MOSTA naujienos

2018 m. liepos mėn. | Tyrimai, įžvalgos, komentarai

NAUJAUSI TYRIMAI

Pristatė studijų, mokslo ir inovacijų būklę: džiaugtis dar anksti, bet signalai teigiami

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras pristatė kasmetinę Lietuvos studijų, mokslo ir inovacijų būklės apžvalgą. Apžvalgoje išskiriamos pagrindinės sričių vystymosi tendencijos ir joms kylantys iššūkiai.

Susipažinti

Tyrime analizuojamas pasirengimas ir motyvacija studijuoti antros pakopos studijose. Apžvalgoje pateikiamas suinteresuotų šalių požiūris į priėmimo į magistrantūros studijas sistemą, įstojusiųjų pasirengimą, motyvaciją studijuoti bei ją lemiančių veiksnių analizė, taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl pasirengimo gerinimo. 

Plačiau

Apžvalgoje nagrinėjami Lietuvos žmogiškieji ištekliai naudojant valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis. Apžvelgiama bendra žmogiškųjų išteklių situacija, gyventojų užimtumas, pajamų pasiskirstymas ir kiti aspektai, taip pat apskričių ir savivaldybių specifika bei pateikiama informacija apie specialistų integraciją į darbo rinką.

Plačiau

NAUJIENOS IR ĮŽVALGOS

Pasiūlė būdą, kaip derinti pedagogų pasiūlą ir paklausą

Pedagoginį darbą dirbančių asmenų populiacija sparčiai sensta, o stojančiųjų į pedagogo kvalifikaciją teikiančias studijas skaičius mažėja. Tad visai pagrįsta manyti, kad pensijos amžių pasiekusių pedagogų nepakeis nauja karta. Tokią hipotezę kelia MOSTA analitikai, pristatę pedagogų poreikio prognozavimo modelį.

Plačiau

KARJERA

Prie MOSTA komandos kviečiame prisijungti

Personalo specialistą (-ę)

Specialisto darbo tikslas – inicijuoti  ir įgyvendinti pažangiausius personalo valdymo sprendinius.

Politikos analitiką (-ę) (aukštojo mokslo politika)

Politikos analitiko pareigybės tikslas – analizuoti atitinkamos politikos kryptis, raidą ir teikti kompetentingus patarimus, argumentuotas rekomendacijas aktualiais politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Politikos analitiką (-ę) (profesinis mokymas ir darbo rinka)

Politikos analitiko pareigybės tikslas – analizuoti atitinkamos politikos kryptis, raidą ir teikti kompetentingus patarimus, argumentuotas rekomendacijas aktualiais politikos formavimo ir įgyvendinimo klausimais.

Statistikos analitiką (-ę)

Statistikos analitiko pareigybės tikslas – teikti statistinę informaciją, ją analizuoti ir teikti apibendrinimus.

Plačiau

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras yra ekspertinė institucija, teikianti įrodymais grįstą informaciją ir rekomendacijas dėl visuomenei aktualių mokslo, studijų ir inovacijų politikos formavimo ir įgyvendinimo sprendimų priėmimo.

 

El. p. info@mosta.lt Tel. (8 5) 212 6898

Facebook Linkedin Youtube

MailerLite