Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief september 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Opstart na de vakantie

Tijdens de zomervakantie zijn enkele activiteiten gewoon doorgegaan. Vanaf september worden alle activiteiten weer opgestart. Ook het algemene spreekuur op de donderdagochtend en het speciale spreekuur voor samenspraak op de dinsdagmiddag kunnen weer bezocht worden.

Door een wisseling in het takenpakket van de bestuursleden is voortaan de coördinatie voor conversatie vreemde talen in handen van bestuurslid Kathy Verspeek. Binnenkort zal Kathy contact opnemen met de vrijwilligers die conversatie verzorgen om nadere afspraken te maken.

PR voor wandelingen

Vaak wordt gevraagd naar gevoerde PR voor georganiseerde wandelingen van het Maasland Gilde. Persberichten over op handen zijnde natuur- en stadswandelingen worden altijd naar een veertigtal adressen gestuurd. Dat betreft niet alleen nieuws-, wijk- of streekbladen, maar ook naar personen die websites verzorgen voor toeristische tips. Het leidt veelal tot opname van de aankondigingen in de agenda’s van onder meer Sleutel, Regio, Meer Maashorst en op diverse websites zoals die van uitpuntoss.nl, en van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken.
Als we geluk hebben plaatst ook het Brabants Dagblad de persberichten over de wandelingen.

Wandelingen in de zomer

De laatste reguliere woensdagmiddag stadswandelingen in het centrum van Oss komen er aan. Het vertrek is vanaf het VVV kantoor aan de Spoorlaan.
De wandeling duurt ongeveer twee uur, inclusief pauze. Mensen in een rolstoel kunnen ook meedoen. De kosten bedragen € 3,50 per deelnemer. Reserveren is niet nodig. Meer informatie bij de VVV of via www.maaslandgildeoss.nl.

Data van reguliere stadswandelingen
Woensdagmiddag om 14.00 uur met vertrekpunt de VVV in de Spoorlaan.
Datum:7 september.
Donderdagavond om 19.00 uur met vertrekpunt De Groene Engel, Kruisstraat 15.
Datum: 15 september.

Voor groepen kunnen op afspraak stadswandelingen geregeld worden.
Aanmelden via aanvraag-stadswandelingen

Afscheid van Agnes Schaapsmeerders

Bij het Maasland Gilde is Agnes gestopt als bestuurslid. Agnes heeft twee kleinkinderen in Italië, een derde kleinkind is op komst in Hoogezand. Agnes wil graag kunnen genieten van en zo nu en dan zorgen voor de kleinkinderen. Dat valt  moeilijk te combineren met vrijwilligerswerk.Daarom heeft Agnes het besluit te stoppen met het vrijwilligerswerk voor het Maasland Gilde.
Vanuit het bestuur ervaren we dit als een fikse aderlating, maar hebben we alle begrip en respect voor haar gemaakte keuze. Op vrijdagmiddag 15 juli hebben we als bestuur afscheid van Agnes genomen en haar zeer hartelijk bedankt voor de kundige en toegewijde manier waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. We zijn er van overtuigd dat zij onze stichting bij voorkomende gelegenheden positief zal aanbevelen.

Agnes heeft de coördinatie over de wandelingen, die zij naar grote tevredenheid heeft gedaan, overgedragen aan Adriaan Hendriks. De coördinatie van de wandelingen zal ook bij hem in goede handen zijn.

Natuurwandeling Haren

De vorige wandeling in juni trok een record aantal belangstellenden. Vrijdagmiddag 9 september 2016 om 14.00 uur is de volgende natuurwandeling onder leiding van IVN gids Toon Voets. In Haren rondom de zendmast is een nieuw natuurgebied ontstaan ter compensatie van de negatieve gevolgen van de dijkverzwaring. In de uiterwaarden is een hele oude Maasarm te zien en een prachtig natuurgebied in ontwikkeling als gevolg van “ruimte voor de rivier”.
Startpunt nabij voormalig café De Hanenberg, Lietingstraat / hoek Harensedijk in Haren. Postcode 5368 AC 62

Informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl