Nieuwsbrief MGO

Maasland Gilde Oss e.o.

Nieuwsbrief juli augustus 2016

Het Maasland Gilde is een vrijwilligersorganisatie die bemiddelt tussen mensen die hun ervaringen en bekwaamheden willen delen en zij die daar gebruik van willen maken.
Velen hebben via studie, hobby of werk heel wat waardevolle kennis, ervaringen en bekwaamheden opgedaan die zij niet verloren willen laten gaan en daarom graag willen delen. Anderen zijn juist op zoek om hun kennis en kunde uit te breiden. Het Maasland Gilde probeert ze samen te brengen. Op de website vind u meer informatie.

Vakantie Maasland Gilde Oss

Tijdens de schoolvakantie heeft ook het Maasland Gilde Oss zijn jaarlijkse vakantie. Dat houdt in er in die periode geen spreekuur is. In onderling overleg gaan aktiviteiten wel of niet door. Als u met het gilde in contact wilt komen, dan kan dat het beste via het contactformulier op de website. Dan wordt er zo spoedig mogelijk met u contact opgenomen.
Dat kan via de volgende link: contactformulier

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

Wandelingen in de zomer

Data van reguliere stadswandelingen
Woensdagmiddag om 14.00 uur met vertrekpunt de VVV in de Spoorlaan.
Data: 3 augustus en 7 september.

Donderdagavond om 19.00 uur met vertrekpunt De Groene Engel, Kruisstraat 15.
Data: 21 juli, 18 augustus en 15 september.

Voor groepen kunnen op afspraak stadswandelingen geregeld worden.
Aanmelden via aanvraag-stadswandelingen

Afscheid van Agnes Schaapsmeerders

Bij het Maasland Gilde is Agnes gestopt als bestuurslid. Agnes heeft twee kleinkinderen in Italië, een derde kleinkind is op komst in Hoogezand. Agnes wil graag kunnen genieten van en zo nu en dan zorgen voor de kleinkinderen. Dat valt  moeilijk te combineren met vrijwilligerswerk.Daarom heeft Agnes het besluit te stoppen met het vrijwilligerswerk voor het Maasland Gilde.
Vanuit het bestuur ervaren we dit als een fikse aderlating, maar hebben we alle begrip en respect voor haar gemaakte keuze. Op vrijdagmiddag 15 juli hebben we als bestuur afscheid van Agnes genomen en haar zeer hartelijk bedankt voor de kundige en toegewijde manier waarop zij zich van haar taken heeft gekweten. We zijn er van overtuigd dat zij onze stichting bij voorkomende gelegenheden positief zal aanbevelen.

Agnes heeft de coördinatie over de wandelingen, die zij naar grote tevredenheid heeft gedaan, overgedragen aan Adriaan Hendriks. De coördinatie van de wandelingen zal ook bij hem in goede handen zijn.

Ambassadeur voor het Maasland Gilde

Daniël Van Huffel stopt als bestuurslid van het Maasland Gilde. We zijn hem veel dank verschuldigd voor de vele taken die hij gedurende een zevental jaren heeft vervuld. Hij had niet alleen de coördinatie over de projecten Taalcoach en Samenspraak, maar tevens verzorgde hij de bijeenkomsten voor de vrijwilligers en was de afgelopen twee jaar onze penningmeester. Gelukkig betekent zijn afscheid als bestuurslid nog geen afscheid van het Maasland Gilde. Iemand met zoveel kennis van ons gilde kunnen we dankbaar als een soort ambassadeur behouden. Daniël gaat in zijn nieuwe rol PR bedrijven voor het Maasland Gilde en folders bezorgen bij campings, toeristencentra e.d. in de omgeving.

Zandsculpturenfestival

Met de VVV, de organisatie van het zandsculpturenfestival en het Maasland Gilde is ook dit jaar een combinatie van stadswandeling met bezoek aan het zandsculpturenfestival opgezet. Daarbij eindigt de stadswandeling bij de bekende Sheddaken waar het festival plaatsvindt tot en met 3 oktober.

Het arrangement
- Deel 1 de stadswandeling +/- 2 uur:
Onder begeleiding van de gidsen van het Maasland Gilde wordt tijdens een wandeling door Oss uitgebreid informatie gegeven over het oude en het nieuwe Oss, over de achtergronden van de historische panden en van historische plekken. In de route zijn onder meer opgenomen het museum Jan Cunen, De Grote Kerk en de gedempte stadswallen.
De wandeling begint bij de VVV Oss Spoorlaan 24 (tegenover het station) en duurt ongeveer twee uur en bevat een pauze. De route eindigt bij het Zandsculptuur Festival op het voormalig Bergoss terrein aan de Oostwal.
- Deel 2 het bezoek aan de zandsculpturen +/- 1 uur
In de entreetent van het zandsculpturen festival is gelegenheid om met de groep samen een hapje en/of een drankje te doen en over de stadswandeling na te praten. Daarna kunt u op eigen gelegenheid de zandsculpturententoonstelling bekijken in het thema “HOLLYWOOD”. Het festival bestaat uit een tentoonstelling van Zandsculpturen tot wel 8 meter hoog, die gemaakt zijn door professionele kunstenaars uit binnen- en buitenland.
Extra opties:
Rondleiding bij het Zandsculpturen Festival Brabant waar u alle informatie krijgt van een van de medewerkers over zandsculpturen en de tentoonstelling.
Snuffel mini-workshop Zandsculpturen bouwen van ongeveer 45 minuten. Reserveren verplicht.

Het hele arrangement is rolstoelvriendelijk.
prijzen
- Deel 1 de stadswandeling: € 3,50 per deelnemer (kinderen € 1,50)
- Deel 2 het bezoek aan de zandsculpturen : volwassenen € 4,00 , student en 65 + € 3,50 en kinderen (3 t/m 15 jaar) € 2,50
- Extra Opties Zandsculpturen Festival Brabant:
- Rondleiding zandsculpturen € 15,00
- Snuffel mini-workshop Zandsculpturen bouwen €10,00 per persoon.
Deel 1 en deel 2 dienen apart betaald te worden op locatie.