Dwang.eu Nieuwsbrief

19 augustus 2017

In deze nieuwsbrief o.a.

  • ADF bijeenkomst 24 augustus en overige trainingen
  • Uitnodiging NBH-Psy slotbijeenkomst 10 mensen
  • Consortium OCSS
  • CleVR Virtual Reality (uitnodiging voor GGZ Professionals)

ADF BIJEENKOMST 24 AUGUSTUS EN OVERIGE TRAININGEN

De ADF stichting heeft na de zomer weer een groot aanbod aan trainingen en lotgenotengroepen en organiseert een informatieavond voor mensen met vragen hierover. Meer informatie hierover vind je op deze webpagina.

UITNODIGING NBH-Psy SLOTBIJEENKOMST 10 MENSEN

De NHB (Nederlandse Hersenbank) heeft op woensdag 6 september een afsluitende middag met een lezing, informatie en daarna een rondleiding.

Naast het bestuur van de Stichting kunnen er nog 10 extra geïnteresseerden deze middag bijwonen.

Als waardering zijn eerst de vrijwilligers van de Stichting aangeschreven om zich hiervoor aan te melden.

Mocht iemand interesse hebben dan graag aanmelden via info@dwang.eu

Je hoort dan of er nog een plek over is.

CONSORTIUM OCSS

CASS18+ is een consortium voor mensen die werken met volwassen patiënten met autisme om kennis en ervaring uit te wisselen. Aanvankelijk was ik sceptisch maar dit consortium heeft een duidelijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de hulpverlening.

Wij willen ook zoiets organiseren voor professionals die zich bezig houden met diagnostiek en behandeling van mensen met OCSS. Voor wie in een gespecialiseerde setting werkt, is dat misschien minder interessant maar voor anderen kan het waardevol zijn om zich te kunnen aansluiten bij een groep professionals met dezelfde specifieke interesse.

Ik denk aan twee tot drie bijeenkomsten per jaar gericht op het werken in de klinische praktijk. Ondersteunen welke screeningsinstrumenten, welke vragenlijsten, welke protocollen, welke psycho-educatie etc. Dus heel praktisch met wellicht ook intervisie mogelijkheden en daarnaast elke keer één of twee sprekers vanuit de research.

Op zich hoeft zoiets niet zoveel te kosten. We moeten een ruimte hebben maar misschien kan een instelling die centraal gelegen is daarin voorzien. Het mooiste is als de bijeenkomsten geaccrediteerd zijn.

Bij mijn weten is er nog niet iets dergelijks. PsyQ doet ook iets met expertgroepen naar ik meen, maar die zijn niet vrij toegankelijk.

We moeten maar even kijken wat de handigste organisatievorm is. Ik zal ook vragen wat het Nederlands Kenniscentrum Angst en Depressie (NedKAD) in deze kan betekenen. Daarnaast is er met Stichting Dwangstoornis natuurlijk al een rechtsvorm.

Mijn vragen:

  • Is hier behoefte aan?
  • Bestaat er al zoiets voor OCSS?
  • Zou je willen deelnemen?
  • Aan welke accreditatie is voor psychologen het meest behoefte?
  • Moet ik een eerste bijeenkomst organiseren?
  • Wil je meehelpen met de organisatie?

Ik ben heel benieuwd.

 Met vriendelijke groeten,

Menno Oosterhoff

reacties kunnen naar: admin@dwang.eu

VIRTUAL REALITY YES!DELFT

Wie heeft interesse om een keer bij YES!Delft in een professionele demonstratieruimte te zien wat er inmiddels mogelijk is met Virtual Reality in de GGZ?

Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) heeft zich in de loop van de jaren verder ontwikkeld wat o.a. blijkt uit de variatie aan onderzoeken. 

De RCT met als titel The effect of VRET on social participation in people with psychotic disorder (VRET-P) is afgerond. Deze is o.a. uitgevoerd door projectleider prof. dr. Mark van der Gaag (VU) en hoofdonderzoeker dr. Wim Veling (UMCG/UCP). De uitkomstenmaten van deze RCT zijn meer dan positief en zullen binnenkort worden gepubliceerd. Om die reden is er recentelijk een vervolg RCT opgestart onder de titel Dynamische Interactieve Cognitietraining in Virtual Reality - Psychose (DiSCoVR-p).

Zie de website CleVR voor meer informatie.

Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar admin@dwang.eu en bij voldoende interesse realiseren we een bijeenkomst. De uitnodiging is voor GGZ professionals. Graag zo spoedig mogelijk aanmelden!

Je kunt deze mail doorsturen naar andere belangstellenden. Als je deze mail via een ander krijgt en zelf wilt ontvangen, meld je dan aan op deze pagina voor onze nieuwsbrieven.

Dwang.eu

www.dwang.eu

info@dwang.eu

LIKE TWEET FORWARD