PLB VALDYBOS NAUJIENLAIŠKIS

2018/01

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė kvieč​​ia viso pasaulio lietuvius būti Lietuvos valstybės šimtmečio dalimi ir aktyviai dalyvauti renginyje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“

Renginio data: 2018 m. liepos 1 d. 10.00-18.00 val.

Renginio vieta: Vilnius, Rotušės aikštė

 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB) kartu su Lietuvos tautinėmis bendrijomis atkurtos Lietuvos valstybės 100-mečio sukakčiai paminėti rengia šventę „100 Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.  
Pasaulio kraštų lietuvių bendruomenės prisistatys Lietuvai trijuose lygmenyse: visą dieną veiks pavilijonų miestelis ir įvairių kraštų lietuvių meniniai ir muzikiniai pasirodymai scenoje Rotušės aikštėje, užsienyje gyvenančių meno kūrėjų darbų parodą Vilniaus Rotušėje.

Paroda bus atidaryta liepos 1 d. ir veiks iki liepos 11 d.

Plačiau skaitykite čia: apie šventę

 

Lietuvos kultūros taryba skyrė dalinį finansavimą Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamos programos „Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis“ projektų įgyvendinimui: – 25 tūkst. eurų.

Renginį remia:

Užsienio lietuvių meno darbų paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui Vilniaus Rotušėje

Paroda bus atidaryta liepos 1 d. ir veiks iki liepos 11 d.

Užsienio lietuvių meno darbų parodoje kviečiame dalyvauti lietuvius ir lietuvių kilmės įvairaus meno (tapybos, fotografijos, smulkiosios skulptūros, juvelyrikos, keramikos ir kitų) kūrėjus, gyvenančius ir kuriančius užsienio šalyse. Prašome registruotis menininkus, turinčius profesinių įgūdžių, ir/ar meno srityse dirbančius profesionalus. O taip pat jau parodose dalyvavusius  mėgėjus. 

Meno darbų tema yra laisva.

Norinčius  dalyvauti šioje parodoje prašome atsiųsti savo 3–5 darbų nuotraukas adresu jurate@caspersen.ch

Taip pat prašome pateikti menininko kūrinius eksponuojančios svetainės (jei yra) nuorodą ir trumpą darbų autoriaus(-ės) biografiją (apie 500 spaudos ženklų), kurioje būtų nurodyta ši informacija: 1. pavardė, vardas, 2. gimimo metai ir vieta 3. kur mokėsi 4. kur gyvena ir dirba dabar 5. kokiose parodose dalyvavo. 

Prie kiekvienos nuotraukos pridėti trumpą prierašą: 1. Kūrinio pavadinimas 2. Sukūrimo metai 3. Atlikimo technika 4. Kūrinio išmatavimai/parametrai

Tinkamus parodai darbus iš atsiųstų nuotraukų atrinks profesionali komisija. Atrinkti darbai turės būti pristatyti į Vilnių birželio 1–15 d. Būdų atvežti darbus į Lietuvą ieškosime kartu su darbų autoriais. Taip pat bendrai spręsime kūrinių draudimo klausimus. 

Bus rengiamas parodos katalogas.

Menininkai kviečiami dalyvauti parodos atidaryme liepos 1 d. Laukiame Jūsų registracijos ir kūrybos darbų nuotraukų iki 2018 m. kovo 1 d. (Apsisprendusius dalyvauti atrankoje parodai, prašome nelaukti paskutinių dienų iki registracijos pabaigos, nes didelis srautas apsunkins ir prailgins atrankos procesą.) 

Jūratė Caspersen, PLB Kultūros komisijos pirmininkė

Svarbios datos

2018 m. liepos 1 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB), Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos nacionalinio kultūros centro renginys Vilniuje „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“.

2018 m. liepos 1–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės paroda Vilniaus rotušėje.

2018 m. liepos 8–11 d. - Pasaulio Lietuvių Bendruomenės XVI Seimas Vilniuje.

Renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ aptarimas

Sausio 26 d. vyko susitikimai renginio  „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“  organizaciniais ir finansavimo klausimais. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su URM Užsienio lietuvių departamento direktoriumi Marijumi Gudynu, jo pavaduotoja Lina Žukauskaite ir Užsienio lietuvių skyriaus vedėja Laura Dilyte -Butkiene. Susitikimo dalyviai aptarė  renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ finansavimo galimybės ir PLB indėlį atnaujinant „Globalios Lietuvos“  programą.

Sausio 26 d. PLB atstovybėje vyko susitikimas, kuriame dalyvavo renginio organizaciniai partneriai, Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovai ir Lietuvos Tautinių bendrijų tarybos nariai, diskutuota renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ organizaciniais klausimais. Išsamiai buvo aptarta renginio eiga, koncertas, lietuvių bendruomenių prisistatymai, parodos organizavimas ir šio renginio finansavimas. Kitas posėdis planuojamas vasario 13 d. 

Pasaulio lietuviai – metų turizmo ambasadoriai

Sausio 26 dieną parodos "ADVENTUR" atidarymo metu buvo paskelbti konkurso, organizuoto Turizmo departamento, „Turizmo sėkmingiausieji 2017“ nugalėtojai. 

Nominaciją „Metų turizmo ambasadorius“, dėl kurios rungėsi J. Valančiūnas, Vilniaus m. savanoriai bei Pasaulio Lietuvių Bendruomenė, po įtemptos kovos laimėjo Pasaulio Lietuvių Bendruomenė. 

„Labai svarbu, ir noriu tai išskirtinai pabrėžti, kad Pasaulio Lietuvių Bendruomenę sudaro užsienyje gyvenantys lietuviai, pasklidę po platųjį pasaulį, susibūrę į 45 lietuvių bendruomenes, ir jie su pasididžiavimu reprezentuoja Lietuvą bei yra neoficialūs jos ambasadoriai ir ne tik turizmo srityje, bet ir daug plačiau. Jie ir yra laimėtoja!“- padėkos kalboje sakė PLB pirmininkė Dalia Henke.

Pasirašyta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės bendradarbiavimo sutartis

Sausio 26 d. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henke ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Siekiant bendrų tikslų – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti lietuvių bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje – sutarta bendradarbiauti organizuojant Lietuvių kalbos dienas, diskusijas, seminarus ir kitus renginius, dalintis informacija ir ją skleisti, tarpininkauti sprendžiant organizacinius klausimus.

Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo ir mokslo komiteto vardu Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir Komisiją pasveikino ir įteikė 1918 m. vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto kopiją Komiteto narė Aušra Papirtienė (nuotraukoje).  

Arūno Sartanavičiaus nuotr.

Sausio 27 d. Litexpo parodų centre, tarptautinės parodos „Adventur“ metu, Dainų šventės stende vyko 2018 m. Lietuvos šimtmečio dainų šventės renginio „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“ pristatymas ir pokalbis su Pasaulio lietuvių bei tautinių bendruomenių atstovais. Dainų šventės organizatorių – Lietuvos nacionalinio kultūros centro – surengtoje diskusijoje buvo pristatyta 2018 m. Lietuvos dainų šventės programa, akcentuojant pirmą kartą Nepriklausomos Lietuvos istorijoje vyksiantį specialiai pasaulio lietuviams ir tautinėms mažumoms skirtą renginį „Šimtas Lietuvos veidų – sujunkime Lietuvą“. Šio renginio metu buvo išsamiai pristatyta PLB, jos veikla, tikslai ir siekiai. Renginyje dalyvavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) pirmininkė Dalia Henke, PLB Kultūros komisijos pirmininkė Jūratė Caspersen, Lietuvos nacionalinio kultūros centro ir Dainų šventės direktorius Saulius Liausa, Tautinių bendrijų tarybos pirmininkė Gunta Rone bei Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Ryšių su tautinėmis bendrijomis skyriaus vedėja Rasa Paliukienė.

Nuotraukoje pirmas iš kairės stovyklos viršininkas Henrikas Antanaitis, antra iš dešinės PLB valdybos narė Eglė Garrick (stovyklos viršininko pavaduotoja).

Lietuvių Skautų jubiliejaus šventė Australijoje

2018 metais Lietuvių skautų sąjunga švenčia šimtmetį. Pažymėdami  šį svarbų jubiliejų Lietuvos skautai nutarė surengti tris atskiras skautų stovyklas skirtingose pasaulio šalyse. Stovykla Lietuvoje, Rumšiškėse, bus surengta po Dainų šventės, o kitos dvi stovyklos – JAV ir Australijoje.

PLB valdybos narė, Finansų komisijos pirmininkė Eglė Garrick dalyvavo organizuojant stovyklą, buvo Australijoje surengtos skautų stovyklos viršininko pavaduotoja.  Stovyklos viršininkas – Australijos Lietuvių Bendruomenės narys, LR Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos pirmininko pavaduotojas Henrikas Antanaitis.

Plačiau skaitykite čia

Užsienio lietuviai kviečiami teikti prašymus gauti paramai studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) informuoja, kad 2018 m. sausio 22  d. pradėtas valstybės paramos skyrimo užsienio lietuvių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose (toliau – Parama) konkursas (toliau – Paramos skyrimo konkursas).

Užsienio lietuviams gali būti skiriama dviejų rūšių parama: stipendija ir/ar socialinė išmoka.

  • Stipendijos mėnesinis dydis 123,50 Eur.
  • Socialinė išmoka – tai vienkartinė išmoka, skiriama atsižvelgus į pretenduojančio gauti paramą asmens socialinę padėtį (nuo 203 Eur iki 319 Eur).

Daugiau informacijos: čia

Apie lietuvius pasaulyje

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Bistrampolyje, 2017. Dalios Staponkutės nuotr.

Dalios Staponkutės straipsnyje „Tikrovė ir mitai apie lietuvius pasaulyje“ apmąstymai apie Pasaulio Lietuvių Bendruomenę ir jos veiklą gaubiančius mitus: Viena epocha baigėsi, jos vertybės persirikiavo, prasidėjo kita epocha ir viską reikia susikurti iš naujo. PLB iškyla negirdėti uždaviniai, beveik nieko bendra neturintys su istoriniais – Lietuvos vadavimo nuo SSRS – tikslais.

Straipsnį skaitykite žurnalo „Pasaulio lietuvis“ 2018 sausio mėn. numeryje, taip pat svetainėje www.pasauliolietuvis.lt  

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo parama

Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondas 2018 metams paskyrė paramą PLB projektui „Lietuvybė pasaulyje: lituanistinis švietimas, lietuviškas kultūrinis paveldas, mokslas ir menas, ryšiai su gimtuoju kraštu“ leidinyje „Pasaulio lietuvis“ – 9 tūkst. eurų  ir projektui „Lietuvybė pasaulyje“ svetainėje www.pasauliolietuvis.lt  – 3 tūkst. eurų.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenė dėkoja Fondui už paramą!

2018 sausio 23 d. PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis dalyvavo „Globalios Lietuvos“ koordinatorių tinklo susitikime. Susitikimo metu buvo aptarta: Užsienio lietuvių apklausos rezultatai, Vyriausybės priemonių plane esančio darbo Nr.5.3.3.1 „Efektyvesnio užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio sukūrimas“ įgyvendinimo grafikas, plačiau pristatyta atnaujinto Užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą modelio kūrimo kontekstas, pažanga, ir siūloma struktūra.

Užsienio lietuvių apklausos rezultatai čia

Užsienio reikalų ministerijos nuotr.

Užsienio lietuvių organizacijų veiklos projektų finansavimas

Užsienio reikalų ministerijoje sausio 30 dieną vykusiame Užsienio lietuvių organizacijų projektų atrankos komisijos posėdyje paskirstyta parama užsienio lietuvių bendruomenių, organizacijų ir ugdymo įstaigų 2018 metų veiklos projektams. Komisija svarstė 88 projektų paraiškas. Nutarta visiškai arba iš dalies finansuoti 57 projektus 26 pasaulio šalyse.

Užsienio lietuvių organizacijų projektai, kuriems skirtas finansavimas 2018 m.

PLB Sielovados reikalų komisijos pirmininkas, Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai prelatas Edmundas J. Putrimas dalyvavo 2018 m. sausio 9–14 dienomis Urugvajaus sostinėje Montevidėjuje svarbiausiame Pietų Amerikos lietuvių jaunimo susitikime – XXI Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavime. Suvažiavime dalyvavo apie 30 atstovų iš Argentinos, Urugvajaus ir Kanados.

Plačiau apie suvažiavimą

Pristatome naują žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorę Sandrą Bernotaitę

Nuo 2018 metų vasario numerio žurnalą redaguoja rašytoja Sandra Bernotaitė žurnalo skiltyje „Redaktorės žodis rašo: žurnalas šiuo metu išgyvena įdomų etapą, kurio metu formuojasi solidus, bet jaunėjantis ir modernus veidas. Atiduoti pagarbą patirčiai ir priimti ateities iššūkius, praplėsti skaitytojų auditoriją, pritraukiant visų kartų pasaulio lietuvius, įsiklausyti į diasporos balsus ir kontempliuoti giluminius bendruomenės procesus – tokia „Pasaulio lietuvio“ misija.“

„Pasaulio lietuvio“ vasario numeryje skaitykite:

Facebook
PRENUMERUOTI

PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD

Atsisakyti

MailerLite