Rydbo Saltsjöbads nyhetsbrev

Hej ! Här kommer nyhetsbrev # 6 - 1 november 2017!

Bryggplatsinventering inför nästa säsong!

Nu är det dags att uppdatera förteckningen på vår hemsida gällande bryggplatser inom föreningen! Förteckningen underlättar för föreningens medlemmar att få tag i en båtägare/ bryggansvarig om något speciellt händer, tex en båt som slitit sig från förtöjningarna, skadegörelse, trasig brygga etc. Föreningens medlemmar får också genom förteckningen möjlighet att söka varandra i samband med olika bryggfrågor.

Du som har båt vid en av de äldre bryggorna behöver kontrollera att uppgifterna på vår hemsida stämmer.

Gå in på hemsidan > bryggor > bryggplatsinventering eller tryck här!

Varje brygga har ett angivet nummer i bryggförteckningen med kartbild som visar bryggans placering. Kontrollera att du ligger "vid rätt brygga" och att uppgifterna gällande båten stämmer. Meddela även om någon "flyttat från" bryggan och någon annan har tagit över båtplatsen eller om nya båtar kommit till.

Skicka ett mail - senast den 15/11 2017 - om uppgifterna gällande din brygga INTE stämmer till föreningens bryggansvarig:

Hans Ward, hans.ward@rydbosaltsjobad.se

Detaljplan Skåvsjöholm

Detaljplanen för Nya Skåvsjöholmsvägen skulle ha behandlats på kommunfullmäktigemötet den 23 oktober. Men planen behandlades inte då nya underlag kom fram under helgen. Nya Skåvsjöholmsvägen är ett led i att göra om Svavelsövägen från anslutningen  vid fotbollsplan till Svinningevägen till en genomfartsled. Föreningen kan inte acceptera dessa planer. 

Brev från Tomten!

Vi har fått brev från Tomten som i år hälsar att alla barn är välkomna till Stora Badet. Här tar han emot julklapps-önskningar redan nu från alla barn som varit snälla. Tiden är söndagen den 10 december kl 15.00.

Beläggning - Svavelsövägen

Styrelsen planerar reparation av Svavelsövägens beläggning. Expertutlåtande gör gällande att upprustning bör ske efter vintern.

Vägbelysning

Som beslutades på årsstämman så ska 5 stycken lyktstolpar sättas upp på strategiska platser. Leveransen har tyvärr blivit försenad! Men håll ut, i december kommer belysningen vara uppe!

Som vanligt har hunden på bilden inget med texten att göra!

Om eldning i vårt område

Det är tillåtet att elda trädgårdsavfall mellan den 1 oktober och den sista april. Du får bara elda torrt trädgårdsavfall som grenar och kvistar men aldrig löv, gräs eller byggavfall då det kan orsaka problem med stor rökutveckling. Se kommunens information:

Österåkers hemsida

På mina sidor, www.roslagsvatten.se finns info om hur man beställer hämtning av trädgårdsavfall:

Datum att hålla reda på

Vårstädning - Lördag 21/4 2018

Årsmöte - Söndag 22/4 2018

Vi hoppas på en stor anslutning - detta är ett toppentillfälle att lära känna din agrannar och andra i ditt område! Som vanligt så bjuds det på korv och så hjälps vi åt att göra vårt vackra område fint till sommaren. 

Styrelsen i november genom Marianne Lidbrink

Rydbo Saltsjöbads Väg & Fastighetsägareförening

Mer information finns alltid på www.rydbosaltsjobad.se eller på vår Facebooksida