Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Nyhetsbrev # 5 - 22 juli 2016

Svinningevägen

Från den 31/8 råder hastighetsbegränsning om 60 km/h på Svinningevägen och så kallade upphöjda, hastighetssäkrade övergångsställen anläggs vid korsningarna Skåvsjöholmsvägen och Svavelsövägen. Vidare kommer Trafikverket under 2016/17 att sätta upp sk trafiksäkerhetskameror (hastighetskontroller) utmed Svinningevägen. Bra tycker styrelsen som vid ett flertal tillfällen yrkat om hastighetsdämpande åtgärder på Svinningevägen.

Markering av tomtgränser

Viktigt att veta vad som är privatägd tomt och vad som är allmänning för att man ska kunna röra sig i området och känna sig bekväm med det- så var innebörden i motionen som stämman 2016 godkände. Har du en fastighet där det kan vara svårt förstå om man är och trampar på din tomt eller ej? Nu finns särskilda gränspinnar att hämta för utsättning som markerar din gräns till allmänningar inom Rydbo Saltsjöbad. Pinnarna har blå topp och har ingen juridisk innebörd som Lantmäteriets pinnar med röd topp. Pinnarna med blå topp tjänar som info till alla oss som gillar att gå runt på allmänningarna, utan att riskera störa privata fastighetsägare.

Pinnarna finns att hämta hos Greger Forslöv, Rydbo Saltsjöbads Väg 22, tel. 070 739 82 77, Mats Landin, Svavelsövägen 5 tel 076 139 97 00 eller hos Marianne Lidbrink Talluddens väg 3, tel 073 045 82 48. Vi önskar att utsättning sker senast den 31 augusti 

Vattenprover

Vattenprover har i vanlig ordning tagits vid våra bad och samtliga har visat upp godkända resultat, så det är bara att bada vidare!

Datum i kalendern

 

Inga planerade aktiviteter i kalendern

Styrelsen i juli genom Marianne Lidbrink