Q2 - 2020

När spelkartan plötsligt ritas om

Det är ett kvartal sedan vårt senaste nyhetsbrev och vem hade då kunnat ana var vi skulle befinna oss idag? Krisen har påverkat spelbranschen på flera sätt, med bland annat ett minskat spelutbud, färre spelare inom vissa områden och något fler på andra. Att social isolering och ekonomisk utsatthet riskerar att öka psykisk ohälsa är troligt. Hur spelandet eventuellt förändras under coronakrisen är viktigt att följa med utgångspunkt i just detta. Det är något Sper har fört nära dialog med sina medlemmar om den senaste tiden. 

I coronatider prövas spelansvaret

Det här är en tid för manifestering av det spelansvar Spers medlemmar står för. Vi har länge arbetat med självreglering och sedan 2019 har Sverige dessutom en kraftfull spellag som ställer höga krav på omsorg av spelarna. Istället för ytterligare reglering till följa av coronakrisen, anser vi att lagen är tillräcklig för att uppnå ett högt konsumentskydd.

Spers remissyttrande på promemorian Ett stärkt spelarskydd till följd av spridningen av sjukdomen covid-19 framhåller styrkan i befintlig lagstiftning. Däremot anser vi att omsorgsplikten behöver följas upp ordentligt och visa på praxis. Sper arbetar med aktörer inom spelansvarsområdet där omsorgsplikten är en central fråga. 

Samarbete med aktörer inom spelansvar

Sper har inlett ett samarbete med aktörer inom spelansvarsområdet. Samarbetets fokus är att stärka det förebyggande ansvarsarbetet, få ökad effekt av omsorgsplikten och visa på möjligheten att kombinera ansvar och affär. Sper ser fram emot det gemensamma arbetet och dialogen mellan aktörer som alla fokuserar på ett ökat konsumentskydd:

Läs mer

Uppdaterade riktlinjer för marknadsföring

Förra året lanserade spelbranschen riktlinjer för marknadsföring. Nu har en första uppdatering genomförts som bland annat innebär att pop up-annonser och så kallade takeovers inte får användas.

Konsumentverket har gjort en uppföljning av 2019 års granskning av spelreklam. De konstaterar klara förbättringar på ett flertal punkter. Vilseledande påståenden om registrering har i princip upphört och påståenden om snabba utbetalningar har minskat kraftigt. Endast ett fall av påträngande marknadsföring har uppmärksammats i årets granskning.

Nominerade i Swedish Gambling Award

I mars skulle vinnarna ha korats i Swedish Gambling Award. Tyvärr kom coronakrisen emellan och utdelningen fick skjutas fram. Vi hade hoppas på en fysisk prisutdelning i juni, vilket heller inte är möjligt. Istället kommer vinnarna presenteras genom ett utskick den 11 juni.

Av över 40 bidrag har elva bidrag gått vidare till final i kategorierna hållbarhet, kundnöjdhet och ledarskap. De nominerade finalisterna har utsetts av en oberoende jury.

Läs mer
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Håll avstånd, tvätta händerna och ta hand om dig!

Spelbranschens Riksorganisation

Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm
E-post: info@sper.se
Hemsida: www.sper.se

Linkedin Twitter Rss
MailerLite