11 October 2017

PRESS RELEASE

Ligestillingsindekset 2017: Langsomme fremskridt

 

Det opdaterede ligestillingsindeks viser, hvor langt vi er nået i Europa i dag. Vi gør fremskridt, men alt i alt er det gået langsomt fremad. EU ligger kun 4 pointtal højere end for ti år siden, dvs. 66,2 ud af 100. Sverige har opnået det bedste resultat med 82,6 pointtal, mens Grækenland har lagt sig i bunden med 50 pointtal. De største fremskridt er sket i Italien, som har taget et stort spring fremad med 12,9 pointtal, og dermed placerer sig på en 14. plads.

”Det går fremad, men det er med små skridt. Vi er langt fra at opnå et samfund med reel ligestilling, og alle lande i Den Europæiske Union kan gøre det bedre. På nogle områder er forskellene endda større end for 10 år siden. Ligestillingsindekset viser os, om regeringernes politikker modsvarer de specifikke behov, kvinder og mænd har, og om de er i arbejde eller ikke” siger Virginija Langbakk, direktør for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE).

”Ligestillingsindeksets seneste resultater viser, at der er stor ulighed på alle livsområder. Det betyder, at Europa er nødt til at handle. I år vil jeg foreslå yderligere tiltag for at styrke kvinders stilling og sikre lige løn for lige arbejde. Ligestilling handler ikke om, at kvinder skal være mere ligesom mænd, men om at skabe et samfund, hvor begge køn har lige muligheder og kan deltage fuldt ud i samfunds-, arbejds- og familielivet”, udtaler Věra Jourová, kommissær for retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder.

De største fremskridt er sket inden for deltagelse i beslutningstagning

De største fremskridt inden for ligestilling mellem kønnene i løbet af de seneste 10 år er sket inden for deltagelse i beslutningstagning, navnlig i den private sektor. Dette viser, at politisk pres og pres fra offentligheden kan virke efter hensigten og bidrage positivt til at skabe forandringer inden for de private virksomheders bestyrelser. Selvom ligestillingen inden for beslutningstagning er blevet forbedret med næsten 10 pointtal i løbet af det sidste årti og er nået op på 48,5, er det stadig det hidtil dårligste resultat. Dette afspejler i høj grad den ulige repræsentation af mænd og kvinder inden for politik og understreger et demokratisk underskud i EU på ledelsesniveau.

I år giver indekset et nyt og mere omfattende billede af ligestilling i forbindelse med magtbeføjelser. Ud over politisk og økonomisk beslutningstagning viser resultaterne, hvem der har magten på områder som medier, forskning og sport. I medielandskabet er der tydeligvis flere kvinder, der har studeret journalistik (to tredjedele af de uddannede), men meget få når til tops. Beslutningstagerne inden for mediebranchen er mest mænd (kvinder udgør 22 % af bestyrelsesformændene inden for offentlige radio- og tv-selskaber i EU). Når det gælder forskningsfinansierede organisationer er under en tredjedel (27 %) af lederne kvinder. Endnu værre ser det ud inden for sportens verden, idet kun 14 % af kvinderne sidder i topstillinger inden for sportsforbundene i EU.

Langsomme fremskridt – kvinder laver stadig det meste af det huslige arbejde


Det er gået tilbage i 12 lande med hensyn til, hvor mange timer hhv. mænd og kvinder bruger på husligt arbejde. Kun hver tredje mand deltager i madlavningen og husligt arbejde sammenlignet med næsten alle kvinder (79 %). Mænd har også mere tid til sport, kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter. Indvandrerkvinder har en særlig høj arbejdsbyrde, når det gælder omsorg for familiemedlemmer, sammenlignet med kvinder, der er født i EU (hhv. 46 % og 38 %).

På tværs af kønnene


For første gang viser ligestillingsindekset forskelle mellem forskellige grupper af kvinder og mænd. Alt efter personers alder, uddannelse, hjemland, handicap og familietype kan deres liv være fuldstændig forskelligt fra resten af befolkningen. Personer med indvandrerbaggrund har dobbelt så stor risiko for at blive fattige som kvinder og mænd, der er født i EU. Unge mænd får ikke gjort brug af uddannelsesmuligheder, og unge kvinder og alenemødre har vanskeligere ved at få adgang til sundheds- og tandpleje end par med børn.

Ligestillingsindekset 2017 offentliggøres i dag

Kig ind og se resultaterne live fra Bruxelles fra kl. 9.00 CET. Følg os på Facebook og Twitter og få tweets og opdateringer hele dagen ved brug af hashtag #EIGEIndex

Ligestillingsindekset er et værktøj til at måle udviklingen inden for ligestilling mellem kønnene. Det er udviklet af Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder (EIGE). Indekset har seks hovedområder – beskæftigelse, penge, viden, tid, magt og sundhed – samt to satellitområder: vold mod kvinder og tværgående skævheder. Indekset synliggør områder, hvor der er brug for forbedringer, og støtter dermed de politiske beslutningstagere i deres bestræbelser på at udforme mere effektive tiltag på ligestillingsområdet.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Živilė Macijauskienė på zivile.macijauskiene@eige.europa.eu eller pr. telefon: +370 5 2157 416

Udforsk ligestillingsindekset 2017 på vores websted for at se, hvordan det går i dit land
Download rapporten her
Read the press release in English
Facebook Twitter Youtube Linkedin

This press release was sent to you by European Institute for Gender Equality. If you wish to stop receiving our press releases

Unsubscribe