PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. LIEPA

Kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas „Pasimokyti, dalintis patirtimi ir sužinoti“

Liepos 2–5 dienomis Panevėžio rajone, Bistrampolio dvare vyko kraštų lietuvių bendruomenių ir jaunimo sąjungų pirmininkų suvažiavimas. PLB valdybos nariai supažindino bendruomenių atstovus su PLB XV valdybos prioritetais ir veikla 2017–2018 metais, informavo apie 2018 metais liepos 8–11 dienomis Vilniuje rengiamą PLB  XVI Seimą, diskutavo apie PLB solidarumo įnašą. PLB specialiųjų projektų, teisinių ir organizacinių reikalų komisijos pirmininkas Rolandas Žalnierius pristatė projektą „Šimtas Lietuvos veidų - sujunkime Lietuvą“. 

Vyriausybės kanceliarijos Komunikacijos departamento Valstybės atkūrimo šimtmečio programos koordinatorė Neringa Vaisbrodė pristatė Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginių programą, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Vytautas Pinkus kalbėjo apie bendradarbiavimą siekiant išlaikyti lietuvybę, Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovas kapitonas Raimundas Jareckas pasakojo apie informacinius karus Lietuvoje, Vidaus reikalų ministerijos Migracijos departamento direktorė Evelina Gudzinskaitė kalbėjo pilietybės klausimais.

Plačiau apie suvažiavimą skaitykite žurnale „Pasaulio lietuvis“.

Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Suvažiavimo rėmėjai:

Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio dovana lietuvių bendruomenėms

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio vardu suvažiavimo dalyvius pasveikino ir visų kraštų lietuvių bendruomenėms padovanojo Lietuvos vėliavą, kaip tautiškumo bei pagarbos savo šaliai simbolį, Ministro Pirmininko patarėjas Deividas Matulionis. Jis Ministro Pirmininko vardu pakvietė pasaulio lietuvius sugrįžti į Lietuvą artėjančio šimtmečio proga. D. Matulionis sakė: „kur bebūtume iškelkime Lietuvos trispalvę ir taip padovanokime geriausią Šimtmečio dovaną valstybei – tvirtais ryšiais susietą bendruomenę“.

Vėliava įteikiama JAV lietuviams. Nuotraukoje iš kairės: PLB valdybos narė, Ekonomikos komisijos pirmininkė Angelė Kavak, PLB konfliktų sprendimo komiteto pirmininkė  Angelė Nelsienė, Ministro Pirmininko patarėjas Deividas Matulionis, Ministro Pirmininko vyresnysis patarėjas Andrius Kalindra, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkas nuo PLB Rimvydas Baltaduonis. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui artėjant

Suvažiavime dalyviai diskutavo, kaip pasaulio lietuviai 2018 metais minės Lietuvos nepriklausomybės atgavimo šimtmetį. PLB kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen pristatė  kultūrinės veiklos planus Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui artėjant.

Plačiau apie numatomus renginius ir lietuvių bendruomenių įsitraukimą – pokalbyje su Jūrate Caspersen.

Lietuviai Armėnijoje buriasi į bendruomenę

Suvažiavime dalyvavo neseniai susikūrusios lietuvių bendruomenės Armėnijoje pirmininkė Liana Manvelyan. 

 Lianą Manvelyan kalbino Audrys Antanaitis. 

Suvažiavimo dalyviai sveikino Prezidentą Valdą Adamkų

Liepos 5 dieną, pasibaigus posėdžiams, suvažiavimo dalyviai išvyko į Vilnių, kur dalyvavo Vidaus reikalų ministerijoje vykusioje Prezidento Valdo Adamkaus pagerbimo ceremonijoje, skirtoje pažymėti Prezidento įtraukimui į Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos „Šlovės areną“.

Nuotraukoje: suvažiavimo dalyviai pasveikino Prezidentą Valdą Adamkų.

Suvažiavimo darbą apibendrina Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke

Suvažiavime priimtos rekomendacijos ir kreipimasis

Svarbios datos:

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Posėdžiavo PLB valdyba

Liepos 1 d. PLB atstovybėje Vilniuje vyko PLB valdybos posėdis, kurio metu buvo aptartas pasirengimas Kraštų LB ir LJS pirmininkų suvažiavimui, diskutuota apie Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtą Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės renginį „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kuris vyks 2018 m. liepos 1 d. Valdybos nariai aptarė pasirengimą PLB XVI Seimui, kuris vyks 2018 m. liepos 8–11 d. Vilniuje. Buvo išrinktas PLB atstovas į Vasario 16-osios gimnazijos kuratoriją.

Arūno Sartanavičiaus nuotraukoje PLB valdyba. Pirmoje eilėje  (iš kairės) Angelė Kavak, Vida Bandis, Dalia Henke, Eglė Garrick, Jūratė Caspersen. Antroje eilėje (iš kairės) Simonas Černiauskas (buvęs PLJS pirmininkas, valdybos narys iki 2017 m. liepos 12 dienos), Rolandas Žalnierius, Arūnas Teišerskis, prelatas Edmundas Putrimas, Laurynas Gerikas, Gediminas Karoblis.  

Keičiasi PLB atstovas Vasario 16-gimnazijos kuratorijoje

Liepos 1 dieną įvykusiame PLB valdybos posėdyje PLB valdyba išrinko PLB atstovą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijoje. PLB valdybos narys Laurynas Gerikas pakeitė Arūną Teišerskį, kuris atsistatydino iš kuratorijos narių.

Vasario 16-osios gimnaziją įsteigė ir iki 1968 metų išlaikė  Vokietijos Lietuvių Bendruomenės valdyba. 1968 m. bendruomenė įkūrė Vasario 16-osios gimnazijos kuratoriją - aukščiausiąją Vasario 16-osios gimnazijos valdymo instituciją. Pagal kuratorijos statutą Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos narius skiria įvairios organizacijos, remiančios arba istoriškai parėmusios gimnaziją. Šiuo metu kuratoriją sudaro 11 narių, kurie atstovauja Vokietijos Lietuvių Bendruomenės (VLB) tarybai, VLB valdybai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, Lietuvių katalikų sielovadai Vokietijoje, LR švietimo ir mokslo ministerijai bei Lietuvių evangelikų-liuteronų bažnyčiai Vokietijoje.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos Kongresas

Liepos 6–12 dienomis Suomijoje vyko XV Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongresas, kuriame dalyvavo per 50 dalyvių iš JAV, Kanados, Jungtinės Karalystės, Vokietijos, Danijos, Norvegijos, Švedijos, Islandijos, Rusijos, Lenkijos, Austrijos, Šveicarijos, Suomijos. 

Kongreso metu buvo išrinkta nauja PLJS valdyba.

Plačiau apie Kongresą: http://www.pljs.org/kongresas-2017

Naujoji PLJS valdyba (iš kairės): pirmininkas Vladas Oleinikovas (Jungtinė Karalystė), vicepirmininkas Aidis Staskevičius (Lenkija), Kovas Kulbis (JAV), Rūta Ruočkutė (Vokietija), Skirmantas Liepinis (Norvegija), Skaistė Aleksandravičiūtė (Jungtinė Karalystė), vicepirmininkas Lukas Audickas (Jungtinė Karalystė) ir Tadas Kriščiūnas (Jungtinė Karalystė). 

Organizatorių nuotr.

Kongrese dalyvavo ir susirinkusiuosius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke. Nuotraukoje Dalia Henke su buvusiais PLJS pirmininkais (iš kairės): Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, Simonas Černiauskas, kunigas Antanas Saulaitis. 

Ar žinai, kad bent trečdalis Lietuvos žmonių gyvena užsienyje? Šis skaičius nėra iki galo tikslus, tačiau istoriškai paskaičiavus, per pastarąjį šimtmetį iš Lietuvos iškeliavo ir šaknis užsienyje įleido mažiausiai 1,5 milijono lietuvių. Niekas negali tiksliai pasakyti, kur ir kokiu mastu yra pasklidusi Lietuva. Kol kas. Iniciatyvos tikslas ― Lietuvos atkūrimo 100-mečio proga pakviesti 4 000 000 lietuvių visame pasaulyje bendrai „Tautiškai giesmei” ir žengti pirmą žingsnį į globalią skaitmeninę lietuvių bendruomenę. 

PRISIJUNK!

LRT LITUANICOS žygis per pasaulio lietuvių bendruomenes

Birželio-liepos mėn. numeryje:

http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
MailerLite