Nematote paveikslėlių? Spauskite čia...

RI Apygardos 1462 Valdytojo Algimanto Lukoševičiaus NAUJIENLAIŠKIS

2017/18 Rotary metai, rugsėjis

Mieli sesės ir broliai, 

Rugpjūtį ruošėmės masiškiausiam metų renginiui – Rotariadai. Šiandien jau galime aptarti įvykusią šventę. Dabar laikas džiaugtis pergalėmis ir, žinoma, atkakliausieji jau turi pradėti treniruotis sekančioms žaidynėms.

Manau, pritarsite tie, kurie dalyvavote – Rotariada 2017 pavyko. Man buvo labai malonu gauti klubų laiškus, kuriuose džiaugėtės švente. Renginys bus smulkiau aptartas mūsų žurnale.

Ačiū Rotariados organizatoriams ir dalyviams!

Aš,  turbūt ir daugelis rotariečių, prisidėjusių prie Rotariados organizavimo, gavome puikią pamoką apie kiekvieno klubo ir kiekvieno  mūsų galimybes.

Šioje vietoje tiktų senas, mano mamos dažnai vartojamas posakis : “Akys - baisininkės, rankos – darbininkės“. Buvo daug skeptiškų nuomonių  Panevėžio RK (pagrindinis organizacinis krūvis gulė ant klubo ir jo Prezidento Tautvydo Anilionio pečių)  ir, manau,  kituose Panevėžio zonos klubuose, prisidėjusiuose prie renginio. Ar sugebėsime profesionaliai ir įdomiai sudėlioti Rotariados programą, ar visos Lietuvos rotariečiai patikės organizatoriais ir susirinks į Panevėžį ir, galiausiai, ar bus geras oras. Šiandien galime drąsiai pasakyti tris TAIP. Dar kartą geru žodžiu noriu paminėti Palangos RK rotarietį Arūną Grigalauską, sugalvojusį ir daug kartų organizavusį Rotariadą. Tai šventė, kurią mes dovanojame sau, savo šeimoms ir miestams, kuriuose jos vyksta.

Padėkokime kiekvienas sau už šypsenas, gerą nuotaiką, pergales ir pralaimėjimus, nes visa tai yra čia ir dabar. Visa tai mus skatina keistis į gerą.

Valdytojo pareigos

Valdytojas yra renkamas vieniems metams. Mes ateiname ir išeiname, o klubai lieka dirbti toliau. Viena iš pagrindinių Valdytojų užduočių – aplankyti kiekvieną klubą. Dabar suprantu, kodėl tai yra itin svarbu.

Valdytojas yra  tas, kuris skleidžia visai bendruomenei kiekvieno klubo patirtį. Konferencijose ir mokymuose nėra galimybių išklausyti visų  problemų ir nuomonių. Lankydamas klubus supažindinu narius su mūsų kaip didžiulės organizacijos  sandara ir vykdomais administraciniais darbais. Kiekvienas rotarietis turi teisę žinoti, kur keliauja surinkti pinigai, kaip renkami Valdytojai ir kt.

Rugsėjį stengiausi vykdyti šį įpareigojimą. Aplankiau septynis Apygardos Rotary klubus. Kiekvienas susitikimas buvo turiningas ir suteikė daug informacijos.

Savo kadencijos metu skatinsiu ir garsinsiu visus klubus, kurie ieško įvairesnių galimybių projektams. Neužmirškime, kad  sujungę jėgas galime paįvairinti savo darbų  spektrą. Turime būti jautrūs visuomenės poreikiams ir skatinti teigiamus pokyčius.

Klubų lankymas

Rugsėjo 2 d. lankiausi Druskininkų RK (Prezidentas Arminas Lazauskas). Puikus pavyzdys kuriant ryšius su kitų šalių rotariečiais. Klubas jau keli metai bendradarbiauja su Lenkijos  miesto Gižycko RK. Rengiami bendri projektai ir vyksta bendri renginiai, į kuriuos druskininkiečiai maloniai kviečia ir kitus Lietuvos  klubus.  Be to, kartu su Liūtų klubu išsiųsta mergina pagal mainų programą. Sveikinu idėją ieškoti  socialinių partnerių projektams.

Pasibaigus Rotariadai, pirmiausia norėjau aplankyti Panevėžio zonos klubus ir pasidžiaugti padarytu darbu, o ypač padėkoti už pastangas. Kartu mes jėga.

Vienų klubų indėlis buvo mažiau pastebimas, kitų ypač matomas. Prie pastarųjų priskirčiau Panevėžio „Artos“ RK (Prezidentė Žibutė Gaivėnienė). Puikus stalas Gala vakare - Žibutės  ir jos klubo kolegių nuopelnas. Artos klube 15  moterų ir tiek pat vyrų. Klube sugalvojama tiek projektų ir randama tiek galimybių kažką organizuoti, kad daugelis klubų galėtų pavydėti. Vaisingai bendradarbiaujama su Skautų organizacija.

Nevėžio RK (Prezidentas Remigijus Samuolis) projektas, kuris man pasirodė itin sektinu pavyzdžiu – perspektyvaus jaunimo rėmimas. Suteikiamos stipendijos studentams.

Kupiškio RK (Prezidentas Rimvydas Latvys) remia vaikų su negalia darželį - mokyklą „Varpelis“.  Klubas atsakingai ieško ir randa  problemas, kurias gali kvalifikuotai spręsti. Klubas aktyviai dalyvauja savižudybių prevencijos programoje.

Anykščių RK (Prezidentas Michailas Baliuckas) sužavėjo savo veikla remiant  Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centrą. Vaikai patys pasakojo, ką jie veikia ir pavaišino savo keptais sausainiais.

Rugsėjo 27 dieną Anykščių  RK sukvietė pas save  aplinkinių klubų brolius į kartingų varžybas. Galime daryti  išvadą – rotariečiai nori bendrauti ir randa tam galimybių. Gal būtų  galima tokių susibūrimų metu surinkti lėšų kokiam nors projektui remti. Taip mes nepamirštume tų, kuriems reikia mūsų paramos. Tai galėtų būti kavos ar arbatos baras. Manau kiekvienas, kaip ir Rotariados metu, išgertų puodelį rotariečių rinktos arbatžolių arbatos ir sumokėtų už ją paremdamas daromus projektus. Tegul tai nebūtų didelės sumos, bet gal būt kam nors išgelbėtų gyvybę. Kartu pagalvokime apie tai.

Biržų RK (Prezidentas Ričardas Rinkevičius) rugpjūčio 28 d. šventė savo 10 – metį. Įteikiau Ian Riseley pasirašytą sveikinimą. Vertas pagarbos klubo projektas - biotechnologijų  laboratorijos įrengimas bendro lavinimo mokykloje. Prie projekto prisidėjo Vokietijos ir Norvegijos klubai.

Ir žinoma, kaip ir kiekvieną  antradienį, lankiausi Panevėžio RK (Prezidentas Tautvydas Anilionis). Gausiai susirinkę aptarėme Rotariados eigą, pagyrėme vienas kitą, pasidžiaugėme užimta bendra trečiąja vieta ir sau pažadėjome kada nors aplenkti Dipolio RK. Juk laikas eina, kada nors ir Dipolio RK narių kritinė masė taps senjorais, o Panevėžio RK  pasipildo vis naujais jaunais nariais.  Visi klubai galėtų kelti sau uždavinį – priimti jaunus žmones į klubą ir dėl to, kad  pasiektų geresnių rezultatų Rotariadose.

Rotary konferencija

Primenu ir visus kviečiu š.m. spalio  20-21 dienomis atvykti į Bistrampolio dvarą, kuriame vyks vienas svarbiausių Apygardos renginių – mūsų metinė Apygardos Konferencija. Šių metų Konferencijos tema - ,,Lietuva ir Rotary: Skatiname Pokyčius“.

Sudarėme programą, pakvietėme įdomius lektorius. Mūsų laukia  reikalingas ir įdomus darbas. Kviečiu visus aktyviai dalyvauti.

Daugiau informacijos apie Konferenciją

Sodinkime Rotary medžius!

Ian H. S. Riseley įpareigojimas – kiekvienas rotarietis pasodina bent po vieną medį – gali būti įvykdytas ateinantį spalį.

Mūsų tėviškė ypač graži rudenį. Galėtume puikiai save pareklamuoti Rotary International interneto svetainėje www.rotary.org. Esu sutaręs su savo asistentais kiekvienoje zonoje, kad bus organizuojama zonos klubų bendra akcija, suderinta su miškų ar parkų šeimininkais.

Tai gali būti puiki proga pabūti kartu ir papuošti Lietuvą. Su malonumu prisijungsiu prie visų. Esu miškininkas ir moku sodinti medžius.

Rotary Konvencija Toronte

Rotary International prezidentas Ian H.S. Riseley visus kviečia į Torontą, kuriame 2018 m. birželio 23-27 d. vyks Rotary International konvencija.

Šiame mieste daugiau kaip pusė žmonių yra kitataučiai, jame 2.8 milijonai gyventojų kalba daugiau kaip 140 kalbų, Šiame mieste kiekvienas randa laiko padėti, įsiklausyti, suprasti.

Konvencijos organizacinis komitetas žada įspūdingą renginį su gausybe įdomių pranešėjų ir įvairia pažintine programa ne tik rotariečiams, bet ir jų šeimų nariams, Primenu, kad š.m. gruodžio 15 d. yra terminas, iki kurio dalyvio mokestis yra ženkliai mažesnis.

Tad kviečiu registruotis ir aplankyti Torontą

Daugiau informacijos
Registracija

Apygardos komitetų rubrika

Tadas Šatkauskas

Rotary International Apygardos 1462

Narystės Plėtros Komiteto Pirmininkas

tadas@sabelija.lt

 

Narystės plėtros komitetas, vadovaujamas Klaipėdos Concordia 1826 Rotary klubo brolio Tadao Šatkausko, yra vienas svarbiausių mūsų Apygardoje.

Praėjusiais Rotary metais Tadas Šatkauskas atliko statistinę analizę didžiausiuose Lietuvos miestuose ir regionuose, pagal gyventojų skaičių tenkantį vienam Rotariečiui. Rezultatai aiškiai parodė, kad yra nemažai Lietuvos miestų ir regionų, kuriuose Rotary plėtra ne tik galima, bet ir būtina.

Šiais metais komitetas toliau tęs savo veiklą. Ketinama suorganizuoti respublikinį, neabejingų plėtrai rotariečių susirinkimą, skirtą Apygardos plėtros taktikai ir priemonėms nusimatyti. Tad kviečiame pamąstyti apie tai ir aktyviai jungtis prie šios iniciatyvos.

Šiuo metu Apygardoje yra 3 kūrimosi stadijoje esančios iniciatyvinės grupės, kurios tikimės papildys Apygardos Rotary klubų gretas jau šiais Rotary metais. Noriu atkreipti visų dėmesį, kad  š.m. rugsėjo 26 d. vykusiame posėdyje Apygardos Valdyba priėmė nutarimą naujiems klubams rekomenduoti į savo gretas priimti ne mažiau kaip 20% moterų (arba vyrų), nes mišrūs klubai yra Rotary International prioritetas.

GIMTADIENIAI

Rugsėjo mėnesį chartiją yra gavęs vienas Apygardos klubas - Pasvalio RK!

Sveikinu!

Rugsėjo pabaiga  mus džiugina gražiais saulėtais orais. Linkiu, kad ir Jūsų gyvenime šviestų saulė. Sėkmės Jums visiems.

Skatinkime Pokyčius kartu!

 

RI Apygardos 1462 Valdytojas Algimantas Lukoševičius

 

Rotary International Apygarda 1462

www.rotary.lt

www.rotariada.lt

www.facebook.com/rotarylithuania

SHARE TWEET FORWARD

Jūs gavote šį laišką, nes esate Rotary bendruomenės nariai.

Atsisakyti

MailerLite