Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev
                                                           

Nyhetsbrev # 7 - 14 november 2016

Datum för årsmöten och städdag 2017

       - Årsmöten sker den 23 april på Skåvsjöholm

       - Städdag sker den 22 april

Mer information, tider, agenda mm kommer när vi närmar oss, men boka datumen!

Pilotbrygga vid Stora Badet

Pilotprojektet med anläggning av en ny brygga för småbåtar intill Stora Badet har framskridit. Länsstyrelsen har givit tillstånd för vattenverksamhet och Österåkers kommun har beviljat dispens från strandskydd, motsvarande byggnadslov. Detta gör det nu möjligt för den intressegrupp som tidigare bildades att projektera och komma igång med byggnation av bryggan.

Hastighetsdämpare

Chikaner som hastighetsdämpare är nu utplacerade på Svavelsövägen strax före början av Svavelsöslingan och på Rydbo Saltsjöbads väg vid nr 13.

Angående upplagda båtar och skräp!

Vid vårens städdag den 22/4 på våra allmänna markområden kommer en satsning att göras för att få bort skräp och övergivna båtar från våra stränder och strandlinjer.Vi uppmanar därför än en gång alla att förvara sina båtar, kanoter, jollar eller tillbehör på den egna tomten under vintern enligt föreningens policy. Det som ligger kvar på allmänna platser efter städdagen kommer att tas bort efter städdagen för deponi och destruktion, såvida ägarna inte har kommit överens om annat med styrelsen.  

Kommunens planer på "Nya Skåvsjöholmsvägen"

Kommunen föreslår att en ny genomfartsled skapas via Hästängsudd till Svavelsövägen. Därefter är planen att kommunen tar över Svavelsövägen från anslutningspunkten intill fotbollsplan ut till Svinningevägen. Föreningen kan inte förstå logiken med att skapa en ny genomfartsled. Läs synpunkterna här. Flera fastighetsägare  har också lämnat liknande synpunkter. 

Gränsmarkeringar - pinnar med blå topp

Styrelsen har tagit fram pinnar med blå topp som kan användas för att markera gräns mellan privat/allmän mark. Detta är ett resultat av en motion som antogs av årsmötet i april, som uttryckte att det är angeläget att markera gräns på ställen där det är oklart vad som gäller. Målet är att man ska känna sig bekväm att röra sig i området och inte vara orolig över att man kanske gör intrång på privat mark. Flera fastighetsägare har använt pinnarna och styrelsen har speciellt markerat vad som gäller vid Skallerormsstigen och vid stigen som går från Lillsundsvägens vändplan ut till Norsundsängarna. I övrigt hänvisar vi till kartor över vårt område. Flera pinnar finns att hämta hos Marianne Lidbrink, Talluddens väg 3 och hos Greger Forslöw, Rydbo Saltsjöbads väg 22. 

Detaljplan Säbyviken - Överklagan

Detaljplanen för Säbyvikens marina antogs av kommunfullmäktige den 19 september.Styrelsen beslutade att överklaga beslutet. Läs överklagan här.

Tomten kommer

Söndagen den 11 december kl 15.30 för att ta emot barnens önskelistor. Tomten har ännu inte meddelat den exakta platsen för mötet med barnen. Vi återkommer med besked så snart vi vet, under tiden: Boka tiden! 

Datum i kalendern

 11 december kl 15:30 - Tomten kommer

Styrelsen i november genom Marianne Lidbrink

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida