11/10/2017

δελτίο τύπου

Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017: σημειώνεται πρόοδος με πολύ αργούς ρυθμούς

 

Ο επικαιροποιημένος Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην Ευρώπη. Κινούμαστε μεν προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως η συνολική πρόοδος είναι πολύ αργή. Η ΕΕ καταγράφει σήμερα βαθμολογία 66,2 σε σύνολο 100, ήτοι τέσσερις μόλις βαθμούς υψηλότερη σε σύγκριση με μια δεκαετία πριν. Η χώρα με την καλύτερη επίδοση είναι η Σουηδία με βαθμολογία 82,6 ενώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση με 50 βαθμούς. Η Ιταλία είναι  χώρα που έχει καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο, καθώς έκανε άλμα κατά 12,9 βαθμούς και καταλαμβάνει τη 14η θέση στην κατάταξη.

«Σημειώνουμε πρόοδο με πολύ αργούς ρυθμούς. Απέχουμε ακόμη πολύ από μια κοινωνία όπου θα επικρατεί η ισότητα των φύλων και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ορισμένους τομείς, οι διαφορές είναι ακόμη μεγαλύτερες από ό,τι πριν από δέκα χρόνια. Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων του Οργανισμού καταδεικνύει σαφώς κατά πόσο οι κυβερνητικές πολιτικές ανταποκρίνονται στις ειδικές ανάγκες των γυναικών και των ανδρών και κατά πόσο είναι ή όχι αποτελεσματικές», δηλώνει η Virginija Langbakk, Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).

«Σύμφωνα με τα νέα αποτελέσματα του Δείκτη Ισότητας των Φύλων, επικρατεί ανισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει καθήκον να αναλάβει δράση. Φέτος, θα προτείνω τη λήψη περισσότερων μέτρων με στόχο την ενίσχυση της θέσης των γυναικών και την εφαρμογή της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Ισότητα δεν σημαίνει να κάνουμε τις γυναίκες να μοιάζουν περισσότερο στους άντρες, αλλά να δημιουργήσουμε ένα  περιβάλλον όπου τα δύο φύλα να έχουν τις ίδιες επιλογές και να μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνική, επαγγελματική και οικογενειακή ζωή», δηλώνει η Věra Jourová, Επίτροπος αρμόδια για τη Δικαιοσύνη, τους Καταναλωτές και την Ισότητα των φύλων.

Η μεγαλύτερη πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων καταγράφεται στη λήψη αποφάσεων

 

Η μεγαλύτερη ώθηση στην ισότητα των φύλων κατά την τελευταία δεκαετία δόθηκε στον τομέα της λήψης αποφάσεων, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό δείχνει ότι η πολιτική και η δημόσια πίεση μπορούν να είναι αποτελεσματικές και ότι επέφεραν πράγματι αλλαγές στα συμβούλια των ιδιωτικών εταιρειών. Αν και η βαθμολογία για την ισότητα των φύλων στον τομέα της λήψης αποφάσεων βελτιώθηκε κατά σχεδόν 10 μονάδες την τελευταία δεκαετία φθάνοντας τις 48,5, ο εν λόγω τομέας εξακολουθεί να καταγράφει τη χαμηλότερη βαθμολογία.  Αυτό αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό την άνιση εκπροσώπηση ανδρών και γυναικών στην πολιτική και τονίζει το δημοκρατικό έλλειμμα στη διακυβέρνηση στην ΕΕ.

Φέτος, ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων παρουσιάζει μια νέα, πιο ολοκληρωμένη εικόνα της εξουσίας. Πέραν της λήψης αποφάσεων στην πολιτική και στην οικονομία, τα αποτελέσματα δείχνουν ποιος κυβερνά στους τομείς των μέσων ενημέρωσης, της έρευνας και του αθλητισμού. Στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, είναι σαφώς περισσότερες οι γυναίκες που σπουδάζουν δημοσιογραφία (τα δύο τρίτα των αποφοίτων), λίγες όμως καταφέρνουν να αποκτήσουν ηγετικές θέσεις. Οι αρμόδιες/οι για τη λήψη αποφάσεων στον χώρο των μέσων ενημέρωσης είναι κατά κύριο λόγο άνδρες (μόνο το 22% των γυναικών είναι πρόεδροι διοικητικών συμβουλίων στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς της ΕΕ). Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της έρευνας, λιγότερο από το ένα τρίτο (27%%) των επικεφαλής των οργανισμών χρηματοδότησης της έρευνας είναι γυναίκες. Η κατάσταση είναι ακόμη πιο ανησυχητική στον τομέα του αθλητισμού, όπου οι γυναίκες καταλαμβάνουν μόνο το 14% των ηγετικών θέσεων στις αθλητικές ομοσπονδίες της ΕΕ.

Κάμψη της προόδου - οι γυναίκες εξακολουθούν να εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών εργασιών

 

Σημειώνεται οπισθοχώρηση της προόδου σε 12 χώρες ως προς τη χρήση του χρόνου από τις γυναίκες και τους άνδρες. Μόνο ένας στους τρεις άνδρες ασχολείται καθημερινά με το μαγείρεμα και τις οικιακές εργασίες, σε σύγκριση με το σύνολο σχεδόν των γυναικών (79%). Οι άνδρες διαθέτουν επίσης περισσότερο χρόνο για αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι μετανάστριες σηκώνουν ιδιαίτερα μεγάλο βάρος σε ό,τι αφορά την φροντίδα των μελών της οικογένειάς τους, σε σύγκριση με τις γυναίκες που γεννήθηκαν στην ΕΕ (46% και 38% αντίστοιχα).

Τέμνωντας το φύλο

 

Για πρώτη φορά, η παρούσα έκδοση του Δείκτη καταδεικνύει μεγάλες διαφορές μεταξύ των διαφόρων ομάδων ανδρών και γυναικών. Ένα πρόσωπο, ανάλογα με την ηλικία της/του, την εκπαίδευση που έχει λάβει, τη χώρα καταγωγής της/του, την αναπηρία και τον τύπο της οικογένειά της/του, μπορεί να ζει εντελώς διαφορετικά από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Για παράδειγμα, τα άτομα που προέρχονται από οικογένειες μεταναστών διατρέχουν διπλάσιο κίνδυνο φτώχειας από ό,τι οι γυναίκες και οι άνδρες που έχουν γεννηθεί στην ΕΕ.   Οι νεαροί άνδρες έχουν λιγότερες ευκαιρίες εκπαίδευσης από ό,τι οι νεαρές γυναίκες, ενώ οι μόνες μητέρες αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατρικής και οδοντιατρικής περίθαλψης από ό,τι τα ζευγάρια με παιδιά.

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017 δημοσιεύεται σήμερα!

Μείνετε συντονισμένες/οι για να παρακολουθήσετε ζωντανά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τις Βρυξέλλες, από τις 9.00 θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Ακολουθήστε μας στο FaceBook και στο Twitter για tweets και επικαιροποιήσεις σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, χρησιμοποιώντας την ετικέτα (hashtag) #EIGEIndex

Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων είναι ένα εργαλείο για τη μέτρηση της προόδου στον τομέα της ισότητας των φύλων στην ΕΕ, το οποίο αναπτύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE). Ο Δείκτης αφορά έξι βασικούς τομείς: εργασία, χρήματα, γνώση, χρόνος, εξουσία και υγεία, και δύο περιφερειακούς τομείς: βία κατά των γυναικών και ανισότητες σε διάφορους τομείς. Προβάλλει περισσότερο τους τομείς που χρειάζονται βελτίωση και στηρίζει τις/τους αρμόδιες/ους για τη χάραξη πολιτικής στον σχεδιασμό αποτελεσματικότερων μέτρων για την ισότητα των φύλων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Živilė Macijauskienė, zivile.macijauskiene@eige.europa.eu ή τηλεφωνήστε: +370 5 2157 416

Πλοηγηθείτε στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2017 ή στον δικτυακό τόπο μας για να μάθετε τη βαθμολογία της χώρας σας
Κατεβάστε την έκθεση εδώ
Read the press release in English
Facebook Twitter Youtube Linkedin

This press release was sent to you by European Institute for Gender Equality. If you wish to stop receiving our press releases

Unsubscribe