pasaulyje“. Jame dalyvavo lietuviai teisininkai iš Europos Sąjungos valstybių, JAV, Kanados, Ukrainos ir kitų šalių. Pranešimą perskaitė buvusi PLB pirmininkė, teisininkė Regina Narušienė.

PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo kongrese vykusioje diskusijoje pasaulio lietuviams itin aktualia daugybinės pilietybės tema. 

Organizatorių nuotr.

Vaizdo įrašas

Pasaulio lietuviai ir Lietuva

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovybė Pasaulio lietuvių metams paminėti vykdo projektą „Pasaulio lietuviai ir Lietuva,“ kurio tikslas – pristatyti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veiklą, jos ištakas, susikūrimą, atskleisti, kaip lietuviai pasaulyje puoselėja lietuvybę, stengiasi išsaugoti lietuvių kalbą, saugoja kultūrinį ir tautinį tapatumą, išlaiko ryšį su Lietuva, garsina Lietuvos vardą užsienyje ir veikia Lietuvos labui. 

Projektas vykdomas www.pasauliolietuvis.lt 

Skaitykite:

Su Lietuva ir Lietuvai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Vytautas Kamantas

Gabrielius Žemkalnis: „Mane išvežė į Vakarus…“

„Bring Together Lithuania“ – modernios Lietuvos pažinimo programa Lietuvių diasporos jaunimui

Pokalbis su Lietuvių Bendruomenės Katalonijoje valdybos pirmininku, Ispanijos Lietuvių Bendruomenės valdybos nariu Tomu Dinsmonu

Daugiau skaitykite čia:

Projektą  iš dalies finansuoja:

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sporto komisija kviečia į Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyrą

Lietuvos Respublikos ambasada Vašingtone, Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (ŠALFASS) ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sporto komisija kviečia į kasmetinį, jau 16-ąjį kartą rengiamą, Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyrą.

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Seimas 2019 metus yra paskelbęs Pasaulio lietuvių metais, šių metų krepšinio varžybos yra dedikuojamos viso pasaulio lietuviams, išreiškiant padėką Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, o ypač JAV lietuviams, už jų indėlį atkuriant Lietuvos nepriklausomybę ir stiprinant mūsų valstybę.

Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyras vyks spalio 19 d., šeštadienį, Vašingtone, šalia Lietuvos ambasados, adresu Columbia Heights Educational Campus, 3101 16th Street NW, Washington, DC 20010. Krepšinio turnyro pradžia – 8:30 val. ryte.

Dėl papildomos informacijos maloniai prašome kreiptis el. paštu tadas.kubilius@urm.lt arba telefonu (202) 234-5860.

Tyrimo apie nuotolinį mokymą pristatymas

PLB pirmininkė Dalia Henke ir atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo liepos 9 d. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje vykusiame išvykusiųjų į užsienį asmenų nuotolinio mokymosi Lietuvos mokyklose ir tokio mokymo galimybių tyrimo pristatyme. Remiantis šio tyrimo rezultatais ir diskusijomis bus pateiktos rekomendacijos, kaip gali būti gerinamas į užsienį išvykusių vaikų nuotolinis mokymas. Tyrimą atliko Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Viešosios politikos ir vadybos institutu.

XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas

2019 m. lapkričio 14-16 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete vyks XVI Pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas (MKS). Šių metų renginys bus jubiliejinis – jis tęsia prieš 50 metų (1969-aisiais, Čikagoje, JAV) pradėtą tradiciją, gimusią kaip kelių veiklių mokslininkų ir kūrybos žmonių iniciatyva, kuri vėliau suvienijo šimtus bendraminčių lietuvių mokslininkų ir kūrėjų.

Plačiau apie renginį ir informacija apie registraciją

Specialus žurnalo „Pasaulio lietuvis“ numeris, skirtas Pasaulio lietuvių metams

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite