آیا تصاویر را نمی بینید؟ اینجا کلیک کنید...

از شما متشکریم.
استقبال بی نظیر شما هنگام برگزاری بلک فرایدی در جمعه 25 اسفند ماه گروه نرم افزاری سازه را غافلگیر کرد. حجم عملیات آنقدر زیاد بود که ارسال بسته ها تا روزهای پایانی فروردین ماه به درازا کشید. 
براساس همین تجربه، این بار تا ساعاتی دیگر(بامداد جمعه) با فستیوالی مهیج تر از بلک فرایدی در خدمت شما خواهیم بود.


شروع کنید
بازگشت
SECONDS MINUTES HOURS DAYS

SAZE Software Group

info@Saze90.com

03134005

SAZE90.COM

You received this email because you signed up on our website or made purchase from us.

Unsubscribe