PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/02

Mieli lietuviai pasaulyje,

Nesvarbu, kurioje pasaulio pusėje pasitinkate Lietuvos
Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-oji
primena vieną svarbų dalyką, be kurio negalėtume
jaustis visaverčiais: mūsų laisvę.
Daugiau nei prieš ketvirtį amžiaus teko kovoti tam,
kad šiandien galėtume pasakyti: laisvės vardan verta
gyventi. Tokiai mažai šaliai kaip Lietuva laisvė yra pats
didžiausias turtas, todėl jai nieko negaila.
Šiandien dėkojame tiems, kurie nesavanaudiškai siekė
visuotinio gėrio mūsų tautai. Gera prisiminti jų pavyzdį
tomis valandomis, kai ieškome savyje daugiau drąsos,
stiprybės, atkaklumo ir išminties.
Tegul Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena -

1990 m. kovo 11-oji mums suteikia jėgų telktis
bendram labui ir vieningai toliau kurti nepriklausomą,
demokratinę Lietuvą.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė
Dalia Henke

Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio minėjimas

Lietuvos Respublikos Seimo iškilmingame minėjime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui dalyvavo PLB valdybos narės (nuotraukoje iš kairės) PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis ir PLB finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick.

PLB valdybos narės dalyvavo iškilmingame Vasario 16-osios koncerte „Gloria Lietuvai“ Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, taip pat kituose valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtuose renginiuose.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kvieč​​ia viso pasaulio lietuvius būti Lietuvos valstybės šimtmečio dalimi ir aktyviai dalyvauti renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

Renginio data: 2018 m. liepos 1 d. 10.00–18.00 val.

Renginio vieta: Vilnius, Rotušės aikštė

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos tautinėmis bendrijomis atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio sukakčiai paminėti rengia šventę „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.  
Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės prisistatys Lietuvai trimis lygmenimis: visą dieną veiks pavilijonų miestelis ir vyks įvairių kraštų lietuvių meniniai ir muzikiniai pasirodymai scenoje Rotušės aikštėje, užsienyje gyvenančių meno kūrėjų darbų parodą Vilniaus Rotušėje.

Paroda bus atidaryta liepos 1 d. ir veiks iki liepos 11 d.

Plačiau skaitykite čia: apie šventę

 

Renginį globoja:

Renginį remia:

Svarbios datos

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Dalia Henke. Lietuvos idėja: dirbkime sąžiningai

Šių metų vasario 1 d. Vilniuje buvo surengta didžioji idėjų ir pokyčių konferencija „Idėja Lietuvai“. Jos metu diskutuota apie tai, kokiomis idėjomis gyvensime ateityje, kokių iniciatyvų pirmiausia reikėtų imtis.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo konferencijoje. Žurnale „Pasaulio lietuvis“ dalijasi savo įžvalgomis apie pasiūlytas iniciatyvas: „Atsižvelgdama į paskutinio dešimtmečio Lietuvos raidą, turėčiau išskirti vieną vienintelę idėją iš trisdešimties. Tai idėja, liečianti dvigubos pilietybės įteisinimą. Sąmoningai nenoriu išskirti šios idėjos kaip inovatyvios ar aktualiausios, nes jau keletą metų PLB nuosekliai bando ieškoti galimybių įteisinti Lietuvos pilietybės išsaugojimą. Noriu atkreipti dėmesį, kad čia nekalbame apie dvigubos ar  daugybinės pilietybės sąvoką. Tai nėra vienas ir tas pats.“

Straipsnį skaitykite žurnale „Pasaulio lietuvis“ (2018 m kovas Nr. 3/565)

Tomo Razmaus nuotr.

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga šventinis posėdis Kaune

Vasario 14 dieną Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga Vyriausybė posėdžiavo ​Kaune Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) istorinėje Ministrų kabineto posėdžių salėje. Jo metu pristatytas unikalus šriftas, sukurtas pagal Vasario 16-osios akto braižą.

Posėdyje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis.

Šiame posėdyje be kitų buvo priimtas ir sprendimas dėl bendradarbiavimo su diaspora, numatyta suaktyvinti diskusiją dėl veiksmingesnio Lietuvos ir jos diasporos bendradarbiavimo, Lietuvos atstovavimo pasaulyje ir užsienio lietuvių profesionalų didesnio įsitraukimo į ekonominį, kultūrinį ir socialinį Lietuvos gyvenimą.

Vyriausybės kanceliarijai pavesta iki balandžio 9 dienos parengti ir pateikti Vyriausybei pasiūlymus dėl patarėjų tarybos, į kurią telktųsi sėkmingą karjerą padarę ir tarptautinį pripažinimą pelnę Lietuvos diasporos atstovai, sudarymo. Taip pat siūloma pateikti išvadas dėl ekspertų tinklo, skirto konsultacijoms su ministerijomis dėl reformų ir inovacijų, sukūrimo. Pavesta pateikti siūlymus dėl Lietuvos diasporos pasitelkimo kuriant naujus užsienio investicijų pritraukimo mechanizmus, remiantis sėkmingais kitų gausias diasporas turinčių šalių pavyzdžiais. PLB valdyba pateiks Vyriausybės kanceliarijai savo įžvalgas, dėl planuojamo naujo darbo modelio su diasporos profesionalais.

Šventiniame posėdyje su VDU profesoriumi Liudu Mažyliu.

LR Seimo ir PLB komisijos posėdžiams rengiantis

Vasario 13 d. LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisija aptarė artėjančių komisijos posėdžių, vyksiančių 2018 m. balandžio 24–27 d., metu numatomus svarstyti klausimus.

Komisija pritarė pirmininko  Rimvydo Baltaduonio pateiktoms PLB atstovų pasiūlytoms diskusijų temoms, tarp kurių – lietuviškos tapatybės, lietuvių kalbos ir Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, pasiruošimas 2018 metų Lietuvos šimtmečio Dainų šventei, „Globalios Lietuvos“ kūrimo programos, vaiko teisių apsaugos bei pagalbos grįžtantiems gyventi į Lietuvą asmenims klausimai. Komisija į posėdžius numato kviesti Vyriausybės, ministerijų, įvairių institucijų bei įstaigų atstovus, mokslininkus ir ekspertus.

Pasitarime dalyvavo PLB valdybos pirmininkė Dalia Henke, Valdybos narės Vida Bandis, Jūratė Caspersen, Eglė Garrick. PLB pirmininkė Dalia Henke padėkojo komisijai už bendradarbiavimą su Pasaulio Lietuvių Bendruomene, aktyvų įsitraukimą sprendžiant išeivijos problemas. Komisija pritarė pirmininko pavaduotojo Stasio Tumėno siūlymui paskelbti 2019 metus Pasaulio lietuvių metais, atsižvelgiant į tai, kad kitais metais sukanka 70 metų, kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, nubrėžusi pamatines lietuvių ir tautinės bendruomenės vertybes, principus.

LR Seimo kanceliarijos nuotr. 

Nacionalinis švietimo lyderystės forumas

Vasario 28 d. – kovo 1 d. Vilniuje vyko nacionalinis švietimo lyderystės forumas „Lietuvos mokykla – atvira pasauliui,“ į kurį iš plačios Lietuvos susirinko švietimo įstaigų vadovai ir pirmą kartą kartu dalyvavo užsienio lietuvių bendruomenių atstovai net iš 26 pasaulio šalių. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pasveikino forumo dalyvius, padėkojo visiems už atliekamus darbus švietimo srityje, investuojamą laiką į lietuvybės puoselėjimą užsienyje, nes lituanistinis švietimas yra viena svarbiausių PLB veiklos sričių. Dalia Henke teigė, kad tokie renginiai yra puiki proga diskutuoti, sužinoti ir išmokti, bendrauti. Dalia Henke sakė: „Keičiasi pasaulis, keičiasi Lietuva, keičiasi ir PLB ir kviečiu jungtis ir kartu ją kurti. Svarbiausia, kad mes nenutrauktume ryšių su tėvyne Lietuva, prisidėtume prie jos pažangos ir klestėjimo savo įgytomis žiniomis ir kontaktais užsienyje. Neretai ir finansais. Tokie renginiai buria mus tiems tikslams įgyvendinti.“

Renatos Česnavičienės ir Užsienio reikalų ministerijos nuotr.​

Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms

Vasario 12 dieną Vilniaus rotušėje vyko Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojama konferencija „Atminties apie tremtį svarba šiandieninei visuomenei ir ateities kartoms”. Konferencijoje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB valdybos narės Jūratė Caspersen, Egle Garrick, Vida Bandis.

Organizatorių nuotraukos

Sveikindama konferencijos dalyvius PLB pirmininkė paminėjo PLB iššūkius, trumpai apžvelgė išeivijos lietuvių veiklą pasaulyje, ryšį su Tėvyne, lietuvybės išsaugojimą. PLB pirmininkė kalbėjo pie Rytų ir Vakarų išeivijos kelius iš Lietuvos ir atgal, apie lietuvius be Lietuvos, bet su Lietuva širdyje. Prisiminė buvusius PLB pirmininkus, kurių, deja, jau nėra tarp mūsų - Vytautą Kamantą, Bronių Nainį, Gabrielių Žemkalnį, kurie po Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo daug dirbo, kad lietuviai tremtyje ir jų palikuonys turėtų ryšį su Lietuva, grįžtų ir kad nebūtų pamiršta ta Lietuvos istorijos dalis. Konferencijoje buvo prisiminti ir atskirti nuo Lietuvos, už Lietuvą kentėję ir Lietuvai savo gyvenimus bei darbus skyrę tėvynainiai. Lietuvos tremties tragedija turėtų užimti deramą vietą plačioje lietuvių išeivijos istorijos paletėje.

Fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“

2018 m. vasario 13 d. LR Seimo III rūmų parodų galerijoje PLB valdybos narė, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen pristatė Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės fotografijų parodą „Lietuvių Šveicarija“, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Parodoje pristatomos fotografijos, kuriose įamžintas Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, taip pat šveicariškos tradicijos ir įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai.
Nuotraukų autoriai: Diana Bruner (Brunner), Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė, Vilma Kinčiūtė-Kern, Rita Mėjer (Meyer), Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagman (Tagmann), Laima Jokimaitė-Tikuišienė.

Šventėje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke,  Lietuvos Respublikos Seimo ir PLB komisijos nariai ir kiti svečiai. Nuotraukoje (iš kairės), Seimo narys Virgilijus Alekna, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB valdybos narė, Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen, Seimo narys Stasys Tumėnas.

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, ekspozicija „Lietuvių Šveicarija“ bus pristatoma ir kituose Lietuvos miestuose. Šiaulių P. Višinskio bibliotekoje ji bus atidaroma rugpjūčio 13 d.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Gediminas Karoblis. Lietuvos mokslo tarpautiškumas – gilus ar paviršutinis?

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos narys, LR Seimo ir PLB komisijos atstovas Gediminas Karoblis dalijasi mintimis apie Lietuvos aukštojo mokslo reformą ir mokslo tarptautiškumą. Svarstantieji Lietuvos ateitį sutinka, kad Lietuvos aukštojo mokslo pertvarka galėtų išvesti Lietuvą iš dabartinės  emigracijos krizės. Tačiau kaip tai galėtų įvykti? Gal čia galėtų padėti iš pasaulio universitetų grįžtantys lietuvių ar lietuvių kilmės mokslininkai?

Straipsnį skaitykite žurnale „Pasaulio lietuvis“ (2018 m kovas Nr. 3/565)

Gedimininas Karoblis. Džojos Barysaitės nuotr.

Dalia Henke specialioje „Žinių radijo“ programoje „Šimtmečio naktis“

Specialioje „Žinių radijo“ Lietuvos valstybingumo atkūrimo šimtmečiui parengtoje programoje „Šimtmečio naktis“  pokalbiai su studijos svečiais (nuotraukoje iš kairės)  Monika Garbačiauskaite Budriene, PLB pirmininke Dalia Henke, ekonomistu Gitanu Nausėda, Prezidentu Valdu Adamkumi, arkivyskupu Gintaru Grušu. Svečius kalbino Ridas Jasiulionis.

Pokalbį su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke Dalia Henke žiūrėti čia

Nuotraukoje iš kairės: VIda Bandis, Jūratė Caspersen, Ilona Mažeikienė, Dalia Henke, Leonas Narbutis.

Rengiantis Užsienio lietuvių meno darbų parodai, skirtai Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui, Vilniaus Rotušėje

Vasario 14 d. PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Lietuvių Fondo (JAV) atstovas Lietuvoje Leonas Narbutis lankėsi Vytauto Kasiulio dailės muziejuje, kuriame susitiko su muziejaus vadove dailėtyrininke Ilona Mažeikiene.

Susitikimo metu buvo kalbama apie PLB organizuojamą parodą Vilniaus rotušėje liepos 1–11 dienomis. Parodą kuruos Lietuvos dailės muziejus, parodos kuratore sutiko būti  dailėtyrininkė Ilona Mažeikienė.

Rengiama paroda yra dalis renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

Nuotraukoje Ignė Lembutytė ir Eglė Garrick

Lietuvoje lankėsi PLB valdybos narė, PLB finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick, kuri iš tolimosios Australijos į Lietuvą atvyko dalyvauti Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtuose renginiuose, PLB valdybos narių posėdžiuose, susitikimuose. 

Pasikalbėti apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, Australijos lietuvių veiklą Eglę Garrick pakvietė XFM radijo laidos „Nauja diena“ vedėja Ignė Lembutytė.

Radijo laidos įrašas čia

PLB valdybos narys, Sielovados ir Pietų Amerikos komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas Putrimas vasario 18 dieną dalyvavo iškilmingame Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-čio minėjime, kurį surengė LR konsulatas kartu su „Lietuvių namais“ Seinuose. Šventė prasidėjo eisena nuo „Lietuvių namų“ iki Seinų bazilikos, kur buvo atnašaujamos šv. Mišios už Lietuvą.

2018 m. vasario 18 d. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga Seinuose buvo atidaryta Lietuviška menė. Menės Seinų kunigų seminarijos rūmuose įkūrimas yra svarbus ir istorine, ir politine prasme. Joje bus įamžintas seminarijos auklėtinių ir nepriklausomos Lietuvos kūrėjų atminimas.

Nuotraukos Wirginia Karczewska 

RAKTAS Į LIETUVĄ. Prelato Edmundo Putrimo pamokslas, pasakytas 2018 m. vasario 18 d. Seinuose per šv. Mišias Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-osioms metinėms. 

Jau greitai startuos naujas TV projektas „Misija – Pasaulio Lietuva. Sujunkime Lietuvą!“ Ved. Andrius Mamontovas. Sekite Pasaulio lietuvių žinias! 

www.pasauliolietuviuzinios.lt

„Pasaulio lietuvio“ kovo numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite