BørsXtra torsdag: Nye viktige regnskapsregler, Solstad nedskriver mot null, nye kursmål

SOLSTAD OFFSHORE: Etter påtrykning fra Finanstilsynet endrer selskapet de rapporterte Q3-tallene ved å skrive ned fartøysverdier med 850 MNOK. Selskapet varsler videre at det er fare for ytterligere nedskrivninger i Q4 som kan sette bokført egenkapital i fare. Ved nedskrivning  på ca 8% i Q4 vil selskapets egenkapital være i null.

….og nok en gang skjer det som markedet har forstått og priset gjennom mange år. De «uavhengige» megleranslagene på fartøysverdier for supplyrederiene viser seg være mer drømmerier enn reelle verdier (red.anm.)

KITRON: Kepler Cheuvreux tar opp dekning med kjøpsanbefaling og kursmål NOK 11.

ARCHER: Kepler Cheuvreux kutter kursmålet til NOK 10 (13), gjentar kjøp. Fearnley kutter også kursmålet til NOK 10 (14), gjentar kjøp.

GOLDEN OCEAN: JP Morgan kutter kursmålet til NOK 86 (102), gjentar overweight.

AKERBP: Morgan Stanley øker kursmålet til NOK 360 (349), gjentar overweight.

NORDIC SEMICONDUCTOR: ABG Sundal Collier kutter kursmålet til NOK 32 (33), gjentar hold.

NYE REGNSKAPSREGLER: SP1M og Peter Hermanrud påpeker at nye regnskapsregler innføres fra 2019 og at en rekke selskap vil informere om hvordan dette vil påvirke dem i fremtiden ved fremleggelse av Q4-tall. Iht reglene skal fremtidige forpliktelser knyttet til operasjonelle leieavtaler (leasing, husleie o.l.) balanseføres som om verdiene av rettighetene er en eiendel og de fremtidige betalingsforpliktelsene en gjeld. Normalt vil dette medføre at leiekostnader utelates fra EBITDA (resultat før av- og nedskrivninger), men motpolen blir økte avskrivninger og finanskostnader. Balansen vil dermed øke og egenkapitalprosenten falle. Et nøkkeltall som EV/EBITDA kan utvannes som måltall til fordel for EV/EBIT.   

INVESTORPITCH: Bizbot var første selskap som fikk presentere seg til nærmere 50.000 norske investorer i vår sfære via vårt ferske InvestorPitch-konsept som er et tilbud til unoterte selskap på kapitaljakt. Nå er Bizbot plukket ut som en av åtte blant 135 aktuelle fintech startups fra hele verden til å innlemmes i en ny fintech-akselerator med partnere som Nykredit, Danske Bank, Copenhagen Fintech og Accelerace. Vil du se flere spennende aktører så bli medlem av InvestorPitch Norge gruppen på Facebook og/eller følg InvestorPitch kanalen på Xtrainvestor. Interessert i å gjøre en presentasjon? Ta kontakt!

 
Investorpitch Norge
Lukket gruppe · 1 331 medlemmer
Bli medlem av gruppen
Les om nye muligheter til å investere i eller låne til spennende unoterte selskap
 

Disclaimer: The Information is based on information obtained from public and non-public sources that Xtrainvestor believes to be reliable but which Xtrainvestor has not independently verified, and Xtrainvestor makes no guarantee, representation or warranty as to its accuracy or completeness. Xtrainvestor, its holding company or staff in Xtrainvestor may perform services for, solicit business from, hold long or short positions in, or otherwise be interested in the investments (including derivatives) of any company mentioned in the publication or report.  The Information is not an offer to buy or sell any security or other financial instrument or to participate in any investment strategy. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect (including consequential) loss or expense arising from the use of the Information.

Facebook Website Email

Xtrainvestor Ltd

info@xtrainvestor.com

xtrainvestor.com

SHARE FORWARD

You received this email because you signed up on our website or made purchase from us.

Unsubscribe