view_in_browser
Aktualności Farmacja Samorząd Prawo
Newsletter NIA
Aktualnie, Regularnie, Przystępnie
www.gov.pl

Wiceminister Zdrowia Marcin Czech ustępuje ze stanowiska

Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki przychylił się do prośby złożonej przez ministra prof. Marcina Czecha i z dniem 25 stycznia 2019 r. odwołał go ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. Marcin Czech zrezygnował z funkcji podsekretarza stanu z powodów zdrowotnych. W ostatnim okresie przebywał w szpitalu i na zwolnieniu lekarskim. 

Minister Marcin Czech pracował w Ministerstwie Zdrowia od lipca 2017 roku i odpowiadał za obszary leków i farmacji oraz współpracy międzynarodowej. Stworzył przyjętą przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r. Politykę Lekową Państwa – dokument o charakterze strategicznym, który określa priorytety działań Rządu RP w zakresie gospodarowania lekami w latach 2018-2022. Czytaj więcej na www.gov.pl

Serializacja
nia.org.pl

Komunikat prezesa Fundacji KOWAL Michała Kaczmarskiego ws. produktów, które zostały wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 roku

W ślad za często pojawiającymi się pytaniami pragnę przypomnieć, że produkty lecznicze, które zostały wprowadzone do obrotu przed 9 lutego 2019 roku bez zabezpieczeń i nie zostały w późniejszym terminie przepakowane pozostają w obrocie i mogą być dostarczane pacjentom aż do upływu terminu ich ważności. Produkty te nie podlegają obowiązkom wynikającym z Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/161 i tym samym nie muszą być oznakowane zabezpieczeniami określonymi w rozporządzeniu. Stan ten wynika z zapisów art. 48 Rozporządzenia Delegowanego.
Przygotowując się do stosowania obowiązków wynikających z ww. rozporządzenia część podmiotów odpowiedzialnych wprowadziła zmiany we wzorach opakowań produktów leczniczych i w konsekwencji wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach zawierających zabezpieczenia. Z informacji docierających z rynku wynika, że obecnie w obrocie znajdują się opakowania zawierające tylko jedno z zabezpieczeń lub oba zabezpieczenia łącznie. Przy czym część podmiotów odpowiedzialnych rozpoczęła zasilanie centralnego repozytorium (europejskiej bazy) numerami identyfikującymi opakowania z serii już wprowadzonych do obrotu, co do których nie mają jeszcze zastosowania obowiązki wynikające z rozporządzenia delegowanego ale zawierających już zabezpieczenia.
Powyższa sytuacja po 9 lutego 2019 roku może skutkować tym, że farmaceuta wydając lek pacjentowi, widząc umieszczone na opakowaniu zabezpieczenia będzie próbował dokonać weryfikacji autentyczności leku w krajowej bazie w odniesieniu do serii wprowadzonych przed 9 lutego 2019 roku co z dużym prawdopodobieństwem wygeneruje alert systemu.
Należy zatem podkreślić, że obowiązki wynikające z rozporządzenia delegowanego mają zastosowanie wyłącznie dla opakowań wprowadzonych do obrotu od 9 lutego 2019 roku. Pojawienie się alertu dla serii wprowadzonych do obrotu przed 9 lutego 2019 roku należy potraktować jako alert fałszywie dodatni. Alert ten nie może bowiem stanowić przeszkody w wydaniu leku pacjentowi ponieważ serie te nie podlegają obowiązkom wynikających z rozporządzenia delegowanego. W sytuacji braku innych przesłanek do niewydania leku pacjentowi, produkt leczniczy z tych serii powinien być wydany. Czytaj dalej na www.nia.org.pl

nia.org.pl

Pobieranie certyfikatu – rekomendowane przeglądarki

Fundacja KOWAL informuje, że w celu pobrania certyfikatu, który jest niezbędny w procesie przyłączania się użytkowników końcowych do systemu weryfikującego autentyczność leków, rekomendowane jest skorzystanie z przeglądarek Google Chrome lub Microsoft Explorer. Czytaj dalej na www.nia.org.pl

Najważniejsze informacje na temat Dyrektywy fałszywkowej znajdziesz tutaj

Do wyznaczonego terminu obowiązywania nowych przepisów i rozpoczęcia prowadzenia weryfikacji autentyczności leków pozostało:

Days
Hours
Minutes
Seconds
Fatalna pomyłka w Jarocinie
rynekzdrowia.pl

Jarocin: prokuratura sprawdzi, czy kobieta zmarła z powodu pomyłki w aptece

Prokuratura rejonowa w wielkopolskim Jarocinie wyjaśnia, czy śmierć klientki jednej z miejscowych aptek mogła być następstwem pomyłki - poinformował w czwartek (31 stycznia) rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler. Rodzinie kobiety chorej na nowotwór wydano morfinę w niewłaściwej, dziesięciokrotnie silniejszej dawce. Trzy dni później kobieta zmarła.

W związku z tą sprawą - jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. - prowadzone są dwa postępowania wyjaśniające.

- Pierwsze postępowanie zostało wszczęte na wniosek Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego i dotyczy wydania leku zawierającego w swoim składzie środek odurzający przez osobę nie posiadającą stosownych uprawnień zawodowych - powiedział Maciej Meler. Czytaj dalej na www.rynekzdrowia.pl

wlkp24.info

Dlaczego w aptece wydano zbyt silny lek? „Być może to pokłosie wieloletnich zaniedbań” materiał VIDEO

Co wspólnego ma śmierć kobiety chorującej na nowotwór z lekiem sprzedanym w aptece? Okazuje się, że może mieć całkiem sporo. Śledczy ustalają, czy podanie kobiecie morfiny w dawce 10-krotnie wyższej niż ta przypisana przez lekarza, mogło doprowadzić do śmierci. Kto popełnił błąd i jak wyglądał ciąg zdarzeń prowadzących do tragicznego finału? Wyjaśniamy w materiale na wlkp24.info.

O sprawie zrobiło się głośno w drugiej połowie stycznia, choć mieszkanka Cielczy chorująca na nowotwór zmarła w listopadzie 2018 roku. – Moja partnerka przeżywa śmierć matki drugi raz – mówi nam Marcin Kaczmarek, partner córki kobiety. Czytaj dalej/obejrzyj materiał video na wlkp24.info

Aktualności
rynekaptek.pl
To jest gra na zwłokę i to nieuzasadniona, bo temat nocnych dyżurów aptek i tak nie przycichnie

Koniec ubiegłego roku, a więc czas ustalania dyżurów aptek na 2019 rok, pokazał w jak dramatycznej sytuacji znalazły się powiaty. Apteki stoją pod ścianą, powiaty stoją pod ścianą, kolej na ruch ze strony Ministerstwa Zdrowia – wskazuje Marek Tomków, wiceprezes NRA.

- Temat nocnych dyżurów aptek był poruszany wielokrotnie. Po kolejnej interwencji Ministerstwo Zdrowia w listopadzie ubiegłego roku zaproponowało spotkanie z udziałem Ministra Zdrowia, jednak od grudnia resortowi nie udało się tego spotkania zorganizować – mówi radca prawny Związku Powiatów Polskich, Bernadeta Skóbel. - Myślę, że to jest gra na zwłokę i to nieuzasadniona, bo temat nocnych dyżurów aptek i tak nie przycichnie, a raczej będzie jeszcze bardziej nabrzmiewał. Czytaj dalej na www,rynekaptek.pl

rynekaptek.pl
W 2019 włączymy do platformy e-zdrowia wszystkie podmioty wystawiające recepty

Idziemy do przodu z drugą fazą wdrażania elektronicznych recept, aby były one wystawiane we wszystkich placówkach ochrony zdrowia. To zadanie na cały 2019 rok, wiążące się z koniecznością włączenia do platformy e-zdrowia wszystkich podmiotów wystawiających recepty - zaznacza Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia.

Dodaje, że kolejnym wyzwaniem jest początek wprowadzania elektronicznych skierowań. - Pilotaż w tym zakresie trwa (od października 2018 r. - przyp. red.), natomiast będziemy - podobnie jak w przypadku e-recepty - stopniowo poszerzać zakres placówek uczestniczących w pilotażowym programie e-skierowań. Czytaj dalej na www.rynekaptek.pl

nia.org.pl

Stanowisko dotyczące zasad zapewnienia obsady fachowej w godzinach czynności apteki ogólnodostępnej

Naczelna Izba Aptekarska jednoznacznie wskazuje, że kierownicy aptek, którzy nie są jednocześnie podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne, nie mogą ponosić odpowiedzialności za niezapewnienie wymaganej prawem obsady fachowej przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę.

Stosownie do art. 42 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, organ zezwalający udziela zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, w tym zezwolenia na prowadzenia apteki ogólnodostępnej, przedsiębiorcy spełniającemu wymagane prawem warunki uzyskania zezwolenia. Podmiot prowadzący aptekę jest obowiązany zatrudnić osobę odpowiedzialną za prowadzenie apteki, dającą rękojmię należytego prowadzenia apteki.

Podmiot prowadzący zobowiązany jest zapewnić warunki, które pozwalają zatrudnionym w aptece pracownikom należyte wykonywania ich obowiązków. Przede wszystkim zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby personelu, adekwatnej do zakresu działalności oraz ustalonego rozkładu pracy apteki. Konieczność zagwarantowania właściwej obsady fachowej w aptekach przez przedsiębiorców prowadzących apteki wynika m. in. z art. 92 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211, z późn. zm.), zgodnie z którym w godzinach czynności apteki powinien być w niej obecny farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1. Czytaj dalej na www.nia.org.pl

podatkinazdrowie.pl
Ulga 2018 dla aptek na wdrożenie e-recepty

(...)20 grudnia 2018 Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej. Ta właśnie ustawa wprowadza ulgę w CIT i PIT na wdrożenie e-recepty.

Jak działa ulga? Aptekarz może od dochodu odliczyć kwotę netto (czyli bez VAT) wydatków, które zostały poniesione w 2018 roku na wdrożenie e-recepty. Chodzi tu na przykład o wydatki na sprzęt elektroniczny, usługi modernizacji, synchronizacji, szkoleń czy oprogramowania. Ale oczywiście przepisy musiały zostać napisane specyficznie i definiują te wydatki jako:

nabycie towarów lub usług, w tym na nabycie lub ulepszenie środków trwałych lub na nabycie wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiających podłączenie do Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych.

Czytaj więcej na   www.podatkinazdrowie.pl

aptekarzpolski.pl
Nowy impuls dla rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce

Europosłowie z Komisji Prawnej Parlamentu Europejskiego zdecydowali 23 stycznia 2019 r. o zniesieniu 5-cio letniego ograniczenia w produkcji na eksport poza UE odpowiedników leków, którym wygasła ochrona patentowa. Jeśli przepisy zostaną przyjęte przez cały Parlament Europejski, krajowe firmy farmaceutyczne będą mogły na równi konkurować na rynkach krajów trzecich z firmami z USA, Chin czy Ameryki Płd. Krajowi Producenci Leków (PZPPF) zabiegają o taką zmianę przepisów od 10 lat.
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia umożliwiającego produkcję na eksport poza UE leków chronionych Dodatkowym Certyfikatem Ochronnym (SPC). Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami, produkcja leków, które podlegają 20-sto letniej ochronie patentowej nie może odbywać się również po jej ustaniu, jeśli lek zostanie objęty dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC), które może obejmować okres maksymalnie do 5 lat po wygaśnięciu patentu. Ma to zrekompensować producentom leków czas, który mija od momentu ich opatentowania do wprowadzenia rynek. Czytaj więcej na www.aptekarzpolski.pl

nia.org.pl
Właścicielu apteki odbierz swoją naklejkę „tu zrealizujesz e-receptę”

CSIOZ zakończyło już dystrybucję naklejek informacyjnych „Tu zrealizujesz e-receptę” do Okręgowych Izb Aptekarskich. W praktyce oznacza to, że każdy właściciel apteki może od 1 lutego 2019 roku zgłosić się do swojej Okręgowej Izby Aptekarskiej, aby odebrać naklejkę. Więcej informacji na www.nia.org.pl

nia.org.pl
Ankieta dotycząca wiedzy pracowników służby zdrowia na temat oraz stosunku do antybiotyków i antybiotykooporności

Zapraszamy do wypełnienia poniższej ankiety dla pracowników służby zdrowia dotyczącej wiedzy na temat oraz stosunku do antybiotyków i antybiotykooporności sponsorowanej przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC). Więcej o ankiecie i ankieta do wypelneinia na www.nia.org.pl

Casting dla farmaceutów
Biuro Prasowe Naczelnej Izby Aptekarskiej informuje, iż Naczelna Izba Aptekarska organizuje casting dla farmaceutów, którzy chcieliby wziąć udział w nagraniu spotu promującego zawód farmaceuty. Idealna kandydatka/ kandydat jest farmaceutą, ma ponad 40 lat, wzbudza zaufanie, jest uśmiechnięty, posiada miłą aparycję i ładną dykcję.

Farmaceuta musi zostać wybrany do 8 lutego 2019 r. Spot będzie realizowany w lutym, w Łodzi lub Pabianicach, czas nagrania 1 dzień.

W związku z promowaniem zawodu poszukujemy również 3 farmaceutów/farmaceutek, którzy chcieliby nagrać kilka odsłon videobloga (porady dla pacjentów w związku popularnymi/ sezonowymi dolegliwościami). Idealny kandydat/kandydatka jest farmaceutą, nie ma problemu ze swobodnym i rzeczowym wypowiadaniem, wiek dowolny.

Co należy zrobić, aby wziąć udział w castingu?

Należy przesłać na adres iwona.klita@nia.org.pl krótki film ok. 1 minuty, nagrany telefonem komórkowym, w którym kandydat/kandydatka przedstawi się i krótko opowie o tym, dlaczego lubi być farmaceutą.

Osoba kontaktowa to Iwona Klita, Naczelna Izba Aptekarska, iwona.klita@nia.org.pl, tel. 602244768.

Share to Facebook Share to Facebook Share to Twitter Share to Twitter Forward email Forward email
Naczelna Izba Aptekarska

ul. Długa 16, Warsaw
Poland

tel. 226350670
nia@nia.org.pl
Anulowanie subskrypcji
MailerLite