kuukiri EKA ÕPE, veebruar 2023

Intervjuud ja lugemissoovitused, fookusega õpetamisel ja õppimisel loovkõrgkoolis. PS. Vajuta lõpus kindlasti "view entire message", et head asja kaduma ei läheks.

1. märts on vahetusõpingute ja välispraktika taotlemise tähtaeg perioodiks 2023-2024 sügissemester/õppeaasta!

Valikus on nii vahetusõpingute tegemine kui praktika läbiviimine väljaspool Euroopat. Tudeng võib ühe õppeastme jooksul viibida mitmel erineval õpirändel, kuid oluline on pidada järge kuude osas, sest ühes õppeastmes saab Erasmus+ programmi kasutada kuni 12 kuu jooksul. 

Käesoleva konkursi raames kogub välissuhete osakond taotlusi tudengitelt, kes soovivad vahetusõpingutel ja/või üleilmsel praktikatel osaleda 2023/24. õppeaastal. Tutvu infoga, koosta portfoolio ja motivatsioonikiri ning täida taotlusvorm!

Lisainfot Erasmus+ programmi ja taotlusvormi leiab EKA Erasmus veebilehelt: https://erasmus.artun.ee/

Täiendavate küsimuste korral olete oodatud pöörduma välissuhete osakonna poole: international@artun.ee või +372 626 7388. 

 

*****

 

26. märts on VÕTA taotluste tähtaeg 2023/2024. õa sügissemestri õppeainete arvestamiseks. VÕTA taotlus tuleb esitada Tahvlis, täpsemad juhised leiad EKA wikist!

 

Muudatus akadeemilises kalendris

Oleme harjunud, et enne sügissemestri õppetöö algust on sissejuhatav nädal, kus lisaks erinevatele tudengitele mõeldud üritustele, toimus taustal ka tudengite liikumiste fikseerimine (akadeemilised puhkused, välismaale õppima minemine/tulemine jne), õppekoormuste määramine ning vaba- ja valikainete valimine. Tegelikud toimuvad samad tegevused (va sissejuhatavad üritused esmakursuslastele) ka kevadsemestri alguses, aga siiani ei ole nende tegemiseks olnud akadeemilises kalendris õppetöö vaba nädalat ning sellest on tekkinud mitmeid probleeme.

Alates järgmisest õppeaastast (2023/2024) lisandub akadeemilises kalendris kevadsemestri algusesse “Kevadsemestri eelnädal”, kus õppetööd ei toimu, aga tehakse vajalikud tegevused tudengite liikumiste fikseerimiseks (akadeemilised puhkused, välismaale õppima minemine/tulemine jne), määratakse õppekoormused ning valitakse vaba- ja valikained.

Kevadsemestri õppetöö lõpp jääb paigale, vähenes eriala valikaineteks/praktikateks mõeldud nädalate arv, 4 nädalat 3 nädalale.

 

2023/2024 akadeemiline kalender

Teiste ülikoolide akadeemilised kalendrid ja EKA muudatus

Ettevalmistus EKA institutsionaalseks akrediteerimiseks

Teisipäeval, 7. märtsil kl 15–17 toimub ruumis A-501 õppekavajuhtide koosolek, kus tutvustame õppekavade analüüsi täiendatud vormi ja räägime analüüsi protsessist.

Teisipäeval, 14. märtsil kl 11–16 toimub ruumis A-501 HAKA koolitus institutsionaalsest akrediteerimisest. Koolitust viivad läbi Heli Mattisen ja Liia Lauri HAKAst ning selles käsitletakse, mis on institutsionaalse akrediteerimise nõuded, kuidas protsess toimub ning jagatakse seniseid kogemusi teiste kõrgkoolide akrediteerimisest Eestis. Koolitusel võiks osaleda võimalikult paljud EKA osapooled: senati ja juhtkogu liikmed, õppekavade juhid, üliõpilased. Palun jagage infot ja registreeruge hiljemalt 12. märtsil.

Registreeru 14. märtsi koolitusele ning soovi korral lisa koolitus ka enda Google kalendrisse!

EKA Digiõppe eeskujud 2022

 

Detsembris kutsusime üles jagama õppejõude ja kolleege põnevaid näiteid digilahenduste kasutamsiest õppetöö rikastamiseks. Rahalise preemia pälvisid žürii hinnangul ilmekamad näited – EKA Digiõppe eeskujud. 

 

EKA Digiõppe eeskuju 2022 – Agnes Neier!

Tervikliku, mitmekesise ja õppijakeskse kursuse “Akadeemiline kirjutamine” loomise eest. 

Agnese juhendada oli 70+ liikmeline grupp ning selleks, et tudengitega kohtumistel võimalikult õppijatele keskenduda, kasutas Agnes pööratud klassiruumi meetodit – kogu uus materjal esitati ainekursuse jaoks loodud kuni 20-minutiliste teemapõhiste videoklippidega. Tänu esitatava materjali väiksemateks osadeks jagamisele oli õpiijal neid mugav läbida isegi kui nädalas läbi töötatava videosisu hulk oli mahukas. Iganädalaselt toimusid seminarid väiksemate gruppidena, keskendudes tudengite töödele. 

Agnes on suurepärane näide uurivast, otsivast ning lahendustele orienteeritud õppejõust, kes kasutab ära olemasolevad tehnoloogilised võimalused õppijakeskse kogemuse loomiseks. Žürii soovib eraldi esile tuua Agnese initsiatiivi ja kiiret reageerimist – kui ilmnes, et grupis on vaegkuulja, korraldas Agnes vajalikud sammud, et oma videod transkribeerida ning lisada eestikeelsed subtiitrid.

Agnese panus ei jäänud märkamata ka tudengitele, nimetades Agnest üheks 2022.a. Aasta õppejõu nominendiks!

 

EKA digiõppe eeskuju 2022 – Kelian Luisk!

Nutika, EKA kontekstis uuendusliku, praktilise ja kasutajakeskse lahenduse “Aksessuaaristuudio instruktsioon-videod” loomise eest. 

Kelia initsiatiivil ning Erasmus+ õppejõu Jan Horčík’uga koostöös loodi aksessuaaristuudio kõikidele masinatele (õmblusmasinad, pressid, lihvimine, šärfimine jm) lühikesed kakskeelsed videojuhendid seadme korrektseks kasutamiseks. Masinatele on lisatud QR-koodid, mis viivad õige videoni. Keskmiselt on 4 kuu jooksul videosid vaadatud 60-70 korda, kuid on ka üle 100 ning isegi üle 300 vaatamisega juhendvideo.  

Antud lahendus annab nii EKA kui Avatud Akadeemia tudengitele paindlikuma võimaluse iseseisvaks tööks ning aitab kinnistada vastavate masinate kasutamise vajalikke oskusi. 

Pakutud lahenduse juures soovime välja tuua lihtsust, kasulikkust ja kasutajamugavust – vajalik juhend on kättesaadav just õigel hetkel ning noorele õppijale tuttaval ja mugaval viisil. See on uuenduslik lähenemine EKA kontekstis, mis ressursse säästvalt aitab tutvustada EKA võimalusi laiemale ringile. Žürii soovib esile tuua ka videote professionaalset järeltöötlust ning EKA sümboolika kasutamist.

 

EKA digiõppe eeskuju 2022 – Feliks Sarv!

Õppeaine “Kompositisooni õpetus” õppematerjalide värksendamise eest.

Feliks on põhjalikult süstematiseerinud kompositsiooniõpetuse õppematerjali ning loonud süsteemi nende esitamiseks kohtumistel tudengitega ja järelvaadatavana. Siin näites hindas komisjon kõrgelt just õppejõu eatut avatust uuele, valmisolekut õppida, kohaneda ja arvestada muutuvate ootustega. Hoolimata aastakümnete jooksul välja kujunenud õpetamispraktikatest ei näi Feliksit häirivat muutuvad ootused ja kohustused õppega seotud rakenduste kasutamisel (ÕIS, Tahvel, Moodle nii EKAs kui TalTechis). Vastupidi, Feliks vaatab seda kõike elujaatavalt seiklusliku suhtumisega ning küsib juurde: “Mis on vajalik koolile?” ning “Kuidas õppijatel oleks parem?” ning vastavalt sellele kohaneb ning õpib juurde.

*****

Lisaks paistsid esitatud näidetest silma ka Maris Lindoja kursused graafilise disaini tarkvarade õpetamiseks – eelkõige Marise omaloodud eestikeelsed õppevideod, süsteemne ja terviklik kursuse ülesehitus. Eva Labotkini Moodle selge ülesehituse, olulise info koondamise ning hea korrastatusega kursused Avatud Akadeemias. Ning Hilkka Hiiopi esitatud Baltisaksa kultuuripärandi mirokraad – kursuse tutvustamiseks loodud veebileht ning rikkalik videoloengute hulk ekspertide ringi laiendamiseks.

*****

Žürisse kuulusid HÕS koosseisust Anne Pikkov, Kristiina Krabi-Klanberg, Anneli Porri, Kaja Toomla ning Tanel Kärp interaktsioonidisainist.

T4EU vebinarid partnerkooli töötajatele

Märtsist juunini korraldab Euroopa ülikoolide allianss T4EU veebiseminare oma partnerkoolide nii akadeemilistele kui mitteakadeemilistele töötajatele. Kavandatud teemade ring on lai – uuenduslik õpetamine, kultuuridevaheline suhtlemine, digitaalne jutuvestmine, aja- ja projektijuhtimine. Veebiseminarid annavad võimaluse lisaks teema käsitlusele tutvuda ka partnerkooli õppejõududega.

Veebiseminarid toimuvad inglise keeles MS Teams keskkonnas.

Tutvu märtsis toimuvate seminaridega ning registreeru:

Webinar 1: Innovative teaching methods in developing and enabling Information and Communication Technology (ICT) tools. Participants will be introduced to the innovative teaching methods and will have a hands-on experience in not only developing but also enabling the ICT tools in order to present the information in an innovative and interactive way.

Lecturer: Vigilija Žiūraitė – a PhD student in Political Science at Vytautas Magnus University with interdisciplinary education in sociology, journalism, communication and language studies.

When: March 15, 13:00-15:00 (CET)

Apply here. 

Webinar 2: Do you hear what I hear? Avoiding the pitfalls of intercultural communication. Particular attention will be paid to issues of values, the role of stereotypes in both hindering and assisting intercultural communication, and challenges that arise in multicultural teams.

Lecturer: Assoc. Prof. Dr. Ignas Kalpokas – taught “Intercultural Communication” course for MA students at Vytautas Magnus University and a BA level course “International Business Communication” at ISM University of Management and Economics.

When: March 21, 12:00-14:00 (CET)

Apply here. 

Webinar 3: Breaking intercultural communication barriers. The aim of this training is to bring awareness to challenges of intercultural communication that occur in the educational institutions on daily bases.

Lecturer: Vaida Misevičiūtė – a lecturer in English language and multilingual pedagogy at Vytautas Magnus University. Most of her work experience was gained in the USA, at Roosevelt University, where she had been working with students from all over the world.

When: March 22 13:30-15:30 (CET)

Apply here. 

 

EKA koostöö Keeniaga kogub tuure

2022. aastal käis Keenias praktikal 8 MAT kimbu üliõpilast koos vanemteadur Reet Ausiga. Selle üliõpilasvahetuse põhjal näis, et koostöö võiks jätkuda ka edaspidi. 2022. aastal eraldati välissuhete osakonna poolt koostatud ERASMUS KA171 taotluse alusel toetust õppejõudude vahetuseks Keeniaga. 

Antud rahastuse toel toimus 2023. aasta veebruari alguses EKA delegatsiooni õpiränne Eldoreti Moi Ülikooli ja viimase omandis olevasse tekstiilivabrikusse Rivatex ja Nairobi tehasesse MAS International. MOI ülikooli üliõpilastele tutvustati võimalusi EKAs õppimiseks ja juunis leiab aset vastukülaskäik MOI ülikooli õppejõudude poolt. 

Fotod Rivatexi vabriku külastusest

 

Reet Aus, miks on EKAle koostöö Moi Ülikooliga Keenias oluline ja mis võiks selle koostöö tulemusel edaspidi juhtuda?

Reet: Meie regioonist, st Euroopast on tootmine suures osas välja läinud on oluline teada ja olla kursis arengutega, kuidas tootmine globaalses plaanis ikkagi toimub. Seetõttu oleme algatanud koostöö Keenias asuva Moi Ülikooliga, millele kuulub tekstiilivabrik Rivatex ,https://rivatex.co.ke, kus on vertikaalselt integreeritud tootmine. Rivatexis toimub: 

  • kanga ketrus- ja kudumisprotsess
  • Töötlus (sh nt taimedega värvimine)
  • Disaini- ja õmblusstuudio, kus arendatakse välja uusi tooteid ja arendatakse väiketootmist. 

Lisaks areneb koostöö ka Nairobi suunal Rivatexile lisaks ka teiste ettevõtetega, et luua tekstiilile keskenduv ringdisaini keskus, kuhu saab ümbertöötluse ja väärtustava taaskasutuse ka sisse tuua. Selleks oleme leidnud partneri Nairobi suures tootmistsoonis, sh Moi Ülikooli partneri, suurettevõtte MAS International, https://www.masholdings.in/global-contact/kenya/, kes toodab nt Tommy Hilfigerile ja Calvin Kleinile. 

See koostöö on suurepärane võimalus tudengitele ja õppejõududele saamaks praktilist kogemust tekstiili suurtootmisest, lisaks on võimalus arendada oma kollektsioone ja disaini. 

Koostöö Eestiga on oluline ja huvipakkuv ka Keeniale, kuna õpetamine EKAs on nii palju kaasaegsem. Ehkki Moi Ülikool on tehniliselt väga tugev, on meie õppekavad ja juhendamine palju arenenum. Ümbertöötlus ja väärtustava taaskasutamise juurutamine Keenias on nendepoolne huvi ja globaalses pildis vajalik kõigile. Lähiajal loodame ERASMUS+ programmi raames lähetada Keeniasse praktikale veel tudengeid, kes saavad töötada kas MOI ülikooli vabrikus Rivatex või Nairobis, MAS Internationalis.”

 

MOI ülikool:

 

Tutvustame töökodasid – köite- ja aksessuaaristuudio

Fotol vasakult Kelian Luisk, Eve Kaaret ja Sirle Rohusaar.

 

Istume seda intervuud tehes Eve Kaareti (stuudio juhataja), Sirle Rohusaare (meister) ja Kelian Luiskiga (endine meister, praegune lektor) kahe stuudio ruumi vahel, mõlemal pool  meid, klaasseinte taga teevad üliõpilased aktiivselt tööd  üks arhitektuuri Erasmus üliõpilane liimib juba kolmandaid raamatukaasi kokku, teisel pool toimub sandaalikursus, kus samuti on palju Erasmus üliõpilasi. Siin on hea õhkkond.

 

Kristiina Krabi Klanbergi intervjuud loe edasi SIIT – tutvutakse stuudio eestvedajatega, saab teada, mida seal töökojas üldse teha saab, mis seadmed kõige popimad on ning tuuakse esile ka mõned eriti õnnestunud projektid!

NB! EKA töökojad

EKAl on 20 töökoda-stuudiot, mis on avatud kõigile üliõpilastele. Üliõpilaste rahulolu töökodade-stuudiote võimalustega on väga kõrge, aga mitmed lõpetajad tõid välja, et nad ei teadnudki mõne töökoja olemasolust.

Kõige enam olid lõpetajad kasutanud: 25% puidu- ja maketitöökoda,  22% foto- ja videostuudiot, 18% prototüüpimise laborit, 14% 3D laborit, 14% keraamikatöökoda, 14% metallitöökoda. Keskmiselt olid lõpetajad kasutanud praktiliste tööde tegemiseks kolme töökoda ning materjalidele kulub ca 300 eurot aastas. 

Vaata töökodade lehte ja leia endale sobiv keskkond, kus oma praktilisi õppeülesandeid teostada!

Varasemalt on kuukirjas tutvustatud prototüüpimise laborit, foto- ja videostuudiot ning õmblustöökoda!

Rebecca Duclos FAST45 töötas, foto Evert Palmets

 

Usun, et paljud EKA inimestest on käesoleval õppeaastal puudunud kokku värske energiaga, mida tõid kaasa külalisõppejõud Rebecca Duclos ning David K. Ross. Õpetades erinevates osakondades ja haakudes erinevate projektidega, on nende kohalolu olnud tuntav ja nende kohalik võrgustik on kasvanud hirmsa kiirusega.

 

Oma tutvustuseks on ta kirjutanud nõnda:

Over the past decade, I have held senior administrative positions in Canada and America. I recently concluded my mandate as Dean of the Faculty of Fine Arts at Concordia University in Montreal, Quebec and was previously Graduate Dean at the School of the Art Institute of Chicago. In my heart, though, I am always a teacher. My pursuits have allowed me to live in different countries across the globe. I’ve toggled between the cultural and academic sectors, from freelance to full professor, but I have also been a chef and a sheephand and enjoy non-traditional, non-hierarchical pathways through life. While my PhD is in Art History and Visual Studies from the University of Manchester, my earlier degrees were in Museum Studies, Art Education, and Classical Civilization and Near Eastern Archaeology (all taken in Canada). With equal interests in contemporary art and material culture analysis, arts administration and independent artistic and curatorial practice, I have been fortunate to have a broad and wonderfully challenging career. On the international level, I have had the great privilege to be a multi-year reviewer for international applications for both the Fulbright Program and the American Association of American Women.

 

Kuna Rebeccaga seovad meid natuke sarnane töökogemus muuseumites ning akadeemias, uurisin lähemalt, milline on olnud tema trajektoor, kuidas on ta mõtestanud oma erinevaid rolle suure ülikooli dekaani, õppejõu ja kunsti uurijana, mis tõi teda Eestisse ning last but not least – mida kujutab endast uus ning ambitsioonikas UAx project, mille Rebecca Euroopa kunstikõrghariduse liidu, ELIA all algatanud on.  

 

LOE Maarin Ektermanni intervjuud Rebecca Duclosega siit!

 

 

Järgmine EKA ÕPE kuukiri ilmub märtsis 2023 – kaastööd, ettepanekud, kriitika jms. teretulnud!          

Parimate soovidega,
Maarin Ektermann, koostaja
maarin.ektermann@artun.ee

Eesti Kunstiakadeemia

 

Põhja pst 7, Tallinn

kunstiakadeemia@artun.ee

www.artun.ee

 

Facebook Instagram

Saite selle kirja, sest soovime jagada Teiega EKA tegemisi

Loobun EKA kirjadest