Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief januari 2018

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en degenen die daar gebruik van willen maken.

Huisvesting

Een groot gedeelte van het jaar 2017 heeft voor het Maasland Gilde in het teken gestaan van onzekerheid over de huisvesting. Vanwege verbouwingswerkzaamheden moesten we halverwege het jaar uitwijken naar een kantoorpand aan de Wethouder van Eschstraat.
Bij het Maasland Gilde leefde de hoop dat we na de verbouwingswerkzaamheden aan het pand van ONS Welzijn weer terecht zouden kunnen in de Schadewijkstraat. Die hoop is echter ijdel gebleken. Het pand is omgebouwd tot een open kantoortuin en heeft geen afgesloten kantoren waar het Maasland Gilde behoefte aan heeft. We vinden het jammer dat we na vele jaren inwoning bij ONS Welzijn en daarvoor RIGOM wat huisvesting betreft een periode afsluiten. We hebben echter besloten de zoektocht naar andere huisvesting te zien als een uitdaging en kansen voor verdere profilering.
We zijn op zoek gegaan naar alternatieven voor huisvesting en die bleken er veel te zijn. Uiteindelijk konden we daaruit drie locaties selecteren die we voor onze doeleinden geschikt vonden. Het nieuwe pand moet goed bereikbaar zijn; een vriendelijke uitstraling hebben; er moet spreekuur voor samenspraak en voor het Maasland Gilde als geheel mogelijk zijn; zowel de stadsgidsen als het bestuur moeten daar hun vergaderingen kunnen houden; we moeten onze kasten kunnen plaatsen; mogelijkheden bieden voor contacten met andere instanties. Erg belangrijk is uiteraard ook de huurprijs. We hopen in het begin van januari een definitieve keuze te kunnen maken en vanuit de nieuwe locatie ook weer nieuwe initiatieven te ontplooien.

Nieuwe flyer

Het nieuwe jaar starten we niet alleen vanuit een nieuwe locatie, ook qua promotie maken we een nieuw begin.
Als Maasland Gilde hebben we twee verschillende folders, één voor de stadswandelingen en een folder algemeen met de vermelding van alle activiteiten. Voor de algemene versie hebben we geen nieuwe folder ontwikkeld, maar een moderne flyer.
Klik hier voor de flyer

Nog meer nieuwe dingen
De stadsgidsen ontwikkelen een nieuwe flyer met daarop ook een jaaroverzicht van data waarop diverse wandelingen plaatsvinden.
Voor het Maasland Gilde wordt een facebookpagina ontwikkeld.

Laaggeletterden

Het Taalhuis is gehuisvest in de bibliotheek. Via dat Taalhuis kunnen laaggeletterden een vrijwilliger toegewezen krijgen, die hulp geeft bij het beter leren lezen en schrijven. In grote lijnen is die hulp te vergelijken met de manier van werken bij Samenspraak. De vrijwilligers van het Taalhuis zijn speciaal opgeleid en maken gebruik van materialen ontwikkeld door de stichting Lezen en Schrijven. Geïnteresseerden in het begeleiden van laaggeletterden kunnen zich melden bij het Maasland Gilde of in Taalhuis.

Verzekering

Via de gemeente Oss zijn alle vrijwilligers verzekerd. Het verzekeringspakket biedt een zogenaamde secundaire dekking. Dit betekent dat als er ook dekking is bij al bestaande, door de vrijwilligersorganisatie of vrijwilliger zelf afgesloten verzekeringen, die verzekering eerst voor het vergoeden van de schade benaderd moet worden.
Ter illustratie een e-mail die we ontvingen van één van onze vrijwilligers:
Mede dankzij jullie vrijwilligersverklaring heeft de verzekeringsmaatschappij van de Vrijwilligers verzekering Oss inmiddels aangegeven de extra kosten (i.v.m. noclaim-verlies) bovenop mijn eigen wa-verzekering te vergoeden. Dat is mooi, en misschien ook interessant om iets over in de nieuwsbrief te schrijven? Ik denk dat veel vrijwilligers niet weten van die verzekering.

Nieuwjaarswandeling Stuifduinen en Klompven

Lang geleden was Herperduin een zandvlakte, die steeds groter werd. Bij harde wind stoof het zand steeds verder, zodat Herpen dreigde onder te stuiven. Maar het zand werd door de aanplant van bomen getemd. Vrijdagmiddag 19 januari om 14.00 uur beginnen we de serie wandelingen van 2018 met een zogenaamde nieuwjaarswandeling met als startpunt: Parkeerplaats Kriekeput  (Schaijkseweg)Natuurgids Toon Voets kent de streek als zijn broekzak en zal ongetwijfeld weer veel uit gaan leggen over het gebied dat in de regio ook bekend staat als Maupertuus.

Startpunt: parkeerterrein Kriekeput (Schaijkseweg)

Algemene opmerkingen bij de natuurwandelingen

Het verzamelpunt van de wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis, Schadewijkstraat 6 te Oss. Van daaruit is het mogelijk om 13.30 uur samen/mee te rijden naar het startpunt van de wandeling. 
De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Op de website vindt u de actuele informatie over de wandeling. De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

06-53954841

www.maaslandgildeoss.nl

MailerLite