PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. VASARIS

Arūno Sartanavičiaus nuotrauka

Visiems, kur begyventume, linkime drąsos, kuriant nepriklausomą Lietuvos valstybę.

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBA SVEIKINA VISUS SU KOVO 11-ĄJA !

Kasmet vasario 15 d. Lietuvos Respublikos Prezidentūroje yra pagerbiamas 1918 metų Nepriklausomybės Akto signatarų atminimas – jų giminėms ir artimiesiems iškilmingai įteikiamas vainikas, kuris padedamas ant signatarų kapų ar jų atminimo paminklų. Po iškilmingos ceremonijos Prezidentūroje, Signatarų namuose (Pilies g. 26) vyksta minėjimas ir koncertas, skirtas Vasario 16-ajai.

Atminimo ceremonijoje, skirtoje pagerbti 1918 m. Nepriklausomybės Akto signatarams, mirusiems ir palaidotiems užsienyje, dalyvavo PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen.

Gintarės Sargūnaitės nuotrauka

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimui ruošiantis

Vasario 22 dieną PLB pirmininkė Dalia Henke, kartu su PLB atstove Lietuvoje Vida Bandis ir Virginija Grybaite lankėsi Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare, kur susitiko su Panevėžio rajono meru Povilu Žaguniu, Bitrampolio viešbučio ir restorano direktore Gitana Maskoliūniene. Susitikimo metu buvo aptarti organizaciniai kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkų suvažiavimo surengimo Panevėžio rajone klausimai, galimybė suvažiavimo dalyviams aplankyti Panevėžio rajoną, susitikti su vietine bendruomene. 

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas vyks liepos 2–5 dienomis.

Nuotraukoje iš kairės: Virginija Grybaitė, Vida Bandis, Dalia Henke, Panevėžio rajono meras Povilas Žagunis, Gitana Maskoliūnienė.

Įteiktos padėkos ir atminimo dovanėlės konkurso „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“ dalyviams

2017 m. vasario 14 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko tarptautinė konferencija „Tautinis kostiumas šiandien“, kuri oficialiai paskelbė 2017-ųjų kaip Tautinio kostiumo metų atidarymą. Konferencijos metu buvo apdovanoti konkurso „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“ dalyviai. Padėkas konkurso dalyviams įteikė LR Seimo Kultūros komiteto pirmininkas Ramūnas Karbauskis, o atminimo dovanėles – PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen. (Negalėjusiems dalyvauti konferencijoje konkurso dalyviams dovanėlės bus per vietines savivaldybes iškilmingai įteiktos per Kovo 11-osios minėjimus).

2016 metais, minint Gedulo ir vilties dienos 75-ąsias metines, Etninės kultūros globos taryba kartu su Pasaulio Lietuvių Bendruomene paskelbė konkursą „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“. Dalyvauti konkurse buvo pakviesti turintys savo artimųjų istorinių tremties nuotraukų, kuriose jie dėvi tautinius rūbus. Su nuotraukomis prašyta atsiųsti trumpą istoriją, kurioje atsiskleistų rūbo įsigijimo ir dėvėjimo aplinkybės, jo reikšmė gyvenant sunkiomis tremties sąlygomis.

Konkursui buvo atsiųstos 8 istorijos su nuotraukomis. Visos jos liudija, kad tremtyje lietuviams tautinis rūbas buvo labai svarbus tapatybės raiškos ženklas. Kai kam tautinis rūbas buvo net tarp išlikimui leistų pasiimti keleto daiktų, kiti – pasisiūdino jį jau tremtyje iš atsivežtų savo austų rankšluosčių ir staltiesių. 

Šio konkurso tikslas buvo paskatinti žmones domėtis Tautinio kostiumo istorija, suvokti  jo vietą  ir reikšmę lietuvių nacionalinėje kultūroje ir įkvėpti jaunąją kartą vertinti ir branginti tautinį rūbą kaip neatskiriamą mūsų etninio tapatumo ženklą.

Stefanijos Kilmanaitės nuotraukoje: viena iš konkurso „Pasidalink istorija apie tautinį rūbą tremtyje“ dalyvė etnomuzikologė doc. dr. Gaila Kirdienė (centre) su Etninės kultūros globos tarybos pirmininku Virginijum Jociu ir PLB Kultūros komisijos pirmininke Jūrate Caspersen.

Debatai „Sugrįžtanti Lietuva: utopija ar realybė“

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo vasario 11–12 dienomis Londone vykusiuose debatuose „Sugrįžtanti Lietuva: utopija ar realybė“, kuriuos organizavo Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė kartu su JK Jaunimo sąjunga ir City klubu. Buvo keliami klausimai: kodėl turime grįžti gyventi į Lietuvą? Kaip turi pasikeiti sąlygos Lietuvoje, kad ne tik mažėtų emigracija, bet ir prasidėtų reemigracija? 

Debatų vaizdo įrašas

Į 2017 metais sausio 25–29 dienomis Argentinoje, Buenos Airėse ir Berise vykusį XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą susirinko daugiau kaip 80 jaunuolių iš Argentinos, Urugvajaus, Brazilijos, JAV ir Lietuvos.

Suvažiavimo iniciatorius ir pradininkas – PLB valdybos narys, PLB sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininkas prelatas Edmundas Putrimas, gerai žinomas Šiaurės Amerikos, Europos, Pietų Amerikos ir Australijos lietuvių bendruomenėse. 2003 metais prelatas Edmundas Putrimas Lietuvos Vyskupų Konferencijos buvo paskirtas delegatu užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Prelato Edmundo Putrimo vadovaujamos Komisijos vienas svarbiausių tikslų – lietuviško jaunimo dvasinis ugdymas.

Prelatui Edmundui Putrimui lankantis Lietuvoje, turėjome progą pakalbinti prelatą, kaip gimė idėja surengti Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris jau tapo tradicinis. 

Skaitykite pokalbį su PLB valdybos nariu, PLB sielovados ir Pietų Amerikos reikalų komisijos pirmininku prelatu Edmundu Putrimu

„Pasaulio lietuvis“ knygų mugėje „Lietuviški ženklai pasaulyje“

Vasario 23–26 dienomis Vilniuje vyko 18-oji Vilniaus knygų mugė „Lietuviški ženklai pasaulyje“. Knygų mugėje dalyvavo PLB pirmininkė Dalia Henke, pristatydama žurnalą „Pasaulio lietuvis“. PLB Valdyba dėkoja Br. Vincentui ir jo komandai, kurių stende žurnalas buvo pristatytas.

Arūno Sartanavičiaus nuotraukos

Parama užsienio lietuvių bendruomenėms

Vasario 21 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis  dalyvavo Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje, kurio metu buvo paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenėms. Komisija nutarė visiškai arba iš dalies finansuoti 48 projektus 22 pasaulio šalyse, projektams skirta 43840 eurų.

Detali informacija čia:

Berlyno lietuviai išsirinko naują Valdybą

Vasario 19 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalyvavo Berlyno Lietuvių Bendruomenės susirinkime. Susirinkime buvo išrinkta nauja Valdyba:

Pirmininkas – Petras Breimelis, renginių organizavimas – Petras Tolevičius, sekretorė-administratorė – Svetlana Kružkova, iždininkė – Sidona Petrauskienė, viešieji ryšiai – Jolanta Wolf.

Plačiau: http://berlynas.vlbe.org/

Susitikimai Vilniuje

Užsienio reikalų ministerijoje

Vasario 24 dieną Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB)  pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo Užsienio reikalų ministerijoje vykusiame susitikime su išvykstančiais dirbti į diplomatines atstovybes užsienyje. Be kitų funkcijų, diplomatai kuruos ir ryšius su diaspora. Susitikimo metu dalyviai buvo supažindinti su vykdomais bei naujais projektais, kurie stiprina užsienio lietuvių ryšį su Lietuva, skatina bendradarbiavimą.

Užsienio reikalų ministerijos nuotraukos

Vasario 23 d. PLB pirmininkė lankėsi Lietuvos liaudies kultūros centre, su centro direktoriumi Sauliumi Liausa aptarė Pasaulio lietuvių dienų surengimo Vilniuje 2018 metų liepos 1 d. koncepciją ir planus.

Vasario 23 d. PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo tradiciniuose Vilniaus klubo ketvirtadienių pusryčiuose. Vilniaus klubo nariai ir svečiai diskutavo įvairiomis Lietuvai aktualiomis temomis. Su PLB valdybos pirmininke buvo aptarta pilietybės išlaikymo tema, jos svarba užsienyje gyvenantiems lietuviams bei galimybės bendradarbiauti.

Vilniaus klubo prezidentas – Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius. Vilniaus klubo veiklos tikslas – būti visuomeniniu kultūriniu centru buriančiu Vilniaus bendruomenę siekiant grąžinti ir garsinti pasaulyje Lietuvos sostinę.

Nuotraukoje susitikimo Vilniaus klube dalyviai.

Kovo mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite