Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief december 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.

Conversatie Engels

Als de volgende bijeenkomst voor conversatie Engels aanstaande is, dan worden de deelnemers op de volgende wijze door native speaker Karen via e-mail op de hoogte gebracht:
Dear all,
If you are able to come to next week's class, the subject will be London.
If you have the chance have a look at the website: www.visitlondon.com
Search for 'Attractions' in the drop down menu or use the search facility, and choose a couple of things to read about and that you think you would like to see.
For example, the Changing of the Guard; the Tower of London; the British Museum; St Paul's Cathedral.
We can then discuss what we have found out- and drink coffee and eat cake!
I look forward to seeing you on Weds
Best regards, Karen

Op deze manier van conversatie wordt er niet alleen Engels gesproken, ook het lezen van de Engelse taal komt ruimschoots aan bod.

Vrijwilligersbijeenkomst 3 november

Voor onze actieve vrijwilligers organiseerden we ook dit jaar weer een bijeenkomst in de accommodatie van de Pétanquevereniging “Boules de Boeuf”. De samenkomst is bedoeld als attentie voor de getoonde inzet en op vrijdag 3 november troffen de vrijwilligers van de diverse activiteiten elkaar. Na de ontvangst en een inleiding over het Maasland Gilde volgden twee rondes jeu de boules onderbroken door een heerlijk buffet. Bij de ‘derde helft’ stonden de prijsuitreiking en het bijkletsen centraal.

Jaarlijks gesprek met wethouder

Om een goed contact te onderhouden met onze subsidieverstrekker hebben we twee bestuursleden van het Maasland Gilde jaarlijks een gesprek met een wethouder. Deze keer, op 27 november, was het gesprek met verantwoordelijk wethouder van Zorg en Welzijn mevrouw van de Ven en haar collega Merlijn Kurvers. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
De huisvestingsmogelijkheden voor het kantoor van het Maasland Gilde.
Is de atoomschuilkelder als gemeentelijk monument aan te merken?
Voor het begeleiden van laaggeletterden nemen we deel aan het pas opgerichte Taalhuis.
Maakt de gemeente een stadswandeling voor haar ambtenaren weer mogelijk?

Regionaal overleg

Om het halfjaar wordt door twee bestuursleden deelgenomen aan het regionaal overleg Brabantse en Zeeuwse Gilden. De laatste ontmoeting was op 28 november in Breda. Er worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Vanuit het regionaal overleg wordt een persoon aangewezen voor deelname aan de vergadering van de Raad van Afgevaardigden van Gilde Nederland.

Gilde Nederland
Stichting Gilde Nederland is de koepelorganisatie van circa 50 zeer actieve Gilden. Bij deze Gilden, verspreid over heel Nederland, delen vrijwilligers belangeloos hun kennis, kunde en ervaring. Met tijd en aandacht. Het loont de moeite de website te bekijken.
Zie: http://www.gilde-nederland.nl/

Verder

Iedere maand in De Sterrebos komt een flinke groep dames bijeen om te breien en bij te praten. Onlangs hebben onze breisters van Stitch & Bitch meegewerkt aan het project Breisaam opgezet door Alex van der Heijden van ONS Welzijn.
Helaas is het resultaat niet meer te bekijken aan het versierde Osse gemeentehuis.

Meebreien? kijk eens op de website

Waar zijn de berken in de Rijsvennen (Berghem) gebleven?

Tijdens de laatste natuurwandeling met het Maasland Gilde in 2017 hopen we op 1 december 2017 om 14.00 uur in de Rijsvennen het antwoord op die vraag te krijgen.
In dit gebied waren we ook in 2015 tussen overal opschietende berken en dennetjes. We zijn nu twee jaar verder en bekijken hoe dit gebied zich verder ontwikkeld heeft.

Startpunt: In Berghem de Zevenbergseweg helemaal uitrijden tot aan het kapelletje. Iets verderop rechts parkeren.

TIP: Het nieuwe wandelprogramma 2018 kunt u reeds vinden op onze website

Algemene opmerkingen bij de natuurwandelingen

Het verzamelpunt van de wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Van daaruit is het mogelijk om 13.30 uur samen/mee te rijden naar het startpunt van de wandeling. 
De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Op de website vindt u de actuele informatie over de wandeling. De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

06-53954841

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite