راهکار گروه نرم افزاری شیز برای شرکت های تولیدی

راهکار گروه نرم افزاری شیز برای شرکت های تولیدی:

. نرم افزار های حسابداری، خزانه داری، انبار داری، خرید و فروش، حقوق و دستمزد، بهای تمام شده،کنترل کیفی، برنامه ریزی و تولید

. ایجاد پروژهای تولیدی مختلف(خط تولید)به صورت ثابت و متغیر و زیر پروژه های مربوط به آن

. ایجاد مراکز هزینه های مختلف و ارتباط با هر خط تولید

. تمرکز نیروهای انسانی برای هر خط تولید و محاسبه حقوق و دستمزد افراد برای هر خط تولید و میزان ساعت کار

. نگهداری حساب‌ها در سطوح تفصیلی به‌منظور محاسبه هزینه‌ها به تفکیک مراکز هزینه، خط تولید

. صدور سند حسابداري بطور اتوماتيك از اسناد انبار

. ارتباط سیستماتیک انبارهای مختلف با سیستم خرید و فروش

. امكان تعريف انواع فرم هاي انبار(مواد اولیه، کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده) و ارتباط آنها با هم

. اولویت و زمانبندی تولیدات محصولات با توجه به مواد مصرفی ساخت، بسته بندی و ...

. امکان بررسی کسر/اضافی مواد جهت تولید محصولات 

. امکان گزارشگیری از آمار تولید، ضایعات و توقفات تولید به صورت روزانه و یا محدوده تاریخی به تفکیک محصول، دستگاه و یا واحد تولیدی و پرسنل

. امکان ارائه بهای تمام شده محصولات بر مبنای فریندهای کاری و جریان تولید

. ارائه گزارش ظرفیت بلا استفاده ماشین آلات و نیروی انسانی

. و...

ورود به سایت
عضوبت در کانال

 

Tel: (021) 44454372 , 44454208

shizsoft@gmail.com

www.shizsoft.ir

 

 

 

 

Linkedin Instagram