Nieuwsbrief MGO
                                                           

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief november 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Natuurwandeling rond de “Camping van Hofmans”


Op vrijdag 4 november om 14.00 uur start de laatste Maasland Gilde natuurwandeling voor 2016. In het gebied, dat bekend staat als de camping van Hofmans, zie je de overgang tussen een landbouwgebied en de natuur; tevens de eerste resultaten van de herinrichting van het landschap na een zandafgraving met als resultaat het herstel van natte vennen. Ook deze wandeling staat onder leiding van IVN gids Toon Voets.

N.B. De huidige naam van de camping is: Camping de Maashorst.
Startpunt: Vanaf knooppunt Paalgraven richting Grave (N324). Na iets meer dan een kilometer rechtsaf de Palmstraat in. Daarna eerste straat rechts en daar parkeren.

Kennismaking met Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein

In Ravenstein heeft een twaalftal kunstzinnige en ambachtelijke ondernemers een nieuw gilde opgericht. Als Maasland Gilde hebben we contact gezocht met dit nieuwe gilde om te bezien wat we voor elkaar kunnen betekenen.

De groep bestaat uit een breed scala van professionals. Naast goud- en zilversmid Joost Vlemmix zijn er de volgende leden: Katinka Waelbers (glaskunst), Maurits Cobben (architect), Gerard Hoogstede (meubelmaker), Heleen Nachtegaal (stoffeerder), Roland Lemmers (klokkenmaker), Rick Duys (kunstschilder), Wil van Haren en Wil Princen (bierbrouwers), Don van Grunsven (kunstzinnig hout- en metaalbewerking), Jos Verschaeren (beeldend kunstenaar) en Rob Pluijm (fotograaf). Het gilde biedt een gezamenlijk platform aan al deze professionele scheppende krachten in Ravenstein. Het gilde komt iedere week bij elkaar bij de bierbrouwerij in de molen. Daar worden ervaringen uitgewisseld, genetwerkt en lezingen over de vakken verzorgt. KAR organiseert ook lezingen en activiteiten voor bewoners en toeristen. Deze vindt u op de website: http://kunst-en-ambachtsgilde-ravenstein.nl/

In tegenstelling tot het Kunst- en Ambachtsgilde Ravenstein telt het Maasland Gilde geen professionele krachten. Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die al zo’n vijfentwintig jaar bemiddelt tussen mensen die hun kennis, kunde en ervaring willen delen. Er worden activiteiten georganiseerd op taal- en kunstzinnig gebied en er kan worden deelgenomen aan lezingen en wandelingen. Zowel individuele deelname als deelname in groepsverband is mogelijk.

De eerste onderlinge contacten zijn gelegd. Hoewel we in organisatie twee heel verschillende gilden zijn, bestaan er uiteraard ook veel raakvlakken. We hebben derhalve afgesproken elkaar te ondersteunen.

Vrijwilligersbijeenkomst 2016

Goede tradities moet je koesteren. Gezien de vele positieve reacties mogen we daarom ook gerust stellen dat de jaarlijkse Vrijwilligersavond van het Maaslandgilde in de accommodatie van de Pétanquevereniging ‘Boules de Boeuf’ tot die goede tradities gerekend mag worden. Met veel genoegen organiseren we u ook nu weer een gezellige bijeenkomst op vrijdag 25 november a.s. Met dit 'dankjewel' willen we onze waardering uitspreken voor uw inzet voor het Maasland Gilde in het afgelopen jaar.
Bent u als vrijwilliger uitgenodigd, vergeet dan niet u aan of af te melden. 

Informatie natuurwandelingen

Het verzamelpunt voor alle wandelingen is de parkeerplaats voor het Anton Jurgenshuis,
Schadewijkstraat 6 te Oss. Vandaar gaan we om 13.30 uur met gecombineerd vervoer naar de plaats van bestemming. De wandeling begint rond 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Wilt u op eigen gelegenheid direct naar de plaats van bestemming rijden, kijkt u dan op onze website voor verdere informatie.
U kunt zich aanmelden voor de wandeling bij het Maasland Gilde Oss. U kunt dit per e-mail doen, via de website, telefonisch of tijdens het spreekuur op donderdag.
De kosten van deelname bedragen € 3,00 per persoon.
Voor de meest actuele informatie en voor plattegrondjes met routeaanwijzingen kunt u kijken op: www.maaslandgildeoss.nl

Maasland Gilde Oss afd. PR

maaslandgildeoss@hetnet.nl

0412-653249

www.maaslandgildeoss.nl