Dwang.eu Nieuwsbrief

19 september 2017

In deze nieuwsbrief

  • Lidmaatschap  / Donateurs Stichting dwangstoornis
  • Interview SSzS / Menno Oosterhoff.
  • Nieuwe Coördinator contactpersonen.
  • 5 jaar NHB-psy: slotartikel NHB, verslag lezing Menno Oosterhoff, Saskia Palmen en Medisch contact blog van Menno Oosterhoff
  • True Selfie - oproep
  • Proefschrift Rianne Blom, psychiater in opleiding
  • Vernieuwde website.

LIDMAATSCHAP / DONATEURS STICHTING DWANGSTOORNIS

Het krijgen van 100 donateurs voor 1 september is gelukt. 100 mensen die ons willen steunen. Iedereen van harte dank daarvoor.

Maar inmiddels is ook duidelijk geworden dat VWS strenge regels hanteert en geen nieuwe stichtingen toelaat. Ze willen dat je dan samenwerking zoekt met de bestaande verenigingen. In ons geval is dat de ADF en daarmee hebben we al samenwerking. Recent hebben we nog overleg gehad over de vraag hoe we dat zouden kunnen uitbreiden. 

Het subsidiebeleid verandert overigens in 2019.

Voor nu betekent het, dat we geen subsidie kunnen aanvragen. Dat betekent niet dat we de binnengekregen donaties niet nuttig kunnen gebruiken. We zullen de donaties van de aangemelde leden zeker goed gebruiken voor een volgende dag van de dwangstoornis.

Als je het overgemaakte geld teruggestort wil hebben omdat de subsidieaanvraag niet kan worden aangevraagd (en het lidmaatschapsgeld dus voor andere doeleinden zoals de dag van de dwangstoornis zal worden gebruikt) hoef je alleen even een mailtje te sturen aan info@dwang.eu.

Iedereen nogmaals bedankt voor de steun.

INTERVIEW SSzS

Menno Oosterhof is psychiater en heeft een dwangstoornis. Hij schreef daarover een openhartig boek dat veel weerklank vond. Sam Gerrits interviewde hem en zijn voormalige secretaresse over hun samenwerking.

Lees het interview van Samen Sterk Zonder Stigma.

NIEUWE COÖRDINATOR CONTACTPERSONEN

Ingrid Verhage is de nieuwe coördinator contactpersonen.

Zij is bekend trichotillomanie en skin picking vanaf haar jeugd.

Bekijk alle contactpersonen op Stel Een Vraag (Privé) en voor meer informatie over deze problematiek op de pagina ABC.

5 JAAR NHB-PSY

Vijf jaar geleden startte NHB-Psy, met als doel het wereldwijde wetenschappelijk onderzoek met hersenweefsel een boost te geven. In september 2017 is het actief benaderen van mensen met een psychiatrische aandoening en hun naasten om na te denken over hersendonorschap, afgerond. Met hersendonatie stelt men hersenweefsel na overlijden beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek.

Bijgevoegd het slotartikel met daarin ook wat er bereikt is vanaf 2012 in cijfers op het gebied van OCD.

Lees hier het verslag van lezingen van Menno Oosterhoff en Saskia Palmen.
Nederlandse Hersenbank voor Psychiatrie 6-9-2017

Menno Oosterhoff schreef ook hier weer een mooie blog over. Zal ik mijn hersenen doneren

PROEFSCHRIFT RIANNE BLOM

Op 27 oktober aanstaande zal Rianne Blom, psychiater in opleiding, haar proefschrift verdedigen aan de Universiteit van Amsterdam. In het eerste gedeelte van haar proefschrift deed Rianne onderzoek naar overeenkomsten en verschillen tussen patiënten met een dwangstoornis, verzameldwang en verslaving. In het tweede gedeelte beschrijft Rianne patiënten met een zeer zeldzame diagnose: BIID oftewel Body Integrity Identity Disorder. Patiënten met deze aandoening ervaren van jongs af aan het gevoel dat een bepaald lichaamsdeel, vaak een been, niet bij hun lichaam hoort. In de (medische) wereld is er weinig kennis over deze aandoening. Dit leidt ertoe dat deze patiënten zich vaak niet begrepen voelen. Door haar studies probeert Rianne deze stoornis beter te begrijpen en er meer aandacht voor te krijgen in de (medische) wereld.

TRUE SELFIE- OPROEP

Oproep

Het nieuwe programma ‘True Selfie’ is op zoek naar kandidaten. Het programma is gebaseerd op een format uit Noorwegen. Op Sociale Media laten veel jongeren alleen de mooiste en blijste versie van zichzelf zien. Maar achter die perfecte plaatjes gaat vaak verdriet en eenzaamheid schuil, en hier wordt niet of nauwelijks over gesproken. Het programma wil dit taboe doorbreken.

 zie voor meer informatie: FB Stichting dwangstoornis

LANCERING NIEUWE WEBSITE DWANG.EU

De bestaande website dwang.eu is uit zijn voegen gegroeid. Er is lang gewerkt aan het maken van een vernieuwde website. Alle informatie die al op de oude site stond, is overgezet naar een geheel vernieuwde website met dezelfde naam, maar met meer ruimte en een iets andere lay-out. Er is nu meer overzicht en de informatiestromen zijn beter gerangschikt en bereikbaar. Binnenkort zal de nieuwe website in gebruik worden genomen en zullen de notulen van de bestuursvergaderingen daar voortaan ook te vinden zijn.

Wij danken Inge voor haar geweldige inzet en mooie prestatie

Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op deze pagina voor onze nieuwsbrieven.

Dwang.eu

www.dwang.eu

info@dwang.eu

LIKE TWEET FORWARD

Aan- en afmelden nieuwsbrief