PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. RUGPJŪTIS

Danijos lietuvių organizacijų narių susitikimas

Rugpjūčio 26 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo pirmąjame Danijos lietuvių organizacijų susitikime, kuris vyko Vejlėje, lietuvių bendruomenėje Jutlandijoje ir Fiuno saloje.  Susitikime dalyvavo bendruomenių nariai iš Orhuso, Kopenhagos, Odensės ir Viborgo.

Danijoje gyvenantys lietuviai sutarė stiprinti lietuviškų organizacijų bendradarbiavimą, pasirašė Organizacijų vienybės deklaraciją.

Lauros Kliusenkovienės nuotr.

Demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategija

Rugpjūčio 23 dieną PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vykusiame darbo grupės posėdyje demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos projektui parengti ir šios strategijos įgyvendinimo stebėsenai vykdyti.  Darbo grupei yra pavesta iki 2017 m. rugsėjo 20 dienos socialinės apsaugos ir darbo ministrui pateikti grupės demografijos, migracijos ir integracijos politikos strategijos projektą. Pagrindinis strateginis tikslas – užtikrinti natūralią gyventojų kaitą ir įveikti neigiamas demografines tendencijas, plėtojant demografijos, migracijos ir integracijos politikos priemones.

Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisija tęs darbus

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke sveikina Vyriausybės sprendimą atsisakyti planų panaikinti Užsienio lietuvių reikalų koordinavimo komisiją.
Dalia Henke BNS sakė: „Tai protingas ir racionalus sprendimas, džiaugiamės, kad ir premjeras, ir patarėjai, ir Vyriausybė priėmė sprendimą tęsti užsienio lietuvių reikalų koordinacinės komisijos veiklą, nes tai ryšys, kur oficialiuose rėmuose galima išvystyti ir politinius sprendimus, susijusius su užsienyje gyvenančių lietuvių klausimais, problemomis, sugrįžimo tematika.“ 

LRT televizijos analitinėje laidoje „Savaitė“ Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke pasisako apie grupės Seimo narių siūlymą įteisinti lietuvio pasą. 

Svarbios datos:

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

2018 m. liepos 1 d. Vilniaus  rotušės aikštėje vyks renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Tai pirmasis renginys Nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kai vienu metu, vienoje vietoje susirinkusios atskirų pasaulio kraštų bei valstybių lietuvių bendruomenės Lietuvos visuomenei pristato savo daugiametę lietuvybės puoselėjimo veiklą. Tai unikali galimybė Lietuvos visuomenei iš pirmų lūpų sužinoti bei pamatyti skirtingose pasaulio šalyse sėkmingai gyvuojančias lietuvių bendruomenes, susipažinti su kiekvienos jų veikla, skirta lietuviškos kultūros puoselėjimui bei sklaidai. Visą dieną Vilniaus Rotušės aikštėje bus atidarytas lietuvių bendruomenių paviljonų miestelis. Kiekviename paviljone įsikūrusios bendruomenės pristatys savo vykdomą lietuvybės veiklą konkrečioje užsienio šalyje. Šventės metu pagrindinėje scenoje vyks pasaulio lietuvių bendruomenių koncertiniai pasirodymai, bus atidaryta  užsienio lietuvių meno darbų paroda.

Šventės organizatoriai: Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Lietuvių bendruomenės kviečiamos aktyviai dalyvauti.

Kreiptis į šventės kuratorius:

Lietuvių bendruomenių užsienyje prisistatymas: Jurga Gailiūtė: gailiutejurga@gmail.com

Paroda: PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen: jurate@caspersen.ch

Koncertas: PLB pirmininkės pavaduotojas, Specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius: r.zalnierius@gmail.com

PLB kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavime dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) narė, PLB konfliktų sprendimo komiteto pirmininkė, Baltų laisvės lygos vykdomoji direktorė Angelė Nelsienė. Angelę Nelsienę kalbino žurnalistas Audrys Antanaitis.

PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi Klaipėdoje

Rugpjūčio 8 d. PLB pirmininkė Dalia Henke susitiko su Klaipėdos meru Vytautu Grubliausku, kalbėjosi apie  bendradarbiavimą, lietuvybės išlaikymą, kultūrinės veiklos plėtojimą, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimą. Dalia Henke lankėsi Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, susitiko su vadovu Vincu Janušoniu. Buvo kalbama apie kompetencijų kėlimą, slaugytojų stažuočių galimybes Vokietijoje ir Liuksemburge, kitose užsienio šalyse bei projektus, prie kurių įgyvendinimo galėtų prisidėti užsienio lietuviai. Susitikimuose dalyvavo ir Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Eglė Jurienė.

Taip pat PLB pirmininkė susitiko su Neringos meru Dariumi Jasaičiu, apsilankė dienraščio  „Vakarų ekspresas“ redakcijoje. 

PLB pirmininkė Dalia Henke Neringos merą supažindino su Pasaulio Lietuvių Bendruomenės tikslais ir siekiais. Su meru Dariumi Jasaičiu kalbėjosi pilietybės išsaugojimo, emigracijos ir sugrįžimo klausimais, aptarė Neringos plėtros, turizmo ir investicijų pritraukimo bei bendradarbiavimo su PLB galimybes.

Pokalbis su PLB finansų komisijos pirmininke Egle Garrick ir Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininku Andriumi Vaitiekūnu

Nuotraukoje iš kairės: Andy Mašanauskas (LJS pirmininkas), Eglė Garrick (PLB valdybos narė, Finansų komisijos pirmininkė), Tomas Adamavičius (LJS atstovas) ir Andrius Vaitiekūnas (LB pirmininkas). Eglės Garrick nuotr.

Iš tolimosios Australijos Lietuvoje lankėsi PLB finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick, Australijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Andrius Vaitiekūnas. Eglė ir Andrius papasakojo apie Australijos lietuvius, jų organizaciją. Eglė Garrick yra ir PLB valdybos narė, Finansų komisijos pirmininkė, ji atsakinga už PLB veiklos finansavimą ir lietuvių bendruomenių solidarumo įnašą. Eglė įsitikinusi, jog „solidarumo mokestis yra labai svarbus simbolis, kad mes priklausome organizacijai, norime jai priklausyti, tai yra mūsų organizacija ir mes turime ją remti“.

Plačiau: www.pasauliolietuvis.lt

Vaikai iš Kaliningrado kūrybinėje stovykloje Lietuvoje

Kūrybinės stovyklos „Palikimas-4“ projekto vadovo Alekso Bartniko, kuris yra ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (toliau – PLB) švietimo komisijos narys, kvietimu PLB pirmininkė Dalia Henke lankėsi šios stovyklos uždaryme ir projekto rezultatų pristatyme. Animacinį filmą „Jūratė ir Kastytis“ kelias savaites kūrė patys vaikai. Šie meniniai ir kūrybiniai stovyklos rezultatai džiugino ne tik pačius vaikus, bet ir vadovus,  šio projekto organizatorius ir uždaryme dalyvavusius svečius.

 Dalia Henke  PLB vardu padėkojo projekto vadovui Aleksui Bartnikui ir visai kūrybinei komandai už puikiai pavykusią stovyklą. Pasak Dalios Henke, svarbiausia, kad šie vaikai, kurie gyvena Kaliningrado srityje, lankosi Lietuvoje. Tokios stovyklos rėmuose jiems suteikiama galimybė mokytis lietuvių kalbos, mūsų tradicijų, kultūros ir susirasti draugų. Tai neįkainuojamas turtas Lietuvai, nes šiandieną Lietuvai yra be galo svarbu turėti kuo daugiau draugų pasaulyje, o ypač kaimynystėje. Tie vaikai greičiausiai praplės Lietuvos draugų sąrašą ir domėsis Lietuva ir ateityje.

Stovyklos organizatorių nuotr.

Sutelkus jėgas galima pasiekti labai daug

LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisijos pirmininkas nuo PLB Rimvydas Baltaduonis pasakoja  apie savo veiklą JAV Lietuvių Bendruomenėje, bendradarbiavimą su Lietuvos mokslininkais, apie LR Seimo ir PLB komisijos tikslus ir savo, kaip Komisijos pirmininko, lūkesčius.

Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Plačiau: www.pasauliolietuvis.lt

Rugpjūčio 26 d. Kaune Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos atstovai dalyvavo pilietiniame festivalyje „Laisvės piknikas“, kurį surengė žurnalistas Andrius Tapinas su bendraminčiais. 
PLJS nuotraukose renginio akimirkos.

Ar žinai, kad bent trečdalis Lietuvos žmonių gyvena užsienyje? Šis skaičius nėra iki galo tikslus, tačiau istoriškai paskaičiavus, per pastarąjį šimtmetį iš Lietuvos iškeliavo ir šaknis užsienyje įleido mažiausiai 1,5 milijono lietuvių. Niekas negali tiksliai pasakyti, kur ir kokiu mastu yra pasklidusi Lietuva. Kol kas. Iniciatyvos tikslas ― Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga pakviesti 4 000 000 lietuvių visame pasaulyje bendrai „Tautiškai giesmei” ir žengti pirmą žingsnį į globalią skaitmeninę lietuvių bendruomenę. 

PRISIJUNK!

LRT LITUANICOS žygis per pasaulio lietuvių bendruomenes

Rugpjūčio-rugsėjo mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite