Žiūrėti naršyklėje
Apygardos Valdytojo Arūno Burkšo
NAUJIENLAIŠKIS
2019-20 Rotary metai, liepa

Mielieji, sesės ir broliai, Rotary apygardos 1462 nariai,

Jūsų sprendimu man suteikta garbė vadovauti šeštuosius nepriklausomos apygardos veiklos metus skaičiuojančiai apygardai. 

Apygarda jauna, tačiau dar pirmaisiais atkurtos Lietuvos nepriklausomybės metais buvo atkurti ir pirmieji Rotary klubai. Vėliau Carsteno Letho Rotary energijos įkvėpti steigėsi dešimtys kitų klubų. O paskutinį pusmetį sveikinome du (55-ąjį ir 56-ąjį) naujus Vilniaus klubus Lietuvoje. Taigi, kai kurių mūsų apygardos klubų rotarietiška patirtis priartėjo prie trijų dešimčių. Džiugina, kad mūsų Rotary bendruomenės veiklų rezultatai ryškiai prisideda prie geresnio ir šviesesnio Lietuvos žmonių gyvenimo.

Pilnai suvokdamas tą garbės jausmą vesti apygardą pozityviu Rotary keliu, pirmoje eilėje prisiimu ir atsakomybę už apygardos klubų žengimą tuo Rotary keliu. 

Praeitų metų rugsėjį Vilniuje vykusių GETS (išrinktųjų valdytojų mokymų) ir Rotary Instituto metu bei sausį San Diego (JAV) vykusioje Asamblėjoje RI organizacija ir asmeniškai RI prezidentas Mark Daniel Maloney akcentavo rotariečių šeimų tradicijų stiprinimą, išskirtinį dėmesį Rotaract ir kvietė mus, būsimuosius pasaulio apygardų valdytojus, ir asmeniškai mane susikaupti Rotary bendruomenės narystės stiprinimui.

Ar jau užsiregistravote į laukiamiausią Rotarietišką šventę?
www.rotariada.lt
Nauji narystės iššūkiai

Kurį laiką mūsų vienintelė apygarda visoje 16-oje zonoje galėjo didžiuotis teigiamu narystės balansu. 

Pastebėsiu, jog nuo šių metų liepos 1 d. keitėsi Rotary zonavimas ir mes jau tapome 18-ąja zona. Kaip ir anksčiau, su mumis, ją sudaro viso 16 – Danijos (5), Norvegijos (4),  Islandijos (1), Lenkijos (1), pietų Švedijos (4) apygardų. 

Su Rotary metų virsmu persivertė ir mūsų teigiama, lėta, tačiau praėjusius metus nuolat augusi narystė. Įvertinus džiugų 2 naujų klubų su 45 nariais susikūrimą, tenka konstatuoti ir liūdną faktą – apygarda neteko labai daug narių, tiesiog viso vieno klubo – 29. Kas mėnesį deklaruojami nauji nariai, o “netektys” kas pusmetį, tai liepos pradžia pasitiko savotišku šoku…

Lyg jausdami su komanda ėmėmės veiklos iš anksto, tad jau pasisukus Rotary ratui, metus sutinkame pilnai sukomplektavę apygardos Narystės ir Plėtros komitetą. 

Visi apygardos kraštai delegavo energingus ir patyrusius rotariečius: Vilniaus – Marių Plitninką iš RK “Dipolis”, Kauno – Marių Koncevičių iš RK “Kaunas”, Klaipėdos – Jurgį Kažį – RK “Palanga”, Šiaulių – Valdemarą Makarevičių iš RK “Šiauliai”, Panevėžio – Liudviką Zinevičių iš RK “Panėvežys”. Šiam energingam brolių būriui vadovaus ne mažiau energinga ir rotarietiškos patirties turinti sesė Nijolė Požarskienė iš Klaipėdos RK “Aditė”. Komiteto, kaip ir visų apygardos pareigūnų, pareiga padėti klubams įveikti iškilusias problemas, o Narystės komitetui – suprantama – padėti su narystės klausimais.

Mano, kaip Rotary International apygardos 1462 valdytojo, tikslas yra taip pat stiprinti mūsų Rotary bendruomenę - ne tiek ją gausinti, kiek išlaikyti tą narystę, raginti klubų prezidentus išlaikyti Rotary organizacijoje kiekvieną klubo narį. Kiekvieno mūsų priesaikos žodžiai skirti kilnioms veikloms ir vieni kitiems padėti. 

Būkime atidūs savo artimiems klubo nariams, siekime vienybės ir stiprybės savo tikslams siekti!

Apygardos valdytojo susitikimai su krašto koordinacinėmis grupėmis

Kaip apygardos valdytojas metus pradėjau susitikimais su naujai sukurtomis kraštų koordinacinėmis grupėmis (KKG) ir Darbo grupių sudarymu apygardos dokumentams rengti.  

Apygardos pareigūnų (pagal pavadinimą), įskaitant ir valdytoją, pareiga padėti klubams išspręsti / atsakyti į  jiems kylančius rotarietiškus klausimus. KKG narių buvimas šalia klubų, turėtų pagreitinti galimų klausimų sprendimą.

Vadovaujantis per PETS patvirtintu apygardos metų veiklos planu, susitikau su Kauno (liepos 2 d.), Šiaulių (liepos 4 d.), Vilniaus (liepos 9 d.), Klaipėdos (liepos 17 d.) ir Panevėžio (liepos 18 d.) kraštų grupių nariais, klubų prezidentais ir pareigūnais. Šių susitikimų metu dalyvavo daugiau nei 100 Rotary, Rotaract ir Interact bendruomenės narių.

Susitikimuose akcentavau KKG sudarymo reikalingumą. Apžvelgėme apygardos Rotary metų Veiklos plano priemones.

Kiekviename krašte įdomiausia dalis – klubų prezidentų klubų pristatymas, klubo narystės klausimai, trumpas veiklų pristatymas. Įsitikinau, kad kiekvienas iš dalyvavusių apygardos klubų vykdo puikias veiklas, jaučiasi reikalingas savo gyvenamosiose vietovėse, dažnai jaučia pasitenkinimą iš vykdomos klubo veiklos. Tačiau, deja, labai dažnas klubas susiduria su iššūkiais, kurių tiesiog negarsinsiu, tačiau jie pas visus labai panašūs.

Už Rotary bendruomeniškumą nuoširdžiai AČIŪ apygardos valdytojo asistentams, KKG vadovams - Mariui Grigelioniui, Raimondui Krištaponiui, Raimondai Čejauskienei, Evaldui Vaineikiui, Daivai Greičiuvienei, pareigūnams ir klubams, kurie dalyvavo darbiniuose grupių susitikimuose. Eilinį kartą maloniai nustebino svetingi Šiaulių krašto klubai, kurie surengė ir augančios žvaigždės Motiejaus, grojančio akordeonu, koncertą. Džiaugiuosi aktyviu Rotaract ir Interact klubų narių dalyvavimu. Deja, dėl nežinomų priežasčių nebuvo tik Druskininkų, Trakų ir Plungės klubų atstovų.

Sudarytos naujos darbo grupės

Atsižvelgiant į tai, kad būtina atlikti korekcijas apygardos įstatuose, į pabaigą apygardos ilgalaikio veiklos plano galiojimas ir būtina susisteminti vadovavimo apygardai reglamentus ir tvarkas, liepos pirmosiomis dienomis sudariau darbo grupes: dėl „Apygardos įstatų papildymo“ projekto (grupės vadovas PDG Vygintas Grinis), dėl „Apygardos strateginio veiklos plano 202­­0 – 2025 m. kūrimo“ (vadovas PDG Antanas Čepys) ir dėl „Vadovavimo apygardai procedūrų vadovo“ projekto parengimo (vadovas PDG Antanas Čepys).

Potvarkius galite rasti vidinėje www.rotary.lt skiltyje, skirtoje prisijungusiems prie puslapio nariams (Informacija -> Dokumentai ir sąskaitos -> Apygardos 2016-2019 metų protokolai ir potvarkiai). 

Pasižymėkite, jog spalio 25-26 d. vyks Apygardos Konferencija!
Apygardos 5-mečio šventė

2014 m. liepos 2 d. Vilniaus Valdovų rūmuose susirinko visų apygardos klubų atstovai, garbūs svečiai. Tada Rotary International apygarda 1462 įjungė savo nepriklausomos apygardos darbų skaitliuką. O šių metų liepos 3 d. Kauno istorinėje Prezidentūroje jau gausesnės apygardos klubų nariai susirinko paminėti apygardos 5-etį.

Aplinka įpareigojo jaustis pakiliai, o sesės ir broliai prezidentai, pasipuošę klubų regalijomis, tą jausmą dar labiau įprasmino. Rotary apygardos 5-ečio paminėjimo vedėjas, apygardos Viešųjų ryšių komiteto pirmininkas, Vilniaus RK „Perkūnas“ brolis Artūras Baublys pakvietė apygardos atsakingąją sekretorę Editą Katinaitę-Kalčiūnienę prisiminti apygardos įkūrimo, apžvelgti kiekvienų praėjusių apygardos metų svarbiausius akcentus, o po jų kvietė tų metų apygardos valdytoją gyvai pasidalinti komentaru, patirtomis emocijos.

Pasisakė ir prisiminimais pasidalino buvę valdytojai, paskutinis bendros Lietuvos - Danijos apygardos - Juozas Šarkus, ir lietuviškosios - Vygintas Grinis, Antanas Čepys, Algimantas Lukoševičius ir tik savo kadenciją baigęs Virginijus Šniukas. Nedalyvavo į užsienį išvykęs buvęs valdytojas Rolandas Statulevičius. Be smagių prisiminimų buvę valdytojai palinkėjo ir tvirtybės bei tikrumo apygardai įgyvendinant  Rotary tikslus.

Antroji renginio dalis buvo skirta vadovavimo Rotary apygardai estafetės perdavimui – ragalijų pasikeitimui.

Prieš susirinkusią auditoriją Artūras Baublys pakvietė 2018-2019 m. ir 2019-2020 m. valdytojus. Virginijus Šniukas tarė padėkos žodį rotariečiams už kartu tarnautus metus, po ko regalijas atsakingoji sekretorė nuėmė nuo praėjusių metų valdytojo ir įdėjo į regalijų dėžutę. Vedėjui pagarsinus, kad 2019-2020m. Rotary International apygardos valdytoju inauguruojamas Klaipėdos RK „Concordia 1826“ narys Arūnas Burkšas, Edita Katinaitė-Kalčiūnienė regalijas išėmė iš regalijų dėžutės ir uždėjo jas man ant pečių.

Trumpoje sveikinimo kalboje padėkojau šauniai savo apygardos komandai, klubo broliams ir šeimai.

Akcentavau Rotary narystės stiprinimo svarbą, Rotaract prisijungimo prie Rotary faktą ir rotariečių šeimų dalyvavimą Rotary judėjime.

Po nuotaikingų fotosesijų, Valdytojo asistentas Kauno kraštui Raimondas Krištaponis pakvietė visus į greta istorinės Kauno prezidentūros esančią terasą taurei vyno už sėkmingus Rotary metus.

Kviečiu dalyvauti RI Institute Gdanske, Lenkijoje

Rugsėjo 27-29 dienomis Gdanske Lenkijoje vyks 17 ir 18 Rotary International zonų Institutas
Kiekvienais metais Rotary lyderiai susiburia į Zonų Institutus pasidalinti žiniomis, užmegzti ryšius, apsikeisti Rotary International ir Rotary Fondo patirtimi. Institute dalyvaus rotariečiai iš  Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suomijos, Švedijos, Norvegijos, Danijos,  Islandijos, vakarų Rusijos ir Lenkijos.

www.rotaryinstitutegdansk.org
Devintoji tarptautinė sklandymo stovykla Pociūnuose

Pociūnuose Prienų rajone liepos 1-14 d. įvyko devintoji tarptautinė sklandymo stovykla, kurią organizuoja Vilniaus šv. Kristoforo Rotary klubas kartu su Apygarda. 

Šiais metais į stovyklą atvyko dvylika 14-17 m. vaikų iš Rusijos, Turkijos, Lenkijos, Čekijos, Italijos, Belgijos, Rumunijos bei Ispanijos. Dvi savaites vaikai praleido mokydamiesi sklandyti, jiems buvo organizuojamos įvairios išvykos, ekskursijos ir pramogos kituose miestuose.

Per 9-erius metus tarptautinėje sklandymo stovykloje Lietuvoje jau dalyvavo per 100 vaikų iš daugiau nei 20 šalių!

Rugpjūčio 29 dieną Klaipėdoje kviečiame pasiplaukioti laivu

“100 minučių pažintis su Rotary šeima. Pokalbių laive” tikslas - susipažinti su įdomiais žmonėmis ar susitikti su senais bičiuliais naujoje aplinkoje.

Renginio metu smagiai prisiminsime Rotary istoriją, veiklų mastą visame pasaulyje, trumpai pristatysime apygardos vykdomus projektus. 

Į renginį ypač yra kviečiami buvę Rotary tarptautinių mainų, stipendijų, ugdymo programų dalyviai bei prasmingai veiklai savo bendruomenėje neabejingi žmonės, kuriems yra arba galėtų būti artimos Rotary vertybės ir veiklos.

Registruotis galite čia: https://forms.gle/6dqCha7na81BE3uv7
Kaina asmeniui: 15 € (įeina užkandžiai, gaivus vasariškas kokteilis ir plaukimas laivu).
Registracija vyksta iki rugpjūčio 20 d.

Renginį organizuoja: Vilniaus - Kauno RK "Dipolis", Vilniaus Rotaract ir Klaipėdos Rotaract klubai.

Išrinktas Nominuotasis Apygardos Valdytojas 2021-22 metams

Mūsų Apygardos Nominuotoju Valdytoju 2021-22 Rotary metams skelbiamas Šiaulių Rotary klubo narys Evaldas Vaineikis. 

Sveikiname brolį Evaldą ir linkime kuo didžiausios sėkmės toliau buriant ir stiprinant mūsų rotarietišką bendruomenę!


RIP MARK DANIEL MALONEY
liepos mėnesio mintys

Man labai patinka keliauti! Aš netgi mėgaujuosi kasdieniniu keliavimu iš vienos vietos į kitą. Bet praėjusiais metais aš ir mano žmona Gay patyrė tai, kas išvargina netgi pačius optimistiškiausius keliautojus. Mes buvome priversti 6 valandas praleisti oro uoste, kuriame neturėjome atsidurti, miegoti viešbutyje, kuriame neplanavome apsistoti.

Kol buvome priversti laukti savo skrydžio John F. Kennedy tarptautiniame oro uoste Niujorke, aš nusprendžiau pasivaikščioti ir pastebėti žmones. Keliavau iš vieno terminalo į kitą, apžiūrinėjau visus vartus, visas kryptis, visus žmones, laukiančius savo skrydžių.

Kiekvieni vartai buvo tarsi atskira žmonijos sala. Kai vaikščiojome pagrindinėje salėje, atrodė, kad buvome Niujorke ir keliavome ta pačia upe. Tačiau kai tik nukrypdavome į šalį, jau atidurdavome tarsi atskiroje saloje Delyje, Paryžiuje ar Telavive.

Kai tik pradėjau žingsniuoti, pamaniau, kad tiek daug skirtingų žmonių iš skirtingų pasaulio kampelių vienoje vietoje gali prilygti Rotary. Bet kai ėjau vis tolyn, pradėjau mąstyti kitaip. Tai visiškai nebuvo panašu į Rotary. Nes toje upėje visi keliavo link salos. Ir kiekviena sala tebuvo sala. Žmonės, kurie vyko į Taipėjų, nebūtinai bendravo su tais, kurių kelionės tikslas buvo Kairas ar Lagosas.

Tai yra visiška priešingybė Rotary. Rotary leidžia mums susijungti prasmingais būdais. Rotary mus sujungia su žmonėmis, kurių kitu atveju mes nebūtume sutikę, kurie yra daug labiau  panašūs į mus nei mes galėjome įsivaizduoti; ir taip pat su žmonėmis, kuriems reikia mūsų pagalbos.

Ryšys yra būtent tai, ką mums suteikia Rotary ir ko mums niekuomet nesuteiktų pasivaikščiojimas po Kenedžio oro uostą. Rotary niekas iš mūsų nėra atskira sala. Rotary mes visis esame kartu ir visiškai nesvarbu, iš kur mes, kokia kalba kalbame, kokias tradicijas puoselėjame. Mes visi tarpusavyje susieti – mes esame ne tik savo klubų nariai, bet taip pat ir pasaulinės bendruomenės, kuriai visi priklausome, nariai.

Ryšys yra tai, ką mums leidžia patirti Rotary. Būtent tai mus ir atveda į Rotary. Būtent dėl to, mes čia liekame. Tad kviečiu jus visus prisijungti prie sesių ir brolių Rotariečių šioje kelionėje, kur Rotary Sujungia Pasaulį

Klubų gimtadieniai

Liepos mėnesį Rotary International čarterius yra gavę šie Rotary klubai: Marijampolės RK, Klaipėdos RK ir Tauragės RK!

Sveikinu ir dėkoju už tarnystę!

ROTARY SUJUNGIA PASAULĮ! 

Kviečiu Jus, mielieji sesės ir broliai, ateinančius Rotary metais sujungus visų mūsų pastangas kurti šviesesnę Lietuvą ir prisidėti prie Taikos pasaulyje!

Puikios rotarietiškos vasaros ir iki pasimatymo Rotariadoje!
Rotary International Apygarda 1462

Vivulskio 7, Vilnius
Lithuania


Atsisakyti
MailerLite