Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief februari 2017

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Kalligrafie, Mandala, Stamboomonderzoek

Het is erg in de mode aan kalligrafie te doen. In de boekhandel zijn fraaie “Handwriting” boeken verkrijgbaar tegen behoorlijke bedragen. Bij het Maasland Gilde is het mogelijk gratis een cursus kalligrafie te volgen.
Heel veel mensen zijn nieuwsgierig naar hun afstamming en beginnen via de computer hun stamboom te onderzoeken, of te wel ze doen aan genealogie. Het zal niet verwonderlijk zijn als velen door het overstelpende aanbod al snel niet verder kunnen. Bij het Maasland Gilde hebben we een aanbieder die je op weg kan helpen.
Als het begrip mandalatekenen nog onbekend voorkomt, kan zoeken op internet een oplossing bieden. Dan lees je dat het mandalatekenen voor elke leeftijd een creatieve bezigheid kan zijn, een manier om je even terug te kunnen trekken. Het helpt door zijn vaak herhalende bewegingen de concentratie op peil te houden of te verbeteren. Ook voor mandalatekenen kun je bij het Maasland Gilde terecht.

Data uit het Jaarverslag 2016

Als we de data in het jaarverslag 2016 van het Maasland Gilde bestuderen, dan constateren we een aantal positieve feiten.
Er is een gestage toename van het aantal deelnemers aan de natuurwandelingen.
De Stichting Maasmeanders doet met regelmaat een beroep op één van onze stadsgidsen. Die geven dan uitleg aan toeristen in het busje van de stichting dat door dorpen rijdt.
Het aantal aanvragen voor samenspraak, stitch & bitch en tekenen/schilderen is al jaren heel stabiel.
Dat geldt tevens voor conversatie Engels en conversatie Spaans.
Jammer is dat het aantal stadswandelingen is teruggelopen.

Conversatie Nederlands bij het Maasland Gilde

Bij de oprichting van het Taalnetwerk Oss beluisteren we dat in de gemeente Oss wel zo’n achtduizend laaggeletterden wonen. Binnen de grote groep activiteiten van het Maasland Gilde hebben we reeds twee taalactiviteiten, te weten Samenspraak en Conversatie Vreemde Talen. De vraag binnen het Maasland Gilde rijst of we als stichting op taalgebied iets kunnen betekenen voor de vele laaggeletterden. Wellicht valt te denken aan het aanbieden van Conversatie Nederlands. Het accent komt daarbij vooral te liggen op hulp bij het beter leren begrijpen van eenvoudige teksten.
We veronderstellen dat een groep laaggeletterden behoefte zal hebben aan hulp. We weten evenwel nog niet hoe mensen voor een mogelijk aanbod te interesseren, te selecteren enz.
Daar zullen we hulp bij nodig hebben. Laaggeletterden die vervolgens naar het Maasland Gilde worden verwezen, gaan we helpen met Conversatie Nederlands. Daarvoor kunnen we ook nog vrijwilligers gebruiken.

Zowel vrijwilligers als deelnemers kunnen zich aanmelden tijdens het spreekuur van het Maasland Gilde. Dat is op donderdagmorgen vanaf 10.00 uur in het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6, Oss. Ook kan men de website: www.maaslandgildeoss.nl bezoeken. Daar vindt men een contactformulier.

Vrijwilligers en deelnemers

Gelukkig kunnen we weer de komst melden van nieuwe vrijwilligers. Onlangs hebben we ingeschreven René van de Wouw, Harry Hoogenes en Monneke de Jong. We wensen ze veel succes toe.
We kunnen nog meer nieuwe mensen gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verzorgen van samenspraak en conversatie. De laatste tijd zijn het bij Samenspraak veelal mensen uit Eritrea, Kenia en Polen die vragen om hulp bij het beter leren van onze Nederlandse taal en cultuur.
Voor de begeleiding van een teken/schildergroep zoeken we een persoon, die er plezier in schept anderen op weg te helpen op het creatieve vlak.

Een bezoek aan de website www.maaslandgildeoss.nl is aan te raden. Daar is bijvoorbeeld een verslag met foto’s te vinden van het afscheid van stadsgids Jan Ulijn. Verder staat er een beschrijving van de natuurwandeling op 20 januari met prachtige sneeuwbeelden, gemaakt door Leo van den Bergh, van het Ganzenven en nog veel meer. Kijk een rond en kom op een idee!!

Jaarlijkse bijdrage deelnemers

Het Maasland Gilde heeft als kernactiviteiten tekenen/schilderen, stich & bitch, samenspraak, wandelingen, conversatie en projecten als muziek beluisteren en kalligrafie. Bij inschrijving voor deelname wordt eenmalig € 5,00 gevraagd. Daarnaast wordt jaarlijks aan actieve deelnemers een kleine bijdrage ad € 5,00 in de telkens terugkerende kosten gevraagd. Daarmee worden onder meer nieuwe folders, administratie-, telefoon- en kantoorkosten betaald en voor 2017 als extra nieuw onderdeel de opzet van een gildedag voor vrijwilligers en deelnemers. Aan degenen die actief deelnemer zijn aan een bepaalde activiteit is een verzoek gestuurd om een bijdrage.

 

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite