Etkö näe kuvia? Klikkaa tästä...

JÄRJESTÖTIEDOTE

1/2018 helmikuu

Järjestöpalveluja (linkki nettisivuille)

Varaa tiloja, Hae avustuksia, Lainaa välineitä, Tilaa monistus- ja taittopalveluja

Sisältö

 • Tervetuloa kaikille avoimeen avustusinfoon torstaina 15.2.2018 klo 17-18.30!
 • Nuorisopalvelujen avustuksia haussa – nyt!
 • Lähes miljoona euroa lisärahaa liikkumista ja harrastamista edistäville hankkeille
 • Omavalvonnassa toimivien koululiikuntasalien viikonloppukäytön maksut laskevat
 • Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2018
 • Kesäseteli jaetaan neljättä kertaa helsinkiläisille ysiluokkalaisille
 • Reaktori tuo Messukeskukseen puoli hehtaaria tekemistä
 • Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa

Tervetuloa kaikille avoimeen avustusinfoon torstaina 15.2.2018 klo 17-18.30!

Infon ohjelmassa

 • toiminta-avustus vuodelle 2018: avustuskriteerit, hakeminen ja liitteet
 • muut nuorisopalvelujen avustukset
 • monistamo, taittopaja ja muita palveluja yhdistyksille ja ryhmille

Tilaisuus järjestetään osoitteessa Hietaniemenkatu 9 B 2 krs.

Nuorisopalvelujen avustuksia haussa – nyt!

Toiminta- ja palkkausavustushakemukset vuodelle 2018 tulee olla jätettyinä viimeistään 28.2.2018. Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun toiminta- ja palkkausavustushakemuslomakkeella.

Hakemuksen liitteet on toimitettava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä. Avustusvalmistelua nopeuttaa jos liitteet toimitetaan liittämällä ne lähetettyyn sähköiseen hakemukseen. Se onnistuu asiointikansiossa päivittämällä hakemusta tai käyttämällä viestitoimintoa. Tilin- /toiminnantarkastuskertomuksesta liitteenä pitää olla kopio allekirjoitetusta versiosta.

Toiminta- ja palkkausavustuksista päättää nuorisojaosto kevään/kesän kokouksessaan.

Projektiavustuksia voi hakea läpi vuoden. Hakemus tulee kuitenkin toimittaa aina ennen hankkeen alkamista. Hakemus toimitetaan sähköisen asiointipalvelun kautta nuorisopalvelun projektiavustushakemuslomakkeella. Kumppanuuspäällikkö tekee päätökset alle 3000 euron projektiavustuksista viikoittain ja yli 3000 euron projektiavustuksista päättää nuorisojaosto kokouksissaan muutaman kerran kaudessa.

Kaupungin sähköinen asiointi: asiointi.hel.fi

Tiivistetysti nyt haettavissa olevista avustuksista

Nuorisotoimintaa harjoittavien helsinkiläisten yhdistysten ja nuorten ryhmien tukemisesta ja avustamisesta vastaa kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan nuorisojaosto. Lähtökohtana avustamisessa on, että jäsenistä ja aktiivisesti toimintaan osallistuvista 2/3 on alle 29-vuotiaita helsinkiläisiä.

Toiminta-avustus

Toiminta-avustusta myönnetään yhdistyksen vuosittaisen toiminnan tukemiseen. Avustusta voivat saada vähintään edellisenä vuonna toimintansa aloittaneet helsinkiläiset varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistykset, joiden jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista yli puolet on 7-28-vuotiaita helsinkiläisiä.

Avustusta voi käyttää koulutusmenoihin, leiri- ja retkitoiminnan menoihin, harrastus- ja virkistystoiminnan menoihin, kansainvälisen toiminnan menoihin, palkkamenoihin ja tiedotus- ja hallintomenoihin. Avustuksen myöntämisperusteina ovat hakijan toiminnan laajuus, tarkoitus ja laatu, taloudellinen asema, muut saadut avustukset ja niiden käyttö, järjestön nuorisopoliittinen ja nuorisokasvatuksellinen merkitys sekä nuorten osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Jos toiminta-avustuksen kriteerit täyttävällä yhdistyksellä on vuokrattuna oma toimitila, jossa on toimintaa vähintään neljänä päivänä viikossa, voidaan yhdistykselle myöntää vuokra-avustusta. Vuokra-avustusta haetaan ja myönnetään toiminta-avustuksen yhteydessä. Avustuksen tarve selvitetään hakemuksessa ja haettava summa on sisällytettävä haettavaan toiminta-avustukseen. Hakemukseen liitetään vuokrasopimus, mikäli tila on uusi tai sopimus on muuttunut. Vuokra-avustuksen maksimimäärä tänä vuonna on 300 euroa kuukaudessa.

Palkkausavustus

Palkkausavustusta myönnetään rekisteröityneille helsinkiläisille nuorisojärjestöille tai vastaaville rekisteröityneille yhdistyksille, joilla on alaisuudessaan paikallisia helsinkiläisiä nuorisoyhdistyksiä, jaostoja, osastoja, toimintaryhmiä tai järjestön toiminnan luonne muutoin edellyttää organisoimista. Yhdistyksen jäsenistä tai toimintaan aktiivisesti osallistuvista tulee 2/3 olla alle 29-vuotiaita. Palkkausavustus on tarkoitettu päätoimisen työntekijän palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Palkkausavustusta hakeville yhdistyksille tehdään toiminnan arviointi kolmen vuoden välein. Arviointi tehtiin vuonna 2017.

Projektiavustukset vuodelle 2018

Projektiavustus on kertaluonteinen, nuorisotoiminnalliselle hankkeelle myönnettävä avustus ja sitä voi saada projektin, hankkeen, tapahtuman tai tilaisuuden toteuttamiseen tai siihen osallistumiseen. Projektiavustuksia voidaan myöntää helsinkiläisille nuorten toimintaryhmille ja varhaisnuoriso- tai nuorisoyhdistyksille, jos niiden jäsenistä/aktiivisesti toimintaan osallistuvista vähintään 2/3 on helsinkiläisiä 7-28-vuotiaita.

Lisätiedot: Nuorisotoiminnan avustukset ja Avustusten hakeminen.

Lähes miljoona euroa lisärahaa liikkumista ja harrastamista edistäville hankkeille

Helsingin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti kokouksessaan 13. helmikuuta hyväksyä 900 000 euron suuruisen uuden avustushaun periaatteet. Lisäavustuksen turvin etsitään uusia toimintamalleja, jotka edistävät lasten ja nuorten matalan kynnyksen harrastustoimintaa sekä kaupunkilaisten liikkumista. Hankehaun ensimmäinen vaihe on ideakilpailu, joka käynnistyy maaliskuussa.

Lue lisää...

Omavalvonnassa toimivien koululiikuntasalien viikonloppukäytön maksut laskevat

Helsingin koulujen liikuntasalien tilavuoroista perittäviin maksuihin on tehty muutos, jossa ilta- ja vapaa-ajankäytön niin sanottujen omavalvontakohteiden viikonloppuhinnat laskevat arkipäivämaksujen tasolle.

Lue lisää...

Ehdota Helsinki-päivän nuorisostipendin saajaa vuodelle 2018

Vuosittain jaetaan Helsingin kaupunginhallituksen määrärahoista stipendejä helsinkiläisille
15–21-vuotiaille nuorille siten, että stipendit luovutetaan Helsinki-päivän yhteydessä sellaisille nuorille, jotka ovat omalla yritteliäisyydellänsä saavuttaneet merkittäviä tuloksia koulunkäynnissään, opinnoissaan tai harrastustoiminnassaan tai jotka ovat toiminnallaan tai käyttäytymisellään olleet esimerkiksi muille nuorille kuten esimerkiksi osoittaneet avuliaisuutta muita ihmisiä kohtaan ja kykyä ottaa ihmiset huomioon.

Helsinki-päivän stipendit jaetaan viidelle kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan nuorisopalvelujen ja kolmelletoista sosiaali- ja terveystoimialan esittämälle nuorelle Helsinki-päivänä 12.6.2018. Yhden stipendin arvo on 600 euroa.

Ehdotus vuoden 2018 stipendiehdokkaasta pyydetään tekemään sille tarkoitetulla lomakkeella nuorisopalveluihin 23.3.2018 mennessä. Lisätietoja ja lomake.

Kesäseteli jaetaan neljättä kertaa helsinkiläisille ysiluokkalaisille

Nyt on taas se aika vuodesta, kun opinto-ohjaajat jakavat Kesäsetelit helsinkiläisten koulujen 9.-luokkalaisille. Kesäsetelit jaetaan helmikuun alussa peruskoulun päättöluokkalaisille, sillä he ovat elämänsä nivelvaiheessa, jossa työkokemuksen kartuttaminen on erityisen tärkeää. Kaupunki korvaa nuoren palkanneelle työnantajalle Kesäsetelin arvon eli 300 euroa.

Setelin avulla nuoren on helpompi hakea kesätyötä ja työnantajien kynnys palkata nuori työntekijä madaltuu. Viime vuonna Kesäsetelin avulla Helsingin koulujen 9.-luokkalaisista 29 % sai kesätyöpaikan. Lisäksi Kesäseteli mahdollisti yli 1000 uutta työpaikkaa nuorille. Viime vuonna nuoret päätyivät useimmiten toimisto- ja mediatyöhön (16 %), liikunta- ja vapaa-ajan tehtäviin (14 %) ja kaupan alalle (12 %).

”Kesäseteli on aivan mahtava juttu. Nuorelle se on mitä parhain mahdollisuus saada unelmien kesätyö ja päästä tutustumaan itseään kiinnostavaan alaan.” Milla, kesätyöntekijä.
”Erinomainen keino antaa nuorille kokemus toimimisesta työyhteisössä ja meille mahdollisuus saada kontakti tulevaisuuden tekijöihin.” Helsingin Jalkapalloklubi ry.

Kesäseteli on Helsingin yrittäjien, Helsingin seudun kauppakamarin ja Helsingin kaupungin yhteinen hanke.

Lisätietoja nuorille sekä työnantajille Kesäsetelistä kesaseteli.munstadi.fi.
Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puh. 041 512 1702, kesaseteli@hel.fi
Jonna Pennanen, viestintäsuunnittelija, puh. 041 512 1735, jonna.pennanen@hel.fi

Reaktori tuo Messukeskukseen puoli hehtaaria tekemistä

 

Nuorten talvilomatapahtuma Reaktori 
21.–23.2.2018 klo 13–20 
Messukeskus, Messuaukio 1
Lisätiedot osoitteessa http://reaktori.munstadi.fi/ 

Reaktori kokoaa yhteen hulppean määrän erilaisia harrastusten kokeilumahdollisuuksia sekä tietysti kavereita ja hyvää meininkiä talvilomaviikolle. Tapahtuman ohjelmasta vastaa yli 40 järjestöä ja kaupungin osastoa.

Tänä vuonna Reaktorissa on esillä runsaasti digitaalista toimintaa ja liikuntaa – eli sisältöä, jota nuoret ovat erityisesti toivoneet. Eri toimijoiden pisteiltä löytyy mm. VR-laseja, legorobotiikkaa, konsolipelejä ja valokuvauspisteitä. Verkkonuorisotalo Netarin pisteeltä lähetetään livestriimiä ja Hatturadio tekee radiolähetystä, joten tapahtuman tunnelmaan pääsevät mukaan myös ne, jotka eivät pääse paikan päälle Messukeskukseen.

Reaktori tarjoaa monipuolisen lajikattauksen Teqballista Frisbeegolfiin ja seinäkiipeilyyn sekä perinteisempiä lajeja koriksesta futikseen. Tapahtumassa voi kokeilla vaikkapa veitsenheittoa tai tarkkuusammuntaa, mitellä paremmuudesta sumogladiaattori-radalla sekä yrittää pysytellä villin Rodeoankan selässä.

Rauhallisempaa vaihtoehtoa kaipaaville tapahtuma tarjoaa mm. erilaisia tuunaamiseen ja kädentaitoihin liittyviä toimintapisteitä kangaskassien painamisesta kaarnalaivojen veistelyyn. Nuorten pyörittämä ekokahvila palvelee kävijöitä koko tapahtuman ajan. 

Tee siis retki Reaktoriin nuorten kanssa ja vinkkaa eteenpäin talvilomaa viettäville. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Reaktorin toteuttavat pääkaupunkiseudun nuoriso- ja kulttuuripalvelut yhdessä nuorten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö tiedottaa

Uudet luontotoiminnan kotisivut

Lanseeraamme helmikuun loppupuolella upouudet Luontotoiminnan kotisivut osoitteessa luontotoiminta.munstadi.fi.

Sivuille tulee tietoa paitsi Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksiköstä, myös muista yksiköistä jotka tarjoavat samankaltaisia palveluita. Tarkoituksena on koota yksille sivuille kootusti tietoa erilaisista ympäristö-, seikkailu-, luontokoulu-, eläin-, ja puutarhatoiminnoista.

Tämän lisäksi sivuilla tullaan tiedottamaan mm. leiri- ja kurssikeskuksien sekä kesätoimintojen tilavarauksista, lainauspalveluista sekä muista asioista. Tiedotamme asiasta helmi- ja maaliskuun aikana.

Ruuti-ympäristökysely

Nuorten ympäristöaiheinen kysely toteutetaan tänäkin vuonna helmi-maaliskuun aikana. Kyselyn avulla haluamme selvittää nuorten tämän hetkistä tietämystä ympäristöasioista ja mitkä asiat ovat heille tärkeitä. Kysely tulee esille myös uusille kotisivuillemme (luontotoiminta.munstadi.fi) helmikuun aikana.

Nuorten ympäristötalo

Laajasaloon rakenteilla oleva ostoskeskus nousee kovaa vauhtia. Nuorten ympäristötalon sisustuksesta järjestettiin loppuvuodesta kysely, jonka tuloksiin voi käydä tutustumassa osoitteessa: http://laajasalo.munstadi.fi/2018/01/11/tilailmekyselyn-tulokset/

Ympäristötalon tiimoilta ollaan parhaillaan kokoamassa nuorten ryhmää, joka on mukana monipuolisesti suunnittelemassa ympäristöpainotteista tilaa Helsinkiin.

Lisätietoja ryhmästä: Kati Honkanen puh. 040 658 2799 tai kati.honkanen@hel.fi.

Ekokahvilatoiminta

Ekokahvilakonsepti lanseerataan talvilomalla Reaktori-tapahtumassa, mutta konseptin kehittämistä jatketaan omana hankkeenaan. Kesällä ekokahvila työllistää 16–17-vuotiaita nuoria.

Ajatus ekokahvilasta on saanut alkunsa ruutialoitteesta ja joulukuun RuutiGaalassa saimme rahoitusta kahvilatoiminnan kehittämiselle idän alueella. Ekokahvilakonseptin kehittäminen on linjassa ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön toimintaperiaatteiden kanssa. Kahvilatoiminnassa on huomioitu kestävän kehityksen periaatteet kattavasti koko toiminnassa työvaatteista raaka-ainehankintoihin ja esimerkiksi aurinkoenergialla toimivan kännyköidenlatauspisteen muodossa.

Ekokahvilatoimintaan voivat hakea mukaan 13–17-vuotiaat nuoret pääkaupunkiseudulta.

Toimintaa koordinoi ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikön nuoriso-ohjaaja Nina von Gruenewaldt, puh. 09 31020031, nina.vongruenewaldt@hel.fi,

http://laajasalo.munstadi.fi/nuorten-ekokahvila/.

Lainaaminen

Retkeilyvälinelainaamo Wempaimisto palvelee Östersundomin leirikeskuksessa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8:30–16:00. Lainaukset ja tiedustelut: ostersundom.leirikeskus@hel.fi
http://ostersundom.munstadi.fi/ohjeet-lainaamiseen/

AV-lainaamo, mistä voit lainata äänentoistolaitteita, datatykkejä, discovalosettejä ym. palvelee Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoassa. Kaluston noutaminen ja palauttaminen onnistuu Itäkeskuksen kirjaston aukioloaikoina. Lainaukset ja tiedustelut: avlainaamo@hel.fi
http://kipina.munstadi.fi/av-lainaamo/

Helsingin kaupunki, Kulttuuri ja vapaa-aika, Nuorisopalvelut

Kumppanuusyksikkö

Postiosoite: PL 5000, 00099 Helsingin kaupunki
Käyntiosoite: Hietaniemenkatu 9 B
kansalaistoiminta@hel.fi

Unsubscribe