In deze nieuwsbrief alles over de vertrouwenscontactpersoon.
Met een vertrouwenscontactpersoon is veiligheid veel beter te realiseren.
Bepaal je actieplan!

In deze nieuwsbrief:

  • Aanbevelingen Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik 
  • Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?
  • Vrijwilligers zien het nut, als besturen het durven vragen
  • Wat doet de koepel van kinderboerderijen voor hun leden?

12 procent van de sporters, en hoeveel anderen?

De Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport, ook de Commissie De Vries genoemd, heeft haar onderzoek afgerond. Maar liefst twaalf procent van de sporters heeft als kind op z’n minst één ervaring met seksueel grensoverschrijdend gedrag. In vier procent van de gevallen gaat het om ernstige vormen van seksueel misbruik zoals aanranding en verkrachting. Dit zijn de conclusies van de Commissie De Vries die onderzoek deed naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport. Bij driekwart van de getroffen sporters zijn de eerste ervaringen met seksuele intimidatie en misbruik voor hun zestiende jaar. Dit zijn cijfers die er niet om liegen. En waarvan de gevolgen ook voor ander vrijwilligerswerk gelden.

Toch leiden meldingen van grensoverschrijdend gedrag en misbruik zelden tot vervolgstappen. De Commissie De Vries doet daarom een aantal aanbevelingen. Een daarvan is de meldingsplicht. Alle sporters die weet hebben van seksueel grensoverschrijdend gedrag of misbruik, moeten dit melden bij het bestuur van de vereniging. Ook wil de commissie dat drempels voor het tuchtrecht worden weggenomen. En tot slot wijst de Commissie De Vries op de preventieve maatregelen die verenigingen kunnen nemen. Informatie en contactgegevens over de vertrouwenscontactpersoon moeten standaard worden opgehangen op een centrale plaats. Ook moet het aantal vertrouwenscontactenpersonen bij organisaties worden uitgebreid en hun opleiding geïntensiveerd. Ook moet standaard aan vrijwilligers en betaalde krachten een VOG worden gevraagd.

Ook voor buiten de sport!

Deze aanbevelingen zijn door de Commissie De Vries gedaan voor sportverenigingen. Tegelijkertijd weten we dat seksueel ongewenst gedrag en misbruik niet alleen in sportverenigingen voorkomt, maar ook in andere vrijwilligersorganisaties. De aanbevelingen zijn dus ook voor andere verenigingen en vrijwilligersorganisaties van belang. Ook voor andere organisaties is een vertrouwenscontactpersoon een belangrijke functie.

Zorg ervoor dat minderjarigen en anderen in veilige handen zijn in jouw organisatie. Neem deel aan de registratielijst: https://www.inveiligehanden.nl/aan-de-slag/stappenplan

Vertrouwenscontactpersoon is de spil

Niet alle organisaties hebben een vertrouwenscontactpersoon, maar juist die persoon geeft een hoop veiligheid. Ga maar na, bij wie kun jij je ei kwijt en weet je dat de zaken worden aangepakt, beter gemaakt en de organisaties veiliger. De vertrouwenscontactpersoon is er voor de sociale veiligheid van deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Daar kun je een vermoeden neerleggen, of een beschuldiging die je niet helemaal hard kunt maken. De vertrouwenscontactpersoon gaat discreet met de informatie om en zoekt tegelijkertijd naar een oplossing voor de problemen. Een vrijwilligersorganisatie zonder zo’n veilig baken, is bijna per definitie onveilig. Denk je eens in dat die alom gerespecteerde vrijwilliger over de schreef gaat? Bij wie kun je dan terecht?

Vertrouwenscontactpersoon Salina van der Eerden: ‘Net zo belangrijk als de penningmeester’

Salina van der Eerden is vertrouwenscontactpersoon bij Choku Gym-, karate- en boksclub in Zaanstad. Wat is haar rol en positie binnen de club? Lees verder

Meer gratis VOG’s voor vrijwilligers

In het regeerakkoord van Rutte III staat dat de Regeling Gratis VOG voor vrijwilligers wordt uitgebreid. Niet alleen vrijwilligers die met minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking werken kunnen straks de VOG gratis aanvragen, maar alle vrijwilligers die werken met mensen in een afhankelijkheidssituatie. Hiervoor is de komende jaren jaarlijks 7 miljoen euro gereserveerd. Nog lang niet alle vrijwilligersorganisaties vragen een VOG vragen aan voor hun vrijwilligers. Zodra zij dat wel durven, zijn die extra gratis VOG’s hard nodig.

Vrijwilligers doen alles voor Het Vergeten Kind.

Vrijwilligers van Het Vergeten Kind zien nut VOG

Stichting Het Vergeten Kind is volledig afhankelijk van vrijwilligers. Zij organiseren vakanties, weekenden en dagjes weg voor kinderen die geen veilige thuissituatie hebben en (daardoor) vaak met gedragsproblemen kampen. Deze kinderen zijn dus extra kwetsbaar en vragen een bijzondere aanpak. Naast de selectieweekenden waar de toekomstige vrijwilligers een training volgen, heeft de stichting een vrijwilligers – en veiligheidsbeleid. De gedragscode maakt hier deel van uit en moet getekend worden door alle vrijwilligers. Bovendien moeten alle vrijwilligers en kantoormedewerkers een Verklaring Omtrent het Gedag (VOG). Dat is geen probleem! Lees waarom niet

Zorg ervoor dat minderjarigen en anderen in veilige handen zijn in jouw organisatie. Neem deel aan de registratielijst: https://www.inveiligehanden.nl/aan-de-slag/stappenplan

De rol van een landelijke koepel

Inger van der Laan is adviseur en voorlichter kinderboerderijen bij de vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland (vSKBN). Zij vertelt ons wat zij doet om hun achterban ook daadwerkelijk gratis VOG’s aan te laten vragen.

“Samen met een aantal partijen, waaronder het ministerie van VWS en GGD Nederland, heeft de vSKBN een keurmerk voor kinderboerderijen opgesteld. Om in aanmerking te komen voor dit keurmerk, moeten kinderboerderijen onder andere hun preventie – en integriteitsbeleid goed op orde hebben. De Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is hier een belangrijk onderdeel van: voor beroepskrachten een verplichting en voor vrijwilligers wordt het geadviseerd er één aan te vragen.

Daarom raadt de vSKBN aan om de VOG altijd te noemen in de vacatureteksten voor vrijwilligersfuncties en ook bij de kennismakingsgesprekken hoort het een standaard onderwerp te zijn. Bovendien werken veel kinderboerderijen met een proeftijd. Toen de SKBN net ging deelnemen aan de gratis VOG-regeling, was er wel wat weerstand bij de actieve vrijwilligers. Een goede uitleg van het beleid was al voldoende voor deze vrijwilligers om toch een VOG aan te vragen. Het is belangrijk om openheid te tonen en te weten waar je terecht kunt als er iets speelt.

De vSKBN kan bovendien rekenen op ondersteuning in het richting geven van het beleid: samen met de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) zijn er cursussen gegeven over veiligheid, beleid en omgangsvormen. Ook de website www.gratisvog.nl biedt handvatten waar de vSKBN naar kan verwijzen. Volgens Inger is het belangrijkste: communicatie richting de kinderboerderijen en laten zien dat er een beleid gevoerd wordt.”

Heb je vragen over de gratis VOG? Ga naar www.gratisvog.nl. Daar staan ook de contactgegevens van het contactpunt Regeling Gratis VOG.

Deel op sociale media dat je meedoet!

Veel organisaties en gemeenten weten nog steeds niet van de Regeling Gratis VOG. Zou je voor ons op jouw sociale media willen delen dat je aan de regeling meedoet? Met vermelding van de url www.gratisvog.nl en #gratisvog. Dat zou fantastisch zijn!

Vergeet de registratielijst niet!

Ben je al heel ver met je maatregelen? Sluit je dan aan bij de registratielijst, zodat iemand die over de schreef gaat, niet ergens anders vrijwilliger kan worden. Organisaties die zich willen aansluiten bij de registratielijst moeten beschikken over tuchtrecht, zodat ze mensen op de registratielijst kunnen zetten. Tuchtrecht kun je zelf opzetten, maar je kan ook gebruik maken van bestaande tuchtcommissies. Vereniging NOV heeft daarvoor afspraken gemaakt met het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Voor organisaties is het verreweg het makkelijkst om gebruik te maken van de diensten van ISR. Daarvoor is een statutenwijziging nodig zodat ISR tuchtrecht kan spreken voor de organisatie.

Op www.inveiligehanden.nl staat alles een rij.

Bepaal nu je verdere actieplan!

Vereniging NOV

r.hetem@nov.nl

www.nov.nl

SHARE TWEET FORWARD