PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/03

PADĖK SUBURTI VISO PASAULIO LIETUVĄ ROTUŠĖS AIKŠTĖJE!

Šiandien Lietuva - daugiau nei trys milijonai skirtingų istorijų visame pasaulyje. Kai kuriems mūsų Lietuva yra namai nuo vaikystėms, daliai iš mūsų – vieta, kur atsirado mūsų įpročiai ir svajonės, kurias išsivežėm į pasaulį.

Susitikime 2018 liepos 1-ąją dieną Vilniuje, Rotušės aikštėje papasakoti savo istorijos. Švęskime Lietuvos šimtmetį, bendraukime, susipažinkime.

Jūsų nedidelė parama padėtų pasakoti istorijas: atvažiuoti į Vilnių toli įsikūrusioms bendruomenėms, mūsų bendrus vakarus padaryti dar jaukesnius.

Tegu viso pasaulio Lietuva skamba iš Vilniaus!

Visų r ė m ė j ų vardai bus rodomi švieslentėje, ekrane rotušės aikštėje per renginį liepos 1 d.

Svarbios datos

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Nuotraukoje Jurga Gailiūtė

Pristatytos Lietuvos šimtmečio dainų šventės aktualijos

Likus 100 dienų iki Dainų šventės, kovo 23 d. Vilniaus rotušėje surengta spaudos konferencija, kurioje pristatytos šventės naujovės, kūrybinės ir organizavimo aktualijos. 

Birželio 30 – liepos 6 d. Vilniuje ir Kaune vyksianti Dainų šventė iš viso pasiūlys net penkiolika renginių.  Liepos 1 d. Simono Daukanto aikštėje pakils Dainų šventės vėliava, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė paskelbs šventės pradžią. Vilniaus rotušės aikštėje vyks specialiai pasaulio lietuviams ir Lietuvoje gyvenančioms tautinėms bendrijoms skirtas renginys „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“, kurį organizuoja Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kartu su Tautinių mažumų departamentu ir Nacionaliniu kultūros centru. Spaudos konferencijoje dalyvavo renginio kuratorė Jurga Gailiūtė, kuri pabrėžė, kad  pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje vienu metu susirinks pasaulio lietuvių bendruomenės ir Lietuvos tautinės bendrijos. „Jau dabar turime iš daugiau kaip 30 šalių užsiregistravusių lietuvių, kurie nori dalyvauti renginyje. Tai puiki proga susipažinti net tik su didelėmis lietuvių bendrijomis, kaip Australijos lietuviai ar JAV lietuviai, bet ir su mažiau girdėtomis. Pavyzdžiui, su Izraelio lietuviais, Egipto ar Turkijos lietuviais“.

Apie renginius ir bilietų įsigijimą skaitykite čia

Spaudos konferencijos vaizdo įrašas:

Siūloma 2019 metus paskelbti Pasaulio lietuvių metais

Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas Stasys Tumėnas siūlo 2019 metus paskelbti Pasaulio lietuvių metais. 2019 metais sukanka 70 m., kai buvo paskelbta Lietuvių Charta, įsteigusi Pasaulio Lietuvių Bendruomenę, apibrėžusi pamatines lietuvių ir tautinės bendruomenės teises, vertybes, principus, lietuvių įsipareigojimą darbu, mokslu, turtu, pasiaukojimu kovoti, kad apgintų ir išlaikytų nepriklausomą Lietuvos valstybę;

Nutarimo projekte pabrėžiama, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenės veikla lietuvių istorijos, kalbos, kultūros, mokslo, paveldo, tradicijos, tautinės tapatybės išsaugojimo srityse prisidėjo prie šiuolaikinės modernios Lietuvos valstybės kūrimo.

Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Švietimo ir kultūros komitete, papildomu – Kultūros komitete. Projektą taip pat pavesta apsvarstyti Valstybės istorinės atminties komisijai. Prie šio klausimo svarstymo Seimo posėdyje planuojama grįžti balandžio 10 d.

Išrinkta nauja Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos valdyba

Kovo 19 dieną PLB valdybos nariai Vida Bandis ir Laurynas Gerikas dalyvavo Vasario 16-osios gimnazijos Vokietijoje kuratorijos posėdyje, kurio metu buvo išrinkta nauja kuratorijos valdyba. Naują valdybą sudaro:  Virginija Rinkevičienė (Švietimo ir mokslo ministerija), Rasa Weiss (Vokietijos Lietuvių Bendruomenės atstovė) ir Janina Vaitkienė (gimnazijos direktore). Valdybos pirmininkė – Rasa Weiss. 

Vyks Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos posėdžiai

Kovo 27 d. PLB atstovė Lietuvoje VIda Bandis dalyvavo Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos narių  pasitarime dėl būsimų komisijos posėdžių. Posėdžiai vyks  balandžio 24–27 dienomis.

Komisijos posėdžių darbotvarkėje – programa „Globali Lietuva“, Emigracijos, demografijos ir reemigracijos strategijos pristatymas, 2018 metų Lietuvos šimtmečio dainų šventė, nuveikti darbai Lietuvių kalbos kultūros metams prabėgus, Lietuvių tautinės tapatybės išsaugojimas, gimimu įgytos Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas, vaiko teisių užtikrinimas.

Kovo 1 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, darbo grupėje buvo svarstomas Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 m. strategijos projektas.
Diskusijoje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke, įvairių šalių lietuvių bendruomenių atstovės, kurios pasidalijo savo patirtimi ir papasakojo apie praktiką sprendžiant integracijos klausimus Norvegijoje, Australijoje, Suomijoje, Vokietijoje ir Urugvajuje. 

PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo kovo 14 d. vykusiame baigiamajame Lietuvių kalbos dienų renginyje. 

Renginio vaizdo įrašas:

„Pasaulio lietuvio“ balandžio numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite