Nieuwsbrief MGO
                                                           

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief oktober 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

 

 

 

Ook het Maasland Gilde was op 8 september present bij de aftrap van het Taalnetwerk Oss. Het doel van het Taalnetwerk is te komen tot een structurele aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Oss. Op een beroepsbevolking van 56.000 burgers telt de gemeente tussen de 6300 en 8100 laaggeletterden. Dat zijn burgers die o.a. moeite hebben met het lezen en begrijpen van bijsluiters; folders; het online vacatures zoeken; een paspoort aanvragen via de website; formulieren invullen e.d.
Het Taalnetwerk, waarbij welzijnsorganisaties, onderwijs en ondernemers betrokken zijn, wil ervoor zorgen dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen in de maatschappij.
Het Maasland Gilde beziet welke rol hierbij voor de stichting is weggelegd.

Een groep kunstzinnige en ambachtelijke ondernemers heeft in Ravenstein een nieuw gilde opgericht. Ze willen “handwerk en vakmanschap weer terug op de kaart zetten, meer samen optrekken en nóg meer authenticiteit in Ravenstein”. De groep bestaat uit een scala van professionals die wekelijks bij elkaar komt om ervaringen uit te wisselen, te netwerken en lezingen te geven.
Als Maasland Gilde gaan we contact zoeken met dit nieuwe gilde om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Vrijwilligersbijeenkomst

Enkele keren per jaar worden de vrijwilligers van het Maasland Gilde uitgenodigd op een vrijwilligersbijeenkomst. Op vrijdag 16 september was zo’n bijeenkomst op de locatie van de Landerij VanTosse. De kantine, genaamd Cumberland, is te bereiken via een pas aangelegd fietspad dat omringd wordt door fruitbomen. Het unieke natuurgebied ligt van noord naar zuid gezien tussen de laatste huizen van de Nieuwe Hoeven en de A59 en van west naar oost strekt het zich uit van de Cereslaan tot aan Paalgraven. In de tuinderij proeven we het zoete fetia, een alternatief voor suiker, en zien kouseband aan staken groeien. In de landerij zijn velden voor het graan spelt en we ontdekken dat hop omhoog klimt langs voorgespannen dunne ijzerdraadjes. De zelf geplukte cranberries smaken niet erg lekker, wel het later gepresenteerde glas met cranberrysap.
Het was een gezellige en leerzame bijeenkomst.

ONS welzijn

Al vanaf de oprichting werkt het Maasland Gilde nauw samen met RIGOM. Aanvankelijk werd een medewerkster van RIGOM zelfs twee uur per week vrij geroosterd om voor het Maasland Gilde ondersteunende werkzaamheden te verrichten. Vervolgens was een medewerkster altijd aanwezig bij onze vergaderingen. Door bezuinigingen is die hulp reeds lang weg bezuinigd. De onderlinge band is echter altijd gebleven, ook sinds RIGOM is opgegaan in ONS Welzijn.

Natuurwandeling Keentse uiterwaarden

Op vrijdag 14 oktober ligt het startpunt van de natuurwandeling nabij de nieuwe brug naar Keent op de Maasdijk bij Overlangel. In het gebied rechts over de brug grazen Taurossen die aanvankelijk alle meidoornheggen (de zgn. maasheggen) weg aten. De meidoorn is een ander, nieuw leven begonnen waar vogels van profiteren. De resultaten van de herinrichting beginnen vorm te krijgen en die gaan we bekijken onder leiding van IVN gids Toon Voets.

Startpunt nabij de nieuwe brug naar Keent op de Maasdijk bij Overlangel

Informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl