PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2017 m. LAPKRITIS

Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke dalijasi mintimis apie svarbiausius įvykius, darbus, renginius. 

Plačiau:

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas 2018 metų liepos 8–11 dienomis

Vienas svarbiausių įvykių Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikloje – Pasaulio Lietuvių  Bendruomenės XVI Seimas, kuris vyks Vilniuje liepos 8–11 dienomis. 

PLB Seimas yra aukščiausias PLB valdymo organas ir šaukiamas kas treji metai. PLB Seimas sprendžia visus PLB reikalus, renka PLB pirmininką, valdybą, Kontrolės komisiją ir Konfliktų sprendimo komitetą. 

PLB Seime dalyvauja šalies lietuvių bendruomenės pirmininkas, jaunimo sąjungos (jeigu yra) pirmininkas ir lietuvių bendruomenių rinkti atstovai. Seimo atstovai renkami trejų metų (2018–2021) laikotarpiui. 

„Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

Plačiau:

Belgijos Lietuvių Bendruomenės jubiliejus

Buvęs Belgijos Lietuvių Bendruomenės pirmininkas Arnoldas Pranckevičius sveikina dabartinę bendruomenės pirmininkę Astą Kulikauskaitę.

Lapkričio 11 dieną Belgijos lietuviai šventė bendruomenės veiklos 70-metį. Belgijos Lietuvių Bendruomenė (BLB) oficialiai įkurta 1947 m. gruodžio 28 d.  Briuselyje. Šiuo metu Belgijoje gyvena per 2000 lietuvių. BLB užsiima kultūrine veikla, organizuoja lietuviškas šventes, sporto žaidynes. BLB taip pat yra Lietuvių kultūros centro steigėja. Šiame centre vyksta lietuvių kalbos, piešimo, dainavimo pamokos vaikams, taip pat lietuvių kalbos kursai suaugusiems, tautinių šokių pamokos. Šventėje dalyvavo ir  Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vardu šventės dalyvius pasveikino PLB valdybos narys Laurynas Gerikas.

Gretos Pikutienės nuotr.

Ukrainos lietuviai susirinko į suvažiavimą

Lapkričio 16–17 dienomis PLB pirmininkė Dalia Henke dalyvavo LR ambasadoje Kijeve vykusiame Ukrainos lietuvių draugijų pirmininkų suvažiavime. Suvažiavime dalyvavo daugiau nei 20 atstovų iš Ukrainos Lietuvių Bendruomenės, Kijevo Maironio lietuvių kultūros draugijos, Ukrainos lietuvių draugijos „Medeina“ (Lvovas), Lietuvių kultūros ir verslo centro „Gintaras“ (Dniepras), Vinicos lietuvių kultūros ir istorijos centro „Sakalas“, Zaporožės srities lietuvių draugijos, Kijevo lietuvių mokyklos ir Ukrainos-Lietuvos kultūros centro (Chersonas). Suvažiavimo dalyviai aptarė  2017 metų veiklos rezultatus, planavo kitų metų veiklą, diskutavo apie kitų metų renginius, didžiausią dėmesį skirdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui.

Plačiau apie Ukrainos Lietuvių Bendruomenę

Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenei – 10 metų!

Liuksemburgo Lietuvių Bendruomenė šventė 10 metų veiklos jubiliejų. Iškilmingoje vakarienėje dalyvavo ir bendruomenės narius pasveikino Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, PLB valdybos narys Laurynas Gerikas.

Liuksemburgo lietuviai dalyvavo ir kelias dienas vykusioje labdaros mugėje Bazar International 2017. Lietuvos stendas su lietuviško maisto ir prekių įvairove buvo įspūdingas ir jau šešis metus iš eilės sulaukė didelio populiarumo.

Ramūno Astrausko nuotr.

Lituanistinės mokyklos kviečiamos dalyvauti projekte „Lietuva mano širdyje“

Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir JAV LB Švietimo tarybos projektas „Lietuva mano širdyje“ yra skirtas pristatyti viso pasaulio lituanistinėms mokykloms ir pravesti mokyklose piešinių konkursą šia tema.

Plačiau:

Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės šventė

Lapkričio 19 dieną Paryžiuje pažymėtos Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 70 metinės ir pagerbtas a.a. iškilaus kunigo Jono Petrošiaus atminimas. Šv. Augustino bažnyčioje atidengta menininko Gedimino Šibonio sukurta memorialinė lenta  prelatui Jonui Petrošiui, pašventinta kardinolo Audrio Bačkio. Iškilmėse dalyvavo PLB valdybos narys prelatas Edmundas Putrimas. 

Vidos Gražienės nuotr.

Plačiau skaitykite:

LRT Lituanicos „Pasaulio lietuvių žiniose“ apie Prancūzijos Lietuvių Bendruomenės 70-metį:

Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto 2015-09-30 posėdžio protokolo Nr. 106-P-34 nutarimą, ir 2018 m. vasario 16 d. – kovo 11 d. kviečia rengti Lietuvių kalbos dienas Lietuvos įstaigose, visuomeninėse organizacijose ir lietuvių bendruomenėse užsienyje.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Plačiau:

Svarbios datos:

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ gruodžio numeryje skaitykite:

Lietuvos gyventojai ir įstaigos gali prenumeruoti žurnalą per Lietuvos paštą: http://www.prenumeruok.lt
Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite