Nová verze WI 22.0614 přináší
přípravu na automatické zpracování dokladů


Vážení uživatelé WAK INTRA,

poslední verze systému nepřináší navenek příliš viditelné změny. Ale je to jen předzvěst implementace významné novinky skenování dokladů pomocí mobilní aplikace, zasílání přímo do WAK INTRA a jejich automatického zpracování.

Mobilní aplikace bude umožňovat provádět rychlé nafocení dokladů, zatřídění do správného typu dokladu (faktura, pokladní doklad) a odeslání do WAK INTRA. Náhled na importovaný sken dokladu pomůže uživateli založit nový doklad do systému, nebo sken dokladu přiřadit k již existujícími dokladu.


UKÁZKA OBRAZOVEK MOBILNÍ APLIKACE

  Jako příprava pro tuto novinku přibylo na formulářích a seznamech tlačítko Podmínky. Tlačítko vám umožňuje zobrazit přímo ze seznamu nebo nového či existujícího formuláře vyhledávací formulář daného modulu.

   Tuto vlastnost ocení všichni uživatelé využívající jako vstupní bod do systému zobrazení posledních 100 dokladů z jakéhokoliv modulu z tzv. Panelu rychlého přístupu. Pokud v seznamu uživatel nenajde požadované doklady, může si okamžitě zobrazit vyhledávací formulář bez nutnosti klikat do hlavního menu.


   A jaké jiné změny byly do WAKI NTRA implementovány?

   • nová dlaždice Dokumenty na Panelu rychlého přístupu
   • úprava načítání hodnot odběratele v EDI komunikaci 
   • importy účetních dokladů v XML a CSV formátu
   • rozšíření seznamu Organizace - seznam spojů o adresu firem
   • přebírání obchodního názvu firmy při kopii organizace
   • úpravy ukládání spojení u účastníka v modulu Aktivity
   • příprava formulářů v číselníku Dokumenty, obrázky o správu naskenovaných dokumentů pomocí mobilní aplikace.


   Závěrem Vás chceme upozornit na dvě systémové změny:

   • dne 15.6.2022 byla oficiálně ukončena podpora prohlížeče Internet Explorer 11. Všem, kteří tento prohlížeč ještě využívali, doporučujeme přejít na Google Chrome nebo Mozilla Firefox
   • jádro systému WAK INTRA bylo povýšeno na aktuální verzi systémového runtime .NET 4.8. Nová verze runtime kromě zajištění větší bezpečnosti systému přinese i výkonovou optimalizaci.


   Na našem webovém portálu naleznete popis všech novinek ze světa WAK INTRA.


   Další náměty, jak efektivně pracovat ve WAK INTRA,

   naleznete na webových stránkách v části Ukázky systému

   nebo na video kanálu Youtube.


    Příjemnou práci Vám přeje tým pracovníků WAK System

    e-mail: waksystem@waksystem.cz, tel. +420 731 182 344


     

    Další projekty:     odi.waksystem.cz  |  dips.waksystem.cz  |  kiskan.waksystem.cz

     

    WAK System, 1998 - 2022    

    Sdílet na FaceBooku Sdílet na FaceBooku
    MailerLite