Karstoft Borgerforening

Fra at vokse op i Karstoft til en international karriere, i kamp mod menneskehandel

Fra Friskolen i Karstoft, til studie i Australien. Til at blive sendt til Græ- kenland for at starte, den internationale organisation "The A21 Campaign".

For senere at blive hyldet af Hillary Clinton i USA ved modtagelsen af helte prisen i 2012.

I dag bor Philip sammen med hans kone Nina i København, hvor de sammen leder, den operatio- nelle side af organisationen som rækker over 11

lande rundt omkring i verden, plus et nyt projekt i Irak.

Af hensyn til kaffen Tilmelding til Minna senest 2 dage før på 9719 6211

Karstoft Borgerforening

Email post@karstoftnyt.dk

telefon 27648103

Hjemmeside  Karstoft siden 

Facebook
MailerLite