PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. SPALIS

Dalia Henke: Lietuvai reikia visų jos piliečių, nepriklausomai nuo to, kur jie gyvena

Spalio 20 d. Konstituciniam teismui paskelbus savo nutartį, išeivija nebuvo nustebinta tokio sprendimo. Tačiau išsižadėti savo Tėvynės ji nesiruošia. „Lietuvos Respublikos nepriklausomybę atkūrė ir išeivija, kuri neturėjo lietuviškos pilietybės ar turėjo dvigubą. Mes norime sekti šiais pavydžiais. Ir ryškiausias to pavyzdys daktaras J. Basanavičius, turėjęs dvigubą pilietybę, ir jam dabar irgi būtų atimta Lietuvos Respublikos pilietybė. Aš tikiu, jog išeivija, nežiūrint jai nepalankaus sprendimo, niekada neišsižadės savo Tėvynės, jos kalbos išsaugojimo bei kultūros puoselėjimo. Būkime naujais basanavičiais Lietuvai!“, – sakė PLB pirmininkė Dalia Henke.

Plačiau skaitykite: www.pasauliolietuvis.lt

Svarbios datos:

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas 2018 metų liepos 8-11 dienomis

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje – Pasaulio Lietuvių  Bendruomenės XVI Seimas, kuris vyks Vilniuje liepos 8–11 dienomis. 

PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas ir šaukiamas kas treji metai. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka PLB Pirmininką, Valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą. 

PLB Seime dalyvauja šalies lietuvių bendruomenės pirmininkas, jaunimo sąjungos (jeigu yra) pirmininkas ir lietuvių bendruomenių rinkti atstovai. Seimo atstovai renkami trejų metų (2018–2021) laikotarpiui. 

Lietuvių Bendruomenių atstovavimas PLB XVI Seime pagal šalis pateikiamas lentelėje:

Pilietybės tema ir kitais aktualiais užsienyje gyvenantiems lietuviams klausimais Alkas.lt žurnalistas Audrys Antanaitis kalbasi su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininke  Dalia Henke. 

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės posėdžiai

Spalio 23–27 d. vyko LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiai, kuriuose buvo diskutuojama dėl užsienyje gyvenantiems lietuviams ir grįžtantiems gyventi į Lietuvą pagalbos priemonių tobulinimo, siekiant  nuoseklių ir reikalingų sprendimų mažinant emigraciją, dėl verslo plėtros regionuose, aukštojo mokslo reformos, šalies informacinio saugumo. Spalio 25 d. Komisijos nariai paminėjo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 metų jubiliejų, LR Seimo ir PLB komisija kartu su Seimo Konstitucijos komisija surengė diskusiją tema „Lietuvos Respublikos Konstitucija ir piliečiai po 25 metų“.  Diskusijoje dalyvavo ir pranešimą perskaitė Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis. PLB vardu prof. Vytautą Landsbergį 85-ojo jubiliejaus proga pasveikino PLB  pirmininkė Dalia Henke.

Nuotraukoje: Seimo ir PLB komisijos nariai sveikina prof. Vytautą Landsbergį ((Džojos Barysaitės (Seimo kanceliarija nuotr.)).

Komisija priėmė rezoliucijas:

Rezoliucijos

Vilniaus miesto savivaldybėje

LRS Seimo ir PLB komisijos nariai lankėsi Vilniaus miesto savivaldybėje, kur buvo supažindinti su miesto savivaldybės darbu,  su miesto vicemeru Linu Kvedaravičiumi aptarė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti renginius Vilniaus mieste. PLB renginiai Vilniaus miesto 2018 metų liepos 1 ir 8 dienomis planuojami kartu su Vilniaus miesto savivaldybe. 

Iškilmingas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečio minėjimas

Spalio 25 d. Seime Kovo 11-osios Akto salėje vyko iškilmės, skirtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25-mečiui paminėti. Minėjime dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, valdybos narės Jūratė Caspersen ir Vida Bandis, Seimo ir PLB komisijos pirmininkas (nuo PLB) Rimvydas Baltaduonis (nuotraukoje).

Nuotraukoje: PLB pirmininkė Dalia Henke pasirašo LR Konstitucijos 25 metų sukakčiai skirtą įsipareigojimą.

Iškilmingo minėjimo Seime vaizdo įrašas.

 

JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija

Spalio 6–8 dienomis Jungtinių Amerikos Valstijų Lietuvių Bendruomenės XXI Taryba surengė III sesiją Omahos mieste, Nebraskos valstijoje.

Susitikime dalyvavo JAV Lietuvių Bendruomenės atstovai iš daugiau kaip 20 šalies valstijų, prie jų taip pat prisijungė išeivijos lietuviai iš kitų pasaulio šalių ir Lietuvos. Sesijoje dalyvavo ir dalyvius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke.

Susirinkusiuosius sveikino Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas, Lietuvos generaliniai konsulai JAV Darius Gaidys, Julius Pranevičius ir Mantvydas Bekešius, Seimo nariai Žygimantas Pavilionis ir Antanas Vinkus, kiti garbingi svečiai.

Dalia Henke priminė visiems sesijos dalyviams Lietuvių chartos žodžius ir jos reikšmę šiandieniniame lietuvių bendruomenių gyvenime. Nors jau praėjo kelios dešimtys metų nuo Chartos paskelbimo, šiandien būtų rašomas toks dokumentas ta pačia dvasia ir mintimis.

 PLB lieka tie patys iššūkiai: stiprinti lietuvių bendruomenes pritraukiant kuo daugiau naujų lietuvių, išlaikyti tapatybę, stiprinti lituanistinį švietimą, intensyviau bendrauti su Lietuvos institucijomis.

„Globalios Lietuvos programa – tai dokumentas, apibrėžiantis diasporos ir valstybės santykį, ir svarbus užsienyje gyvenančių lietuvių įsitraukimas į šio dokumento atnaujinimą. Mūsų pagrindinė užduotis: išlikti lietuviais, nesvarbu, kur begyventume. Visi kartu, vieningai pasitiksime Lietuvos šimtmetį jau kitais metais“, – teigė Dalia Henke. 

Susitikimai Užsienio reikalų ministerijoje

Spalio 27 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos nariai aptarti tolimesnio bendradarbiavimo susitiko su užsienio reikalų ministru Linu Linkevičiumi ir Užsienio lietuvių departamento vadovu Vytautu Pinkumi. 

Nuotraukoje (iš kairės): PLB valdybos nariai Jūratė Caspersen, Laurynas Gerikas, Vida Bandis, ministras Linas LInkevičius, PLB pirmininkė Dalia Henke, PLB valdybos narys Rolandas Žalnierius, Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės ir „Pasaulio lietuvių žinių“ bendras renginys

Spalio 27 d. Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) studijoje vyko bendras Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir „Pasaulio lietuvių žinių“ renginys - padėkos vakaras. Specialiai Tado Gutausko sukurtu „Pasaulio lietuvių simboliu“ apdovanoti PLB valdybos narė Angelė Kavak, Airijos, Islandijos, Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenės ir kiti asmenys bei organizacijos, kurios aktyviausiai prisidėjo prie „Pasaulio lietuvių žinių“ laidos. Padėkos vakaras buvo tiesiogiai transliuojamas per LRT.LT

Susitikimas Vyriausybėje

PLB valdybos nariai susitiko su LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio patarėju Deividu Matulioniu. Susitikimo metu buvo aptarta „Globalios Lietuvos” programa, jos atnaujinimas, programos priežiūra ir koordinavimas,  užsienio lietuvių indėlis ir svarbus PLB vaidmuo programos atnaujinimo procese.

Taip pat buvo aptartos Užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos būsimo posėdžio temos, aktualios užsienyje gyventiems lietuviams, bei šios komisijos ateities veikla. Kalbėta apie planuojamą PLB renginį Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kuris įvyks 2018 m. liepos 1 d. 

Nuotraukoje (iš kairės) Laurynas Gerikas, Vida Bandis, Deividas Matulionis, Dalia Henke, Vladas Oleinikovas, Rimvydas Baltaduonis, Jūratė Caspersen, Rolandas Žalnierius.

Forume susitiko PLJS pirmininkai: dabartinis pirmininkas Vladas Oleinikovas, buvę PLJS pirmininkai Dalia Henke (dabar - PLB pirmininkė) ir Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Globalios Lietuvos forumas 2017 „Valstybės ir diasporos partnerystė“

Spalio 30–31 dienomis Vilniuje vyko renginys, kuriame dalyvavo apie 150 užsienio lietuvių organizacijų atstovų, diasporos profesionalų, Lietuvos ir užsienio įstaigų bei institucijų atstovų bei į Lietuvą grįžusių asmenų iš 27 užsienio valstybių ir Lietuvos.

Forume dalyviai kalbėjo užsienyje gyvenančių lietuvių tapatybės ir ryšio su Lietuvą išlaikymo, valstybės ir diasporos bendradarbiavimo, darbo ir verslo galimybių Lietuvoje, paramos ir integracijos priemonių ketinantiems grįžti ir jau sugrįžusiems lietuviams ir kitais klausimais.

Plačiau: http://pasauliolietuvis.lt/vilniuje-prasidejo-globalios-lietuvos-forumas/

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Spalio 30 d. Valdovų rūmuose pagerbti asmenys ir organizacijos, skatinančios emigrantus grįžti į Lietuvą ir padedančios jiems integruotis savo šalyje. Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio globojamas projektas „Kryptis Lietuva“ išrinko geriausias iniciatyvas.

Apdovanojimų ceremonijoje dalyvavusi PLB pirmininkė Dalia Henke sakė: „Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu dėkoju Ministrui Pirmininkui už iniciatyvą, skirtą sugrįžtančios Lietuvos išsipildymui.  Taip pat sveikinu geriausių idėjų ir iniciatyvų autorius bei tuos, kurie pasirenka sugrįžimą į Lietuvą. Jie parsivežė svetur sukrautą patirtį, praplėtė savo pasaulėžiūrą ir net atsivežė savo kapitalą. Svarbiausia, kad lietuviai ne tik sugrįžtų, bet kad kiekvienas čia Lietuvoje turėtų sąlygas dirbti ir sumokėjęs mokesčius galėtų orai išgyventi bei laimingai auginti čia, Lietuvoje, vaikus.“

Plačiau apie apdovanojimus

„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

2018 m. liepos 1 d. Vilniaus  rotušės aikštėje vyks renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu, vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą. Tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei iš pirmų lūpų sužinoti bei pamatyti skirtingose pasaulio šalyse sėkmingai gyvuojančias lietuvių bendruomenes, susipažinti su kiekvienos jų veikla, skirta lietuviškos kultūros puoselėjimui bei sklaidai. Visą dieną Vilniaus Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis. Kiekviename paviljone įsikūrusios bendruomenės pristatys savo vykdomą lietuvybės veiklą konkrečioje užsienio šalyje. Šventės metu pagrindinėje scenoje vyks pasaulio lietuvių bendruomenių koncertiniai pasirodymai, bus atidaryta  užsienio lietuvių meno darbų paroda.

Šventės organizatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Lietuvių bendruomenės kviečiamos aktyviai dalyvauti.

Kreiptis į šventės kuratorius:

Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymas: Jurga Gailiūtė: gailiutejurga@gmail.com

Paroda: PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen: jurate@caspersen.ch

Koncertas: PLB pirmininkės pavaduotojas, Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius: r.zalnierius@gmail.com

Nuotr. Suvažiavimo dalyviai

Pirmasis Graikijos ir Kipro lietuvių suvažiavimas

Spalio 22–23 dienomis Atėnuose vyko pirmasis Graikijos ir Kipro lietuvių suvažiavimas. Pasak jame dalyvavusios PLB pirmininkės Dalios Henke,  suvažiavime vyko įdomios ir prasmingos diskusijos apie pilietybės išlaikymą, lietuvių veiklą Graikijoje, lituanistinį švietimą, viešuosius ryšius ir mūsų tapatybės išsaugojimą. Svarbiausia, kad po šio suvažiavimo pradės veikti pirmoji lituanistinė mokykla Graikijoje ir Kipro lietuviai registruos Kipro Lietuvių Bendruomenę, tapsiančią jau 46 Pasaulio Lietuvių Bendruomenės šeimos nare.

Nuotraukose: Lietuvos ambasadorius Graikijoje Rolandas Kačinskas ir PLB pirmininkė Dalia Henke. Kipro lietuvių delegacija.

Užsienio lietuvių organizacijų viešųjų ryšių seminaras

Spalio 27 d. Užsienio reikalų ministerijoje vyko užsienio lietuvių organizacijų viešųjų ryšių seminaras. Seminaro tikslas – gilinti žinias viešųjų ryšių, komunikacijos srityje, aktyviau ir efektyviau bendrauti su Lietuvos ir savo gyvenamų šalių žiniasklaida, pristatant bendruomeninę lietuvių veiklą, kuriant teigiamą Lietuvos įvaizdį. Seminare dalyvavo 64 užsienio lietuvių organizacijų atstovai iš 32 pasaulio šalių.

Lietuvos gyventojai ir įstaigos gali prenumeruoti žurnalą per Lietuvos paštą: http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite