Sveikinimas Kovo 11-osios proga

Kovo 11-oji mums atnešė naują pradžią ir viltį. Visi mes esame šios valstybės kūrėjai ir nesvarbu, kur gyventume, tad didžiuokimės mūsų žmonių drąsa ir jų pasiekimais.

PLB valdybos vardu sveikiname Kovo 11-osios proga visus pasaulio lietuvius vaikų bendra daina „AŠ TIKIU"!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke

Artėjantys PLB renginiai

Programa:

15:00–15:10 Atidarymas
15:10–15:20 Įžanginis pranešimas „Pilietybės išlaikymo reglamentavimas Lietuvoje: Status Quo“
Pranešėjas Gediminas Ramanauskas, LRS ir PLB komisijos narys, advokatas, JAV
15:20–16:10 Panelinė diskusija „Lietuva kitų modernių valstybių kontekste“
Moderatorius doc. dr. H. Šinkūnas, VU Teisės fakulteto dekanas
16:10–16:30 Pertrauka
16:30–16:40 Pranešimas „Diaspora Lietuvai“
Pranešėja dr. Ilona Strumickienė, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo centro vadovė
16:40–17:30 Panelinė diskusija „Gimimu įgytos pilietybės išsaugojimas – kokia nauda Lietuvai – tikros istorijos“
17:30–17:50 Apibendrinamieji pranešimai „Perspektyvos ir kas toliau?“
17:50–18:00 Uždarymas
Vedėjas Mindaugas Jackevičius, LRT.lt portalo vadovas

Registracija - https://bit.ly/PilietybesForumas

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos lyderių suvažiavimas

„Už lietuvybę, pilietiškumą ir solidarumą“, skirtas PLB 65-mečiui paminėti

Rugpjūčio 3–6 dienomis Palangoje

PLB projektai

BANKO SĄSKAITA LIETUVOJE:

Gavėjas: Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Asociacija
Sąskaitos numeris: LT727044060007939513
Bankas: AB SEB bankas
Banko adresas: Konstitucijos pr. 24, LT–08105 Vilnius, Lietuva
Banko kodas: 70440
SWIFT kodas: CBVILT2X
Mokėjimo paskirtis: AUKA ANGELUI

PAYPAL:
Mokėjimo paskirtis: AUKA ANGELUI

PAVEDIMU JAV:
Priimančioji institucija / Gavėjas: Taupa Lithuanian Federal Credit Union
Adresas: 368 West Broadway, South Boston, MA 02127, USA
Tel. Nr.: 617 269 1450
Sąskaitos Nr.: 211091934
Paskirtyje nurodykite: AUKA ANGELUI

ČEKIU JAV:
Adresuota „World Lithuanian Community“ iždininkui:
Dr. Edward Bubnys
Adresas: 289 Abbott Run Valley Road, Cumberland, RI 02864, USA
El.p.: edwardbubnys@gmail.com
Paskirtyje nurodykite: AUKA ANGELUI

Vasario 16-oji

Minint Vasario 16-ąją pasaulis nušvito trispalve

Valstybinės šventės proga lietuviai visame pasaulyje susirinko pabūti kartu, giedoti himno, pasiklausyti iš Lietuvos atvykusių atlikėjų koncertų. 

Vasario 16-osios šventė vyko ir Vasario 16-osios gimnazijoje Vokietijoje, Hiutenfelde, Rennhofo pilyje. Susirinkusiuosius PLB vardu sveikino PLB pirmininkė Dalia Henke, sakydama, kad „.. mūsų kova už laisvę ir nepriklausomybę, valstybingumą, demokratiją ir Lietuvos suverenitetą prilygsta dabartinei Ukrainos kovai už jų laisvę ir nepriklausomybę! Kvietimas kartu, vieningai nepavargti remti Ukrainą. Būkime vieningi, pakantūs vieni kitiems ir su pagarba puoselėkime lietuvybę Vokietijoje perduodami mūsų tradicijas ir kalbą kitoms kartoms. Šią pareigą gavome iš protėvių prieš daugiau nei šimtą metų.“

Renginyje dalyvavo ir PLB valdybos narė, Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, kuri iškilmingai įteikė jos asmeniškai prieš dešimt metų įkurtą stipendiją gabiausiam šios gimnazijos mokiniui (-ei).

Plačiau

Pilietinės iniciatyvos

Brutalaus karo Ukrainoje metinės: Lietuvos diaspora pasauliui siunčia Ukrainos palaikymo žinią

Minint brutalaus karo Ukrainoje metines, Lietuvos diasporos bendruomenės įvairiuose pasaulio miestuose jungėsi prie gausių protesto akcijų. Nuo pat karo pradžios tvirtai susitelkusius išeivius Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ragina nesustoti ir remti Ukrainą iki jos pergalės dienos. Įvairių pilietinių iniciatyvų priešakyje atsidūrusi PLB valdybos narė, Miuncheno lietuvių bendruomenės pirmininkė Irma Petraitytė-Lukšienė įsitikinusi, kad diasporos indėlis šioje kovoje ypač svarbus. Po nepriklausomybės atkūrimo, Lietuvai tapus ES ir NATO nare, atrodė, kad lietuvių išeivių puoselėtas pilietinis pasipriešinimas agresoriams tapo istorija, tačiau šiandien jis vėl labai reikalingas. 

Plačiau

Žiniasklaidoje

LRT PLIUS laidoje „Širdyje lietuvis“ supažindinama su naująja Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstove Lietuvoje Skirma Kondratas. Palikusi gyvenimą ir darbą Jungtinėse Amerikos Valstijose, Skirma Kondratas išpildė viso savo gyvenimo svajonę ir persikraustė į tėvynę. Nors iš Lietuvos ji išvažiavo būdama vos pusės metų, grįžusi čia iš karto rado būdų, kaip prisidėti prie nepriklausomos šalies kūrimosi.

PLB valdybos narė, Pjemonto lietuvių bendruomenės pirmininkė Aurelija Orlova pasakoja apie lietuvių bendruomenę suburiančias šventes.

Vaizdo įrašas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjunga

XVII Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso ruošos dirbtuvės

2023 m. vasario 16–20 d. Bostone (Masačusetsas, JAV) vyko XVII Pasaulio lietuvių jaunimo Kongreso ruošos dirbtuvės, kuriose dalyvavo Kongreso ruošos komiteto bei PLJS valdybos nariai. Dirbtuvių metu buvo aplankyta Bostono Šv. Petro lietuvių parapija ir Pietų Bostono lietuvių klubas, kur vyks Kongreso atidarymo renginys, susitikta su Bostono lietuvių jaunimu bei vykdyti detalus Kongreso veiklų planavimas bei komandos formavimo darbai. Kongreso ruošos dirbtuves finansavo Jaunimo reikalų agentūra.

2023 m. birželio 14-22 dienomis JAV ir Kanadoje vyks svarbiausiais Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) renginys – Pasaulio lietuvių jaunimo Kongresas. Į jau 17-ą kartą vykdomą renginį susirinks 16-35 metų jaunimas iš viso pasaulio. Kongreso metu bus priimami nutarimai pasaulio lietuvių jaunimui labiausiai rūpimais klausimais, renkama PLJS valdyba.

Plačiau

Pasaulio lietuvis

„Pasaulio Lietuva“

Kviečiame skaityti naujus projekto „Pasaulio Lietuva“ straipsnius:

Rumunijos lietuvių vizija – vieninga ir stipri bendruomenė

Los Andželo lietuvis Arvydas Raulinaitis: augau lietuvybės židinyje

Ką žinome apie Škotijos lietuvius?

Plačiau: www.pasauliolietuvis.lt
Kviečiame skaityti metinį žurnalo numerį
Facebook

PLB valdyba

El. paštas: plb@plb.lt

PLB atstovybė Lietuvoje:

Gedimino pr. 53, Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: atstovybe@plb.lt

www.plb.lt

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite