Flash Art Czech & Slovak Edition Vám prináša týždenný prehľad diania!

ONLINE VÝSTAVY

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ virtuálna prehliadkaMatúš Maťátko: Biela-modrá-červená EpopejLiptovská galéria P. M. Bohúňa

 

:: 2/2 ::

SENICA 17:00 online vernisážLenka L. Lukačovičová, Michal Huba: Antropos / Topos, Záhorská galéria Jána Mudrocha

 

:: 3/2 ::

BRATISLAVA 18:00 online vernisáž, Lucia Oleňová / Znovunájdená krajinaDOT. Contemporary Art Gallery

 

:: 5/2 ::

BRATISLAVA Patrik Illo SK a Aleksanda Stencel PL: Ona tu a on tam, Poľský inštitút

N / BERLÍN 19:00 online vernisážPetra Debnárová, Julia Gryboś + Barbora Zentková, Katarína Hrušková, Zorka Lednárová: Home topiaRaum Fuer Drastische Massnahmen

ONLINE PREDNÁŠKY

BRATISLAVA podcastový cyklusDeväť obrazov komunizmu, SNG + SME

 

:: 3/2 ::

OLOMOUC 18:00 Domýšlet & Rozpoznávat / Šimon Brejcha, Michal Kindernay a Marie Štěfanová, MUO

 

:: 4/2 ::

PRAHA 18:00 online prezentace, Nedokončený příběh: Adéla Jůnová Macková a Jiří ŽákGalerie VI PER

OLOMOUC 18:00 online přednáška ,  Štěpánka Bieleszová: Sovinec – centrum nezávislé československé kultury 1974-1989., MUO

KONČIACE VÝSTAVY

PIEŠŤANY Galéria MSKS Piešťany Juraj Kollár: Lockdawn, do 3/2

TRNAVA Čepan gallery Barbora Idesová: Podfarbené, do 7/2

 

:: predĺžené výstavy ::

BRATISLAVA White & Weiss Contemporary Art Gallery Erik Šille: In medias res!, 2 týždne po lockdowne

BRATISLAVA SCD Národná cena za dizajn 2020 – Komunikačný dizajn, do 28/2

VÝZVY . GRANTY . ŠTIPENDIÁ

SK Slovenský podcast o výtvarnom umení Kunstfilter, ponúka možnosť informovať o vašich umeleckých udalostiach. Ak organizujete výstavu, prehliadku, vzdelávací alebo iný projekt spojený s výtvarným umením, píšte na adresu kunstfiltersk@gmail.com

SK Výzva na predkladanie ponúk – Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy, do 1/2. Metropolitný inštitút Bratislava v zastúpení Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava uskutočňuje prieskum trhu na predmet zákazky: „Grafické služby pre Metropolitný inštitút Bratislavy“. Viac info tu.

SK Verejná neanonymná súťaž na návrh loga Rok slovenského dizajnu 2021. Súťaž je určená pre profesionálnych grafických dizajnérov/ky. Cieľom súťaže je návrh príležitostného loga Rok slovenského dizajnu 2021 / The Year of Slovak Design 2021 v dvoch jazykových verziách (slovenský a anglický jazyk) a v jednej skrátenej verzii loga „RSKD 2021.“ Na podnet Slovenského centra dizajnu vyhlásilo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rok 2021 za Rok slovenského dizajnu. Jeho hlavným cieľom je zviditeľniť slovenských dizajnérov a výrobcov v rámci Slovenska, ako aj v zahraničí. Uzávierka súťaže: 5/2, 16:00.

SK Mesto Nitravyhlásilo verejné obstarávanie na vytvorenie novej webovej stránky mesta, do 15/2.

SK Súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov. Krajská organizácia cestovného ruchu Trnavský kraj (KOCR Trnavský kraj) vyhlásila verejnú neanonymnú súťaž na návrh risografík na tému Trnavský kraj príbehov. Súťaž je určená pre širokú verejnosť najmä však pre výtvarníkov, ilustrátorov, grafikov a grafických dizajnérov/ky. Každý autor/ka alebo štúdio, môže do súťaže predložiť maximálne 5 rozdielnych návrhov. Do 15/2.

SK FPU / Výzva č. 5/2021, do 22/2. 

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o finančnú podporu pre oprávnených/é žiadateľov/ky v nasledujúcich podprogramoch:

1.5.1 Tvorba umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.2 Vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5.1.3 Podujatia a vzdelávacie aktivity

Predbežný harmonogram výziev 2021

SK Kiosk festival: Open call 2021. Open Call vyzýva poradiť si s priestorom Novej synagógy, v ktorom bude počas budúceho roka sídliť monumentálne dielo Juraja Gábora. Podrobnosti v linku a prihlasovanie do 25/2

SK Hlavné mesto SR Bratislava vyhlásilo pre rok 2021 výzvu v grantovom programe Strategická podpora kultúrnych podujatí, v ktorom podporí etablované kultúrne akcie. V podpore kultúry a komunít pokračuje aj Nadácia mesta Bratislavy, ktorá zverejňuje harmonogram výziev pre rok 2021:

Výzva Grantový program Kultúra pre oblasť Tvorba a uvedenie diela, do 26/2

Výzva Grantový program Kultúra pre oblasť Kultúrne priestory, do 26/2

Výzva Štipendijný program Umenie, do 26/2

SK Mobilitný program i-Portunus vyhlásil výzvu pre podporu krátkodobých rezidenčných programov. Medzinárodne činní umelci musia pochádzať z krajín participujúcich na programe Kreatívna Európa. Podporené budú projekty, ktoré rozvíjajú medzinárodnú spoluprácu, uzávierka 14/3 architektov a kultúrnych profesionálov pôsobiacich v oblasti architektúry
Grant: max. 2 650 eur. https://www.i-portunus.eu

SK Dotácia pre oblasť kultúry a kreatívneho priemyslu, do 31/3.

SK Prihlasovanie do Ceny Oskára Čepana 2021 je sprístupnené na webovej stránke oskarcepan.sk. Výzva bude otvorená do 31/3. Cena Oskára Čepana je ocenením pre vizuálne umelkyne a umelcov do 40 rokov, bez obmedzenia média. Udeľuje sa každoročne od roku 1996. O finalistkách a finalistoch rozhoduje medzinárodná odborná porota. Laureátka/laureát získava finančnú satisfakciu, dvojmesačný rezidenčný pobyt v New Yorku a samostatnú výstavu. Výstava finalistov/finalistiek sa uskutoční koncom roka v Bratislave, výstavné priestory sú v rokovaní. Organizátor verí, že všetky okolnosti dovolia zrealizovať 26. ročník Ceny plnohodnotne. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia, spoluorganizátorom je collective.

SK Festival Tehláreň vyhlasuje otvorenú výzvu pre výtvarné, filmové, hudobné, literárne a divadelné umenie. Výzva je určená pre začínajúcich umelcov, študentov alebo absolventov umeleckých škôl, nepodlieha žiadnej téme ani médiu. Je možné prihlásiť sa ako jednotlivec alebo skupina s existujúcim aj novým dielom / projektom. Výzva je otvorená do 31/3. Ďalšie informácie na webe www.tehlaren.sk a soc. sieťach festivalu.

SK Fond solidarity VŠVU. Podpora študentom, pedagógom a zamestnancom, ktorí sa ocitli vo finančnej tiesni a je pre nich problematické zaplatiť si testovanie v súkromných laboratóriách. IBAN: SK 3809 0000 0000 5174111336, Slovenská sporiteľňa, a. s. (SLSP), Transparentný účet.

SK Súťaž Poster Quadrennial Bardejov 2021. Poster Quadrennial Bardejov (PQB) je medzinárodná súťaž plagátov konajúca sa pravidelne so štvorročnou frekvenciou v meste Bardejov. Buduje prezentačnú platformu grafického dizajnu na východnom Slovensku a vytvára podmienky na prezentáciu diel vizuálnych umelcov. Prihlasovanie do 31/5.

SK Darujme.sk | Spoločnosť J. Krejcara: "Zachráňme spolu Liečebný dom Machnáč. Nezisková organizácia Spoločnosť Jaromíra Krejcara vznikla za jediným účelom - vykonávať takú činnosť, ktorá bude viesť k záchrane a k pamiatkovej obnove Liečebného domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. Vašu pomoc potrebujeme, aby sme mohli zaplatiť služby, ktoré nevieme realizovať sami v rámci nášho voľného času a odhodlania. Potrebujeme zaplatiť súdnych znalcov, spracovateľov odborných posudkov, jazykových korektorov, grafikov, architektov... Viac o tom, čo robíme na jaromirkrejcar.com."

 

CZ Nadační fond Luc Art Fund vypisuje výběrové řízení na získání sociálních stipendií pro výtvarné umělce a umělkyně, kteří byli výrazně zasaženi následky koronavirové krize, do 14/2.

CZ Galerie VI PER Open Call na výstavné projekty v roku 2021, do 14/2. Viac info tu.

CZ Ministerstvo kultury vydalo výzvu na podporu projektů zaměřených na poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií. 15/2. Culutrenet.cz

CZ Institut umění – Divadelní ústav (IDU) ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem Bukurešť vypisují výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti výtvarného umění a fotografie během léta 2021 (červen, červenec nebo srpen) v Bukurešti, max. doba trvání rezidence je 30 dní. do 20/2

CZ Nadační fond Škoda Auto a Bohemian Heritage Fund vyhlašují program Kultura má zelenou, do 28/2. Projekt vypisuje dvě otevřené kulturní výzvy, které dohromady rozdělí 1,2 milionu korun.

CZ Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 2020 – výzva. Do 28/2/2021 mají muzea a galerie v ČR možnost podat přihlášky do XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 

CZ Ministerstvo kultury ČR a Památník národního písemnictví vyhlásili 56. ročník soutěže Nejkrásnější české knihy roku. Nakladatelé, grafičtí designéři, kulturní instituce i studenti mohou své knihy do soutěže přihlašovat do 28/2. Zdroj: Culturenet.cz

CZ Město Rožnov pod Radhoštěm hledá novou podobu své vizuální identity a zve grafické designéry k účasti ve vyhlášené soutěži, do 1/3.

CZ Projekt BILANCE navazuje na otevřenou výzvu k mobilní galerii ART_c-19 (facebookovou skupinu stránky Linhartovy nadace), která vznikla v reakci na nouzový stav. Protože se podařilo shromáždit opravdu krásnou uměleckou práci, rozhodli jsme se posunout projekt ještě o kus dál a toto úsilí zBILANCOVAT. Tvůj “umělecký profil" představíme veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí, našeho webu, speciálního newsletteru a youtube kanálu. Newslettery s uměleckými prezentacemi budou odcházet průbežně (začneme již v průběhu měsíce února) ve čtrnáctidenních intervalech.  Do 25/3, info.

CZ Ministerstvo kultury – podpora kulturních projektů vysílaných do zahraničí na rok 2021. Termíny uzávěrek pro podání žádosti do dotačního výběrového řízení: 1. kolo – 30. září 2020, 2. kolo – 31. března 2021Podmínky, formuláře a termíny pro podání žádostí jsou zveřejněny na webu MK. Zdroj: Culturenet.

CZ UMPUM, Projekt P výzva, do 31/3.

CZ Ministerstvo financí – Národní kontaktní místo pro Fondy EHP a Norska v ČR vyhlašuje Otevřenou výzvu pro předkládání žádostí o grant na bilaterální iniciativy z Fondu pro bilaterální vztahy (dále jen Fond) v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021, do 17/6.

CZ Studio Bubec - 2 výzvy. 

- uvnitř / venku - společný tvůrčí pobyt v Studiu Bubec 30/8 - 12/9, do 30/6

- rezidenční program: nabídka individuálních a skupinových rezidencí ve Studiu Bubec

 

W STRABAG ARTAWARD INTERNATIONAL 2021, 5/2. The STRABAG Artaward is an award for the support of art for artists of up to 40 years in the fields of painting and drawing, which terms are freely reinterpreted for the contemporary art landscape. It has been awarded in Austria since 1994 and internationally since 2009. Participating countries: Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia and Austria. More info.

Evropská síť kulturních center představuje grantové schéma určené na podporu socio-kulturních projektů a iniciativ zabývajících se udržitelností, do 10/2. Viac na Culturenet.cz.

Igor Zabel Association for Culture and Theory: Open call | Critic-in-residence programme 2021 in Ljubljana. While travel and art events might seem out of reach right now, we hope that by October, the situation will allow for a vibrant experience of Ljubljana's cultural scene for one critic-in-residence. We invite an art critic/cultural journalist active in writing and publishing reviews and/or other forms of art writing in the international context, interested in Ljubljana’s art scene to spend a month in Ljubljana, writing (and publishing) two English language texts. Deadline for applications: 10/2. The period of the residency: 1–31 October 2021.

W World Illustration Awards 2021, do 15/2.  Světové ceny za ilustraci, uznávané jako nejprestižnější ceny za ilustraci na celém světě pořádané AIO (Association of Illustrators), byly nedávno otevřeny pro přihlášky do svého vydání 2021. Zdroj: Culturenet.

W Conference/online brainstorming and meeting Voices Of Culture: Status and Working Conditions of Artists and Cultural and Creative Professionals. The fourth topic of Voices of Culture 2019 – 2021 will ask questions about the challenges and opportunities for the status and working conditions of artists and cultural and creative professionals. How can new priorities, policies, actions and funding streams better address this issue? Application deadline 21/2.  

W Portugalská organizace We Are Interactive hledá partnery pro evropský projekt spolupráce v oblasti umění a technologie. Věnují se tvorbě interaktivních zážitků díky zapojení 3D umění, augmentované reality nebo motion designu. Zdroj: Culturenet.

PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI

SK Tajomník/čka Podporného a poradenského centra VŠVU, do 12/2.

SK Pixelfederation hľadá obsadenie pre tieto pozície: game designer, 3D artist, producer, internal tools PHP programmer. Viac info tu.

 

CZ A2larm – konkurz fundraising a crowdfunding, do 5/2

CZ Ministerstvo kultury:

konkurz Oddělení umění, 5/2

konkurz Oddělení veřejných zakázek, do 11/2

CZ Wikimedia | Projektový koordinátor partnerství s kulturními institucemi. 

CZ Muzeum umění a designu Benešov hledá do svého pracovního týmu správce/kyni sbírky14/2

CZ Česká centra vyhlašují výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Českého centra Madrid, do 21/2. Zdroj: Culturenet.cz.

CZ Muzeum města Brna – konkurz – ředitel/ka, do 28/2.

CZ Kunsthalle Praha – konkurz kurátor/ka vzdělávacích programů. Zdroj: Culturenet.

Čierne na bielom so sestrami Lukášovými

Čierne na bielom so sestrami Lukášovými

Nová synagóga Žilina

Helena Lukášová (Brno), Veronika Lukášová (Londýn) a Pavlína Fichta Čierna (Žilina) o digitálnej prítomnosti, prvom európskom kozmonautovi, ľahostajnosti vesmíru, umelej aj umeleckej inteligencii a nových možnostiach zobrazovania. Online na fcbk.

Čierne na bielom je diskusný a prezentačný večer, v ktorom umelkyňa Pavlína Fichta Čierna predstavuje zaujímavých hostí z oblasti vedy, výskumu a umenia v spojení so širšími sociálnymi a spoločenskými otázkami.

KHB | (Un)Limited Art Talk / Nina E. Schönefeld

(Un)Limited Art Talk / Nina E. Schönefeld

Séria videí sprostredkúva v krátkom formáte online-rozhovorov diela výstavy Na hrane / At the Limit / Am Limit. V krátkosti sa dotýka aj princípu tvorby jednotlivých autoriek a autorov a predstavuje tak hlbšie pozadie vzniku ich prác.

Nina. E.Schönefeld v rozhovore s Janou Babušiakovou porozpráva viac o svojej práci s filmovým jazykom, objektom i o tom, prečo do svojich filmov obsadzuje najmä ženské hrdinky.

Video-rozhovor si môžete pozrieť tu

#CultureBeyondCovid

#CultureBeyondCovid

#CultureBeyondCovid je projekt EÚ, ktorý sa snaží nahliadnuť na budúcnosť kultúry po pandémii. V sérii videí sa rôzni profesionáli vyjadrujú k budúcim možnostiam financovania a podpory kultúry.   

ARTYOUCANEAT.SK

DO PRÍRODY GALÉRIE?

umelci: Blažej Baláž, Peter Bartoš, Štefan Belohradský, Martin Benka, Irena Blühová, Petra Čížková, Ľudivít Čordák, Orest Dubay, Andrej Dúbravský, Oto Hudec, Ján Kekeli, Michal Kern, Denisa Lehocká, Tomáš Libertíny, Miroslav Nicz, Juraj Meliš, Štefan Papčo, Karel Plicka, Adam Šakový, Ester Sabik, Ján Zelinka, Boris Sirka, Ernest Zmeták, Martin Martinček

Výstavný projekt Do prírody galérie? je úvahou (trošku post/humánnou) o správaní, postavení, vnímaní jedinca (umelca/človeka). Návštevník výstavy bude konfrontovaný so stopami (metaforami) prírody prenesenej do galérie pomocou výtvarných artefaktov. Výstavný projekt je miestami subtílne romantický, ale aj kritický. Je o spätosti človeka s prírodou, ale aj o jeho odviazaní z nej. Výstavné sály tu možno vnímať ako priestor, kde v jednotlivých miestnostiach môžu ľudia pozerať na malé etudy ľudského snaženia.

www.nitrianskagaleria.sk

artyoucaneat.sk/do-prirody-galerie

POĽSKÝ INŠTITÚT | Kronika moru

Kronika moru / online

1. 2. – 1. 3. / 18:00
pondelky a štvrtky
www.facebook.com/PolskyInstitutBratislava

Poľskí tvorcovia Lena Frankiewicz, Tomasz Maśląkowski, Magda Hueckel a Tomasz Śliwiński pripravili vďaka štipendijnému programu Ministerstva kultúry a národného dedičstva „Kultúra na internete“ 9-dielny miniseriál Kronika moru, ktorý tvorivým a humorným spôsobom dokumentuje a spracúva skúsenosť lockdownu štvorčlennej rodiny vyvolaného svetovou pandémiou koronavírusu. Kolážová forma seriálu spája živý pľac s bábkovým divadlom a animáciou. Slovenská verzia seriálu vznikla ako dôsledok doterajšej úspešnej spolupráce poľských autorov s Bábkovým divadlom v Bratislave. Seriál bude od 1. februára postupne publikovaný v pondelky a štvrtky o 18:00 hod.

PREDPLATNÉ | ipredplatne.sk

.

Facebook Website

Flash Art Czech & Slovak Edition

Flash Art Czech and Slovak Edition je realizovaný s finančnou podporou Fondu na podporu umenia / hlavný partner časopisu, Ministerstva kultury České republiky a Státního fondu kultury České republiky a nezávislého vydavateľa Flash Art srl. Gea Politi a Cristiano Seganfreddo.

Flash Art Czech & Slovak Edition

www.flashart.cz

https://www.facebook.com/flashartczsk/

 

Informácie o výstavách a akciách posielajte na:

newsletter@flashart.cz

  

MailerLite